Detaljplaner, pågående

I en detaljplan bestäms hur ett visst markområde får användas. Det bestäms även hur marken får bebyggas och hur den får indelas. Nedan listas pågående arbete med detaljplaner i Oxelösunds kommun.

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. I plankartan regleras marken och bebyggelsen. För att lättare förstå plankartan finns planbeskrivningen. I den beskrivs bland annat syftet med planen och bakgrunden till dess bestämmelser. Där beskrivs även konsekvenser med planen och hur den ska genomföras.

Pågående detaljplaner

Lista med pågående detaljplanering


Detaljplan

Område

Status

Slutdatum

Senast
uppdaterad

Lövkojan 5 och 6

Stålbyn


Samråd pågår

2023-06-14

2023-05-29

Del av Stjärnholm 5:37 - Ny förskola

Södra Peterslund

Godkänd

2023-06-14

2023-05-30

Del av Oxelö 8:20 - Cirkusplatsen

Ramdalen


Granskning avslutad


2023-04-06

Del av Oxelö 7:40 - TGOJ-området

Centrum

Samråd avslutat


2022-04-06

Del av Stjärnholm 5:37 - Tång- & Näsuddsvägen

Danvik


Laga kraft


2023-05-11

Vivesta 1:15 mfl 

Vivesta


Överklagan avslagen

2023-06-07

2023-01-11

Östra och Södra Jogersö

Jogersö


Överklagad

2021-03-17


2023-04-25

Del av Aspa 2:8

Aspa


Under
handläggning


2022-11-21


Planprogram för Badhusviken - Strandvägen

Femöresund


Under handläggning


2022-09-27

Fokus 1 - Bostäder vid Järntorget

Centrum


Under handläggning


2022-11-22

Oxelö 8:42 (Thorsborg)

Vallsund


Under handläggning


2023-01-30

Ansökan: Idrott och handel vid Sundavägen, Stjärnholm 5:37

Norra Peterslund

Positivt planbesked


2022-12-16

Ansökan: Ny verksamhetsmark
öster om Rv 53 (motorvägen)

Norr om Stjärnholm

Negativt planbesked


2023-04-06

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer