Pågående arbeten inom gata och park

Här kan du läsa om olika pågående arbeten inom gata och park i Oxelösund.

Nu sopar vi upp löven

Under vecka 45 och 46 sopar vi upp höstlöven från gatorna.


Vägarbete på Båggatan utanför Oxelöskolan v.44-45

Vecka 44-45 pågår vägarbete på Båggatan utanför Oxelöskolan. Det innebär störningar i trafiken och begränsad framkomlighet. Trafiken dirigeras av trafikvakter. Välj om möjligt en annan väg. Arbetet görs för att underlätta för busstrafik och vinterväghållning. Visa hänsyn vid arbetsområdet och följ instruktionerna på arbetsplatsen med respekt och omtanke.

Skissen visar var på Båggatan vägarbete kommer att vara.


Ny rondell vid Klockartorpsvägen

Arbete med en cirkulationsplats/rondell vid Klockartorpsvägen påbörjas v. 41 och pågår fram till v.51. Arbetet innebär att korsningen på Sundavägen kommer att byggas om till en cirkulationsplats/rondell och att olika delar av vägnätet leds om under tiden.

Arbetet med ombyggnationen/tillgänglighetsanpassningen är för att trafiksäkerhetsanpassa korsningen och för att skapa en tryggare övergång för gångare och cyklister med en lugnare trafikmiljö.

Visa hänsyn vid arbetsområdet och följ orange pil vid hänvisningarna för omledning med respekt och omtanke.


Aktivitetspark vid nybyggda Oxelöskolan

Aktivitetsparken är en yta för skateboard, bmx-cykling och utomhusträning som ligger nära den nybyggda Oxelöskolan. Aktivitetsparken ses som ett komplement till den lekutrustning och multisportplan som redan finns på Oxelöskolans gård. Aktivitetsparken ska locka till spontanidrott och skapa en möjlighet för barn, ungdomar och vuxna att vara delaktiga och aktiva, oberoende av ekonomiska förutsättningar.

Aktivitetsparken beräknas vara färdig under oktober 2022.

Bilden visar en skiss på hur Aktivitetsparken kan komma att se ut.

Bilden visar en skiss på hur Aktivitetsparken kan komma att se ut.


Ny gång- och cykelväg mellan Ramdalshamnen och Stenviksbadet

Nu fortsätter arbetet med att binda ihop Femörevägen med Ramdalshamnen med en gång- och cykelväg. För några år sedan färdigställdes sträckan Femörevägen – Stenviksbadet. Nu är det dags för fortsättningen, Stenviksbadet – Ramdalshamnen. Under september 2022 börjar vi arbetet med en ny gång- och cykelväg på Stenviksvägen mellan Stenviksbadet och Ramdalshamnen. 

Gång- och cykelvägen kommer byggas på Stenviksvägens södra sida. Arbetet sker i etapper, och del 3, som syr ihop gång- och cykelvägarna, startar under 2023.

Målet är att du som gångare och cyklist ska kunna röra dig tryggt i kommunen. Med gång- och cykelväg blir trafikmiljön säkrare och tryggare samt att cyklandet främjas.


Timmermansgatan får gång- och cykelväg

Timmermansgatan och delar av Styrmansgatan får gång och cykelväg

Arbetet med gång och cykelvägen går in i fas 2 och kommer även att pågå på delar av Styrmansgatan och Parkeringen utanför Camilla och Puttes.

Beräknas vara färdig höst/vinter 2022

 

Djugårdsparken

Under hösten påbörjar vi arbetet med att rusta upp parken, bland annat med en ny lekplats . Oxelö energi byter samtidigt ut en pumpstation i ormrådet.

Djurgårdsparken

Djurgårdsparken

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer