Oxelösunds logga

Företag och näringsliv

Oxelösund är mitt uppe i en spännande tillväxtresa med SSABs klimatomställning, Oxelösunds hamns tillväxt inom klimatsmart sjöfartslogistik, utveckling av besöksnäringen och det övriga lokala företagandet samt Oxelösunds kommuns utbyggnad av samhällsservice, skolor och boende.

Övergripande mål för näringslivsarbetet är att Oxelösund genom ett positivt företagsklimat ska få fler nöjda företagare som vill växa. Fler nöjda företagare ska också leda till fler företagsetableringar och nystartade företag. Det långsiktiga målet för näringslivsarbetet är att genom förbättring av betygen i Svenskt näringslivs årliga enkät klättra till en plats bland de 100 bästa kommunerna i den tillhörande rankingen.

Här hittar du som företagare – eller om du funderar på att starta och driva företag – information, rådgivning och stöd, kontaktuppgifter till nätverk och företagsorganisationer med mera.

I Oxelösund finns ungefär 600 registrerade företag varav cirka 300 är aktiebolag och där ungefär 200 har minst en anställd. Oxelösunds största arbetsgivare är SSAB som är världsledande på höghållfasta stål. Företaget har drygt 2000 anställda i Oxelösund och utöver SSABs egna anställda finns ett stort antal entreprenörer och underleverantörer.

Andra stora arbetsgivare i Oxelösund är Oxelösunds kommun med cirka 1000 anställda och Oxelösunds hamn med över 200 anställda. Växande sektorer är främst leverantörer kopplade till SSAB och Oxelösunds hamn, både underleverantörer och andra aktörer som etablerar sig i närheten av och verkar i symbios med de större aktörerna. Ett exempel är Swecem som etablerat sig inne på Hamnens område för att få tillgång till sjöfartslogistik. De tillverkar cement baserat på hyttsand som är en restprodukt från SSAB, klimatsmart på flera sätt.

En annan växande sektor är besöksnäringen som gynnas av det fantastiska läget med 85% av kommungränsen som utgörs av vatten. Skärgårdsliv, havsbad, camping, gästhamn, god mat, utflyktsmål och möjligheter till aktiv semester lockar allt fler till Oxelösund.

Tillsammans med näringslivet arbetar vi hårt med att Oxelösund ska vara en riktigt bra kommun att vara företagare i. Vi har bland annat tagit fram ett näringslivsprogram som fokuserar på de områden som Svenskt Näringsliv och kommunens företag anser viktiga för företagsklimatet. Vi mäter även våra företagares nöjdhet kontinuerligt med hjälp av SBAs nöjdkundverktyg (NKI).

Oxelösund och Nyköping har en gemensam företags- och arbetsmarknad eftersom det är så nära och vi har ett tätt samarbete även i näringslivs- och etableringsfrågor genom Nyköpingsregionen Länk till annan webbplats..

Står du inför att starta eget företag? Kanske ditt första? Inför ett sådant steg kan det vara bra och kännas skönt att ha pratat igenom det ordentligt med någon som vet vad det innebär. Och som kan ställa de rätta frågorna och komma med det rätta stödet. På NyföretagarCentrum Östra Sörmland Länk till annan webbplats. kan du som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – få kostnadsfri rådgivning och information.

Vill du flytta ditt företag till Oxelösund? Eller kanske expandera din verksamhet inom Oxelösund? Vi har detaljplanerad mark för företagsetableringar på flera ställen i Oxelösund, bland annat Sundsör, Stålbyn och på Femöre vid Fiskehamnen. Hos Kustbostäder finns även lediga lokaler för dig som vill hyra lokal.

Här hittar du lokaler för uthyrning hos Kustbostäder i Oxelösund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokaler för uthyrning hos olika fastighetsägare i Oxelösund Länk till annan webbplats.

Du kan även kontakta oss så kan vi hjälpa dig med direktkontakt till andra fastighetsägare.

Oxelösund och Nyköping har en gemensam företags- och arbetsmarknad eftersom det är så nära och vi har ett tätt samarbete även i näringslivs- och etableringsfrågor genom Nyköpingsregionen Länk till annan webbplats. .

I regionen finns det flera nätverk för dig som näringsidkare. Här har vi samlat några av de större nätverken:

ALMI Länk till annan webbplats.

BNI - Nätverk för affärer Länk till annan webbplats.

Företagsam Nora Länk till annan webbplats.

Företagarna Nyköping - Oxelösund Länk till annan webbplats.

Mino - Marknadsföreningen Nyköping - Oxelösund Länk till annan webbplats.

Nyföretagarcentrum Östra Sörmland Länk till annan webbplats.

Oxelösunds centrumförening Länk till annan webbplats. (Facebooksida) - Oxelösunds kommun samarbetar med Oxelösunds Företagarförening (tidigare Centrumföreningen) för att utveckla centrumhandel, besöksnäring och andra tjänsteföretag.   

Svenska industrikommuner  Länk till annan webbplats.- Oxelösunds kommun är sammankallande i nätverket Svenska industrikommuner (22 medlemskommuner) som arbetar för att lyfta fram de frågor som är viktiga för industrins och industrikommuners fortsatta utveckling med fokus på den tillverknings- och råvarubaserade industrin.

Östsvenska Handelskammaren Länk till annan webbplats.

Företagsregistret underlättar kontakter och samarbeten inom det lokala näringslivet. Syftet med registret är att skapa förutsättningar för en snabb och bra dialog mellan kommunen och företagen. Invånare, företagare och besökare ges en möjlighet att öka sina kunskaper om vilka resurser som finns på hemmaplan. Med hjälp av företagsregistret kan du söka fram mer information om företagen i vår kommun.Du som är med i företagsregistret får även inbjudan till exempelvis våra företagsluncher.

I vårt företagsregister finns kontaktuppgifter till cirka 300 aktiva företag i kommunen, allt från enskilda firmor till större aktiebolag.

Så här fungerar företagsregistret

Både sökning och registrering av företagsuppgifter är kostnadsfri. Registret uppdateras regelbundet. Kolla gärna så att dina uppgifter stämmer!

Här registrerar eller ändrar du dina företagsuppgifter Länk till annan webbplats.

Här söker du i företagsregistret Länk till annan webbplats.

Saknas ditt företag eller har vi fel uppgifter?

Om företaget inte finns med i företagsregistret så kan det bero på att företaget inte har ett registrerat arbetsställe i Oxelösunds kommun. Om ditt företag vill finnas med i företagsregistret för Oxelösunds kommun och synas på den publika sidan så går du in på verksamt.se Länk till annan webbplats. och anmäler ytterligare ett arbetsställe (Oxelösund). Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver varaktig verksamhet med minst en anställd på 20 timmar i veckan.

Ändra uppgifter om arbetsställe

Här kan du ändra uppgifter om arbetsställe - verksamt.se Länk till annan webbplats.

Är du ny som företagare?

Då är det viktigt att du kommer med i vårt företagsregister! Registrera kontaktuppgifter till ditt företag så visas det i företagsregistret för Oxelösunds kommun Länk till annan webbplats.

Här hittar du olika rankningar inom näringslivsområdet där Oxelösund finns med.

Svenskt näringsliv - företagsklimat

Enkätsvar 2021: När Oxelösunds företag får säga sitt om det lokala företagsklimatet i Svenskt näringslivs senaste enkätundersökning Länk till annan webbplats. är det sammanfattande omdömet något lägre 2021 än tidigare år, och på en för låg nivå för att kommunen ska vara nöjd. Förbättringsområden finns framför allt inom områden som handlar om service och attityd, upplevelse av konkurrens från kommunens verksamheter samt upphandlingsfrågor. Områden där kommunen får positiva omdömen är när det gäller information till företagen, IT-infrastruktur och företagens upplevelse av företagarnas eget engagemang för näringslivsfrågor. Läs presentationen från morgonmötet om företagsklimat, NKI och upphandlingar som hölls 26 maj. Pdf, 3.6 MB.

Ranking 2020: Oxelösund klättrar ytterligare i Svenskt näringslivs rankning 2020 och placerar sig på plats 136 av landets 290 kommuner. Förra året placerade sig Oxelösund på plats 154 och 2018 på plats 160.

SKR – Nöjd kund index (NKI)

Resultat 2020: SKRs (Sveriges kommuner och regioner) nöjd-kund-undersökning (NKI) mäter servicen inom några områden som är viktiga för företag som verkar i Oxelösund. Det är företag som varit i kontakt med Oxelösunds kommun under 2020 som har fått svara på frågor i samband med sitt ärende. Det genomsnittliga NKI-resultatet för samtliga kommuner som deltar i undersökningen är 74. Oxelösund når nästan dit genom en ökning från 69 till 73 och placerar sig på andra plats 95 av 181 deltagande kommuner. Bygglov är det område med lägst nöjdhet och där ett förbättringsarbete är inlett.

Bästa tillväxt (Syna)

I 2020 års upplaga av Bästa tillväxt klättrar Oxelösund upp till en förstaplacering i Sörmland.

Oxelösund klättrar ytterligare i Svenskt näringslivs rankning 2020 och placerar sig på plats 136 av landets 290 kommuner. Förra året placerade sig Oxelösund på plats 154 och 2018 på plats 160.

Småföretagarnas riksförbund

Resultat 2021: Förutsättningarna för små företag i Oxelösund är sämre än i de flesta andra kommuner i landet. Men jämfört med förra året har förutsättningarna blivit bättre.
Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas riksförbund. Oxelösunds kommun är rankad 218 av 290. Det är 30 placeringar bättre än förra året. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är med andra ord sämre än i många andra kommuner. Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. En låg ranking betyder inte att kommunen skulle vara dålig på att tillgodose en företagares behov, utan att den har svårare förutsättningar än många andra. Ladda ner fördjupad rapport för Oxelösunds kommun här. Länk till annan webbplats.

Verksamt – till företag från myndigheter

Verksamt.se Länk till annan webbplats. är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket för dig som funderar på att starta, ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag. Här kan du hitta stöd nationellt och även söka på din region för en samlad bild över regionens företagsstöd och information om aktuella aktiviteter.

Starta om, ställ om 2021

Projekt “Starta om ditt företag” Länk till annan webbplats. vänder sig till dig som är företagare inom besöksnäring, kulturella sektorn och handeln. Dessa branscher upplever vi är de som främst blivit hårt drabbade av krisen.

Tillsammans med Nyföretagarcentrum, ALMI, Östsvenska handelskammaren och Sörmlands sparbank erbjuder Oxelösunds kommun företag i Oxelösund seminarier, föreläsningar, workshops samt individuell rådgivning.

Kontakta johan.scherlin@oxelosund.se om du har några frågor.

Information till företagare under coronapandemin

Här hittar du Oxelösunds kommuns samlade information om vad som gäller runt coronaviruset och covid-19, med aktuell information till företagare.

Hyresreduktion på grund av pandemin

Som näringsidkare och hyresgäst hos Oxelösunds kommun och Kustbostäder finns det möjlighet att söka hyresrabatt med som mest 50 procent för perioden 1 januari till 31 mars 2021.

Hyresrabatten gäller för fasta hyreskostnader om man bedriver verksamhet i vissa extra utsatta branscher som till exempel butikshandel, hotell, restaurang och frisörer och om man har drabbats ekonomiskt i pandemin.

Mer information finns hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. men kan också fås av ordinarie kontaktperson hos din hyresvärd. Ansökningsperioden för bidraget är 3 maj-31 maj.

Årets företagare i Oxelösund

Företagarna i Nyköping och Oxelösund utser varje år Årets Företagare i Oxelösund och här listar vi alla vinnare från 2005 och framåt.

2020 Tony Bäckman, Tobe Teknik AB
2019 Daniel Karlsson, Materialhantering & Logistik AB
2018 Peter Eriksson, AB Farming
2017 Kicki Orha, Kickis Sailor
2016 Pernilla Eriksson och Caroline Karlsberg, Salong Miracel Hair & Home
2015 Stefan Svanborg, Borox International AB
2014 Torbjörn Dahlström, Mediamix
2013 Lars Erlandsson, We Trade International AB
2012 Lars Bergman, Svedlindhs Herr & Dam
2011 Susanne Borg, Jogersö Camping
2010 Franz Meiszner, Meiszners Mekaniska
2009 Peter Lindqvist, Lindqvists Gummiverkstad
2008 Göran Sörner, Sörners Optik
2007 Mathias och Jonas Fernqvist, ICA Kvantum
2006 Catarina Hagstrand, Oxelösunds Båtvarv
2005 Mikael Esséus, Esséus Husvagnar

Årets nyföretagare i Oxelösund

Nyföretagarcentrum och Oxelösunds kommun utser varje år Årets Nyföretagare i Oxelösund och här listar vi de senaste årens vinnare:

2021: Lenita Holmgren, Svedlindhs och Anna-Karin Ledberg, Bakstugan
2019: Emanuel Fröberg, Keep Up Agency
2018: Charlie och Johan Stenberg, Charlies
2017: Casper Qvarfordt, CQ Städservice
2016: Deborah Rosman, Skärgårdsvåfflan AB
2015: Ari och Katarina Mattilea, AM Bulk o Transport AB

Innan 2015 delade man ut gemensamt pris för hela Östra Sörmland.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer