Loggan för Oxelösunds kommun

Pågående arbeten inom gata och park

Här kan du läsa om olika pågående arbeten inom gata och park i Oxelösund.

Fler parkeringar vid Stenviksbadet och Jogersö

Vi skapar nu nya parkeringsmöjligheter för att minska det stora trycket på gatorna runt badplatserna.

På Stenviksbadet produceras en grusyta som ger plats åt ca 40 st nya parkeringsplatser för högsäsong, som kommer avlasta trafiksituationen på Stenviksvägen.

På Jogersö produceras 8 st nya parkeringsplatser för längre fordon som gör det möjligt att parkera bland and annat husbilar som vill besöka Jogersö. Vi rustar även upp och gör om entrén ner till Jogersöbadet för en trevligare och mer välkomnande miljö.

Arbetena pågår just nu och beräknas vara färdiga inom ett par veckor.

Parkering vid Stenviksbadet

Parkering på Jogersö


Vägarbete runt Femöresund

Under vecka 17 börjar vi med beläggningsarbeten runt Femöresund. Vissa störningar i trafiken kan uppstå, det är därför viktigt att du visar hänsyn till entreprenören, följer skyltar och hänvisningar och håller gatorna fria från bilar. Se även till att häckar och träd håller sig innanför fastighetsgränserna.

Entreprenören ser till att fastighetsägare i området kan passera och röra sig utan större problem, ett samspel mellan berörda ger ett gott resultat för alla under tiden arbetet pågår.

Vägkarta över planerat arbete runt Femöresund


Vägarbete vid Höjdgatan/Fredsgatan

Under vecka 18 börjar vi med beläggningsarbeten runt Femöresund. Vissa störningar i trafiken kan uppstå, det är därför viktigt att du visar hänsyn till entreprenören, följer skyltar och hänvisningar och håller gatorna fria från bilar. Se även till att häckar och träd håller sig innanför fastighetsgränserna.

Entreprenören ser till att fastighetsägare i området kan passera och röra sig utan större problem, ett samspel mellan berörda ger ett gott resultat för alla under tiden arbetet pågår.

Vägkarta över planerat arbete runt Höjdgatan och Fredsgatan


Trafikverket asfalterar Hamnbron

Torsdag 18 maj, vecka 19, pågår ett vägarbete under nattetid för att asfaltera Hamnbron in mot Oxelösund. Det är inte Oxelösunds kommun som äger och utför underhållsarbeten på bron, utan Trafikverket Länk till annan webbplats..

Hamnbron


Vi skapar nya Ramdalsparken

Oxelösunds kommun skapar nu ett nytt rekreationsområde i Ramdalshamnen.
Ramdalsparken är en plats där du kan stanna upp och ta en paus. Här upplever du den natursköna skärgården vid havet och rörelserna runt båtarna i hamnen.
En plats att vila på och en plats att finna ro och möjlighet till återhämtning.

Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart juni 2023
Etapp 1: Mars–April Markarbeten
Etapp 2: April–Maj Uppbyggnadsarbeten
Etapp 3: Maj–Juni Detaljer och planteringar i parken

Bilden är en idéskiss. Hur det ser ut när det är färdigt kan skilja sig från skissen.


Våtmark på Frösängsgärde

Vi påbörjar nu arbetet att tillsammans med Oxelö Energi anlägga etapp 2 av våtmarksstråket på Frösängsgärde. Syftet är att stärka landskapets förmåga att hålla kvar vatten, bidra med ökade värden för biologisk mångfald, pedagogik och naturliv samt viss rening av dagvattnet.


Frihuggning av ekar

Oxelösunds kommun har ett pågående projekt för att ta hand om våra fina ekar. Ekar trivs bäst när de inte har andra träd eller buskar som växer för nära. Om de får växa i öppna miljöer blir de grova och vindtåliga och får på så sätt förutsättningar för att bli riktigt gamla.

Frihuggning bevarar även den biologiska mångfalden och skapar gynnsamma levnadsförhållanden för arter knutna till ekmiljöer. Frihuggning av ekar pågår i område 1 och 2.Nu har vi börjat med etapp 2 av frihuggning av ekar, i området på kartan.

Projektet medfinansieras av LONA-bidrag.

Kartan visar de olika etapperna för frihuggning av kommunens ekar.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se