Loggan för Oxelösunds kommun

Pågående arbeten inom gata och park

Här kan du läsa om olika pågående arbeten inom gata och park i Oxelösund.

Vägslåtter pågår

Kantklippningen kommer att pågå under hela sommaren. Kantklippningen genomförs enligt en prioriteringsordning där gång och cykelväger är första prioritet.

Aktivitetspark vid nybyggda Oxelöskolan

Aktivitetsparken är en yta för skateboard, bmx-cykling och utomhusträning som ligger nära den nybyggda Oxelöskolan. Aktivitetsparken ses som ett komplement till den lekutrustning och multisportplan som redan finns på Oxelöskolans gård. Aktivitetsparken ska locka till spontanidrott och skapa en möjlighet för barn, ungdomar och vuxna att vara delaktiga och aktiva, oberoende av ekonomiska förutsättningar.

Aktivitetsparken beräknas vara färdig under oktober 2022.

Bilden visar en skiss på hur Aktivitetsparken kan komma att se ut.

Bilden visar en skiss på hur Aktivitetsparken kan komma att se ut.


Ny gång- och cykelväg mellan Ramdalshamnen och Stenviksbadet

Nu fortsätter arbetet med att binda ihop Femörevägen med Ramdalshamnen med en gång- och cykelväg. För några år sedan färdigställdes sträckan Femörevägen – Stenviksbadet. Nu är det dags för fortsättningen, Stenviksbadet – Ramdalshamnen. Under september 2022 börjar vi arbetet med en ny gång- och cykelväg på Stenviksvägen mellan Stenviksbadet och Ramdalshamnen. 

Gång- och cykelvägen kommer byggas på Stenviksvägens södra sida. Arbetet sker i etapper, och del 3, som syr ihop gång- och cykelvägarna, startar under 2023.

Målet är att du som gångare och cyklist ska kunna röra dig tryggt i kommunen. Med gång- och cykelväg blir trafikmiljön säkrare och tryggare samt att cyklandet främjas.


Timmermansgatan får gång- och cykelväg

Arbete med ny gång- och cykelväg från hamnen pågår. Beräknas vara färdigt under hösten 2022.

Dalgången

I augusti 2022 påbörjar vi asfaltering av området Dalgången. Beräknas vara färdigt under hösten 2022.

Djugårdsparken

Under hösten påbörjar vi arbetet med att rusta upp parken, bland annat med en ny lekplats . Oxelö energi byter samtidigt ut en pumpstation i ormrådet.

Djurgårdsparken

Djurgårdsparken


Tranbärsvägen–Hagtornsvägen

Arbete med nya vägen mellanTranbärsvägen och Hagtornsvägen pågår. Arbetet innebär att denna sträcka är avstängd fram till ca vecka 29.

Arbetet som utförs sker på grund av nybyggnation i området och att gång- och cykelbanan görs om till en ny lokalgata med ny läggning av vatten och avlopp.

Kartan visar omledning för gång- och cykelbana, följ orange pil för omledning under avstängningen.

kartbild över Hagtornsvägen och Tranbärsvägen

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se