Pågående arbeten inom gata och park

Här kan du läsa om olika pågående arbeten inom gata och park i Oxelösund.

Åtgärder vid Oxelösund DiscGolfPark

Under vecka 39 påbörjar vi arbetet med att göra förbättringsåtgärder vid discgolfparken vid Ramdalen. Vi kommer bland annat att grusa upp stigar, lägga ner dräneringsrör och reparera trasiga skydd för vissa träd.

Vid vissa banhål kommer det att finnas maskiner på plats.

Discgolfparken grus

Vägarbete i Danvikshagen

Under vecka 35 påbörjar vi arbetet med att sänka och justera till betäckningar i Danvikshagen.

Vissa störningar i trafiken kan uppstå, det är därför viktigt att du visar hänsyn till entreprenören, följer skyltar och hänvisningar.

Entreprenören ser till att fastighetsägare i området, fotgängare och cyklister kan passera och röra sig utan större problem, ett samspel mellan berörda ger ett gott resultat för alla under tiden arbetet pågår.


Vägarbete på Baravägen (väg 510)

Under vecka 35 och fram till vecka 46 kommer arbetar vi med att förlänga gång- och cykelvägen från Nyköping till Oxelösund.

Den sista biten förbi Bara och Fiskarstugevägen kommer att få en separerad gång- och cykelväg och arbetet med den påbörjas vecka 35.

Vissa störningar och begränsningar av framkomligheten i trafiken under denna period kommer att kunna uppstå. Det är därför viktigt att du visar hänsyn till entreprenören, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.


Vägarbete på Stenviksvägen, gång- och cykelväg

Under vecka 35 kommer arbeten med koppla ihop del 1 och 2 på gång- och cykelvägen från Femörevägen till Jogersövägen att påbörjas. Den sista delen förbi Trossgränd kommer att få en separerad gång- och cykelväg och arbetet med den påbörjas vecka 35.

Vissa störningar och begränsningar av framkomligheten i trafiken under denna period kommer att uppstå. Det är därför viktigt att du visar hänsyn till entreprenören, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.


Avstängda bryggor vid Jogersö för underhållsarbete

Under vecka 35 kommer arbeten med bryggorna vid Jogersö att påbörjas och det innebär att dessa är avstängda helt från denna vecka. Underhållsarbetet innebär att hela bryggan och ett område runt är avstängt men stranden kommer att vara öppen och fri att bada på som vanligt.

Vissa störningar och begränsningar av framkomligheten i området under denna period kommer att uppstå. Det är därför viktigt att du visar hänsyn till entreprenören, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.


Markarbete vid Jogersö

Under vecka 36 utför vi ett markarbete på gräsmattan nära sandstranden på Jogersö. Markarbetet möjliggör att vår mobila scen ska kunna stå på en stabil yta i framtiden vid olika evenemang.

Markarbete för mobila scenen på Jogersö


Arbete med tillfälliga anslutningar för bussar mellan Nyponvägen och Breviksskolan

Under vecka 25 fram till skolstart börjar vi med arbetena av tillfälliga anslutningar för bussar mellan Nyponvägen och Breviksskolan när renoveringen av Peterslundsskolan pågår.

Vissa störningar i trafiken kan uppstå, det är därför viktigt att du visar hänsyn till entreprenören, följer skyltar och hänvisningar och håller gatorna fria från bilar.

Entreprenören ser till att fastighetsägare i området kan passera och röra sig utan större problem, ett samspel mellan berörda ger ett gott resultat för alla under tiden arbetet pågår.

 

Samtidigt kommer parkeringen vid Breviksskolan att få en ny beläggning


Vägarbete mellan Björntorpsrondellen och infarten till Ramdalsparkeringen

Under vecka 30 börjar vi med beläggningsarbeten mellen Björntorpsrondellen och Infarten till Ramdalsparkeringen. En ny gång- och cykelväg kommer att knytas ihop med skolan och rondellen.

Vissa störningar i trafiken kan uppstå, det är därför viktigt att du visar hänsyn till entreprenören, följer skyltar och hänvisningar och håller gatorna fria från bilar.

Entreprenören ser till att fastighetsägare i området kan passera och röra sig utan större problem, ett samspel mellan berörda ger ett gott resultat för alla under tiden arbetet pågår.


Vi skapar nya Ramdalsparken

Oxelösunds kommun skapar nu ett nytt rekreationsområde i Ramdalshamnen.
Ramdalsparken är en plats där du kan stanna upp och ta en paus. Här upplever du den natursköna skärgården vid havet och rörelserna runt båtarna i hamnen.
En plats att vila på och en plats att finna ro och möjlighet till återhämtning.

Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart juni 2023
Etapp 1: Mars–April Markarbeten
Etapp 2: April–Maj Uppbyggnadsarbeten
Etapp 3: Maj–Juni Detaljer och planteringar i parken

Bilden är en idéskiss. Hur det ser ut när det är färdigt kan skilja sig från skissen.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer