Pågående arbeten inom gata och park

Här kan du läsa om olika pågående arbeten inom gata och park i Oxelösund.

Våtmark på Frösängsgärde

Vi påbörjar nu arbetet att tillsammans med Oxelö Energi anlägga etapp 2 av våtmarksstråket på Frösängsgärde. Syftet är att stärka landskapets förmåga att hålla kvar vatten, bidra med ökade värden för biologisk mångfald, pedagogik och naturliv samt viss rening av dagvattnet.


Frihuggning av ekar

Oxelösunds kommun har ett pågående projekt för att ta hand om våra fina ekar. Ekar trivs bäst när de inte har andra träd eller buskar som växer för nära. Om de får växa i öppna miljöer blir de grova och vindtåliga och får på så sätt förutsättningar för att bli riktigt gamla.

Frihuggning bevarar även den biologiska mångfalden och skapar gynnsamma levnadsförhållanden för arter knutna till ekmiljöer. Frihuggning av ekar pågår i område 1 och 2.Nu har vi börjat med etapp 2 av frihuggning av ekar, i området på kartan.

Projektet medfinansieras av LONA-bidrag.

Kartan visar de olika etapperna för frihuggning av kommunens ekar.


Ny rondell vid Klockartorpsvägen

Arbetet med en cirkulationsplats/rondell vid Klockartorpsvägen är nu klar men kommer att avslutas med linjer och småjusteringar våren 2023


Djurgårdsparken

Arbetet med lekplatsen är nu klar på Djurgården och fontänen fortsätter under våren 2023. Oxelö energi byter samtidigt ut en pumpstation i området.

Lekplats

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer