Detaljplaner, pågående

En detaljplan är en karta med bestämmelser som visar vad, hur och var man får bygga inom ett visst område. På den här sidan hittar du pågående detaljplanering i Oxelösunds kommun.

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan, som är juridiskt bindande, reglerar marken och bebyggelsen. För att det ska bli lättare att förstå planförslaget finns planbeskrivningen. Den beskriver bland annat syfte, förutsättningar, eventuella konsekvenser och hur planen ska genomföras.

Pågående detaljplaner


Lista med pågående detaljplanering

Detaljplan

Område

Status

Slutdatum

Senast
uppdaterad

Del av Oxelö 8:20 - Cirkusplatsen

Ramdalen

Granskning avslutad


2022-09-29

Del av Oxelö 7:40 - TGOJ-området

Centrum

Samråd avslutat


2022-08-25

Del av Stjärnholm 5:37 - Tång- & Näsuddsvägen

Danvik

Överklagad till MÖD 2023-01-10


2023-01-11

Vivesta 1:15 mfl 

Vivesta

Överklagad 2023-01-03


2023-01-11

Östra och Södra Jogersö

Jogersö

Överklagad
2021-03-17


2022-11-02

Del av Aspa 2:8

Aspa

Under
handläggning


2022-11-21

Planprogram för Badhusviken - 
Strandvägen

Femöresund

Under
handläggning


2022-09-27

Del av Stjärnholm 5:37 - Ny förskola

Södra
Peterslund

Inväntar samråd


2023-01-26

Fokus 1 - Bostäder vid Järntorget

Centrum

Positivt planbesked


2022-11-22

Ansökan: Permanentboende på
Oxelö 8:42 (Thorsborg)

Vallsund

Inväntar planbesked

2023-02-06

2022-12-16

Ansökan: Ny verksamhetsmark
öster om Rv 53 (motorvägen)

Norr om Stjärnholm

Inväntar planbesked

2023-03-24

2022-12-16

Ansökan: Idrott och handel vid Sundav./Hagtornsv. Stjärnholm 5:37

Norra Peterslund

Inväntar planbesked

2023-03-24

2022-12-16

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer