Detaljplaner, pågående

I en detaljplan bestäms hur ett visst markområde får användas. Det bestäms även hur marken får bebyggas och hur den får indelas. Nedan listas pågående arbete med detaljplaner i Oxelösunds kommun.

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. I plankartan regleras marken och bebyggelsen. För att lättare förstå plankartan finns planbeskrivningen. I den beskrivs bland annat syftet med planen och bakgrunden till dess bestämmelser. Där beskrivs även konsekvenser med planen och hur den ska genomföras.

Pågående detaljplaner

Lista med pågående detaljplanering


Detaljplan

Område

Status

Slutdatum

Senast
uppdaterad

Oxelö 8:42 (Thorsborg)

Vallsund

Granskning avslutad 

2024-01-22

Del av Aspa 2:8
(Aspa gård och sommarstugeområde)

Aspa

Samråd avslutat


2024-01-17

Del av Oxelö 7:40 - TGOJ-området

Centrum

Samråd avslutat


2022-04-06

Östra och Södra Jogersö

Jogersö


Överklagad

2021-03-17


2024-01-17

Planprogram för Badhusviken - Strandvägen

Femöresund


Under handläggning:
Medborgardialog pågår!

2024-02-11

2024-01-23

Fokus 1 - Bostäder vid Järntorget

Centrum


Under handläggning


2024-01-26

Detaljplan för Flädern 3
och del av Oxelö 7:50

Norra Centrum

Positivt planbesked


2023-09-25

Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37 - Idrott och handel vid Sundavägen

Norra Peterslund

Positivt planbesked


2022-12-16

Ramdalens skol- och idrottsområde

Ramdalen

Positivt planbesked


2023-12-20

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer