Loggan för Oxelösunds kommun

Pågående arbeten

Här kan du läsa om olika arbeten inom gata och park som pågår just nu i Oxelösund.

Under oktober 2020 påbörjades upprustningen av Järnvägsparken. Arbetet beräknas vara klart lagom till midsommar. Tyvärr har arbetet dragit ut på tiden och istället för slutet av maj blir parken nu klar i slutet av juni. En av anledningarna till förseningen är att leveransen av blommor tog längre tid än beräknat.

Vi kommer att i samband med tillgänglighetsåtgärder i centrala Oxelösund utföra arbeten på Södra Malmgatan och Malmtorget. Vi kommer byta ut beläggningen på Södra Malmgatan från Folkegatan ner mot Malmtorget. I samband med detta kommer vi iordningställa gångstråk och byta ut den beläggning och den växtlighet som idag finns på Malmtorget. Med tanke på den nya Familjecentralen kommer också ytterligare två parkeringsplatser och en cykelparkering att tillskapas.

Projektet börjar 23 mars och beräknas pågå till och med 25 juni. Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten och tillgången till parkeringsplatser att vara begränsad.

Vi hoppas på förståelse för att ombyggnationen kommer att påverka området under en begränsad tid. och ber om ursäkt om du blir påverkad av arbetet.

 

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se