Pågående arbeten inom gata och park

Här kan du läsa om olika pågående arbeten inom gata och park i Oxelösund.

Prismanparkeringen delvis avstängd under vecka 9 och 10.

Vecka 9-10 utförs schaktarbete på Prismanparkeringen av Oxelö Energi. En ny matning ska ner mellan transformatorstationen och nya Prismanbygget. Detta medför att parkeringen delvis är avstängd under dessa veckor.

Prismanparkeringen delvis avstängd

 

Beskärning av träd vid Stjärnholms gård

13 februari påbörjas ett arbete med att beskära och vid behov fälla träd på Stjärnholms gård med omkringliggande miljöer. Arbetet genomförs för att minimera riskerna att grenar och träd faller på stigar och vandringsleder i området. Åtgärder med naturvårdande insatser för att stärka naturvärden i området kan också förekomma.

Ny transportväg

I samband med att kyrkan ska bygga ut kyrkogården så kommer en transportväg att anläggas från Aspaleden till kyrkogården. Den gång/cykelväg som går bredvid transportvägen påverkas endast vid Aspaleden där cyklister ombeds leda sin cykel.

Arbetet beräknas pågå från februari 2024 och cirka ett år framåt.

Flygbild som visar dragning av ny utfart från kyrkogården till aspaleden.


Jogersö motionsspår

Nu går det bra att röra sig runt motionsspåret igen men med lite småarbeten runt om som kommer att pågå under våren.

Nu är det bara finjusteringar kvar så under våren kommer det att vara maskiner lite då och då och jobba med sättningar och hålor då när tjälen släpper.


Sprängarbete och borrning vid Sundsörs industriområde

Under oktober- februari pågår sprängning, borrning och andra markarbeten vid Byggmästaren 8 i Sundsörs industriområde. Buller och höga ljud kan uppstå vid markarbetet, och viss störning i trafiken vid sprängning.

Vid sprängning är flaggvakter på plats, samt trafiksignaler. Arbetet pågår vardagar 06-18.


Arbete pausat på Sjögatans parkering

Under vintern kommer parkeringen på Sjögatan att var delvis avstängd röd yta men öppen för parkering grön yta på grund av markarbeten som pausats nu under vintern.

Parkeringen kommer få en ny yta och nya träd kommer att planteras men är för tillfället pausat på grund av vinter. Vissa störningar och begränsningar av framkomligheten och parkering finns under denna period.

Det är därför viktigt att du visar hänsyn, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker parkeringsyta.


Skolgårdsrenovering Ramdalsskolan

En renovering av skolgården vid Ramdalsskolan pågår och beräknas vara klar i maj månad.

En multisportarena ska monteras och när den är på plats ska aktivitetsredskap som elverna har valt ut samt sittgrupper placeras ut. Området får även belysning.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer