Loggan för Oxelösunds kommun

Pågående arbeten inom gata och park

Här kan du läsa om olika pågående arbeten inom gata och park i Oxelösund.

 

Flytt av cykelbana på gärdet i Peterslund

14 februari börjar förberedelserna för den nya förskolan som ska byggas på ängen i Peterslund. Då startar markarbeten för att bygga en ny cykelbana. När den är klar ska den gamla cykelbanan rivas. Det är den som går mot bostadsområdet rakt fram i bilden.

Cykelbanan som går mot parkeringen (till höger i bilden) kommer att vara kvar, men stängs av tillfälligt från och med ungefär 21 februari.

Peterslundsängen med cykelvägar

 

Tranbärsvägen–Hagtornsvägen

Under vecka 7 2022 påbörjas ett arbete med att riva gång- och cykelbanan mellan Tranbärsvägen och Hagtornsvägen. Arbetet innebär att denna sträcka är avstängd fram till vecka 18.

Arbetet som utförs sker på grund av nybyggnation i området och att gång- och cykelbanan görs om till en ny lokalgata med ny läggning av vatten och avlopp.

Kartan visar omledning för gång- och cykelbana, följ orange pil för omledning under avstängningen.

kartbild över Hagtornsvägen och Tranbärsvägen


Stenvikshamnen rustas

Ett nytt rekreationsområde tas fram vid Stenvikshamnen. Första etappen inleds med schaktarbeten under vecka 50. 2021. Arbetet beräknas vara färdigt under 2022.

Målet är att skapa en plats där du kan umgås med vänner och också få möjlighet till lugn och ro och återhämtning. Området som hägnas in är den gamla parkeringsplatsen och båtuppläggningsplatsen mellan Stenviksbadet och Femörevägen.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se