Funktions­nedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av Oxelösunds kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Ansöka om stöd vid funktionsnedsättning

Två lagar som bestämmer vad du kan få för stöd och hjälp

I Oxelösunds kommun jobbar vi utifrån två lagar som ger dig rätt till stöd och service om du har en funktionsnedsättning. Dels socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om du inte ingår i någon av de så kallade personkretsarna i LSS kan du ha rätt till insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).

Hur gör jag om jag vill ansöka om stöd- och hjälpinsatser?

För att få mer information om vad du kan få för hjälp och stöd, vänd dig till kommunens biståndshandläggare. Handläggarens uppgift är att lyssna på vad du behöver för hjälp, utreda dina behov och pröva om du kan få det du ansöker om. Tillsammans med handläggaren går du igenom dina behov och önskemål. Läs mer under Ansökan och avgifter

Begära insats enligt LSS

Att ansöka om stöd enligt LSS-lagen kallas för att begära insats. LSS är en rättighetslag. Det innebär att du som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkretsar har rätt att få insatser som finns i lagen. Läs mer om vad det innebär under Stöd enligt LSS

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Läs mer om vad du kan få för hjälp under Stöd vid psykisk funktionsnedsättning

Få hjälp med samordning – SIP

Du som har många kontakter med olika myndigheter, till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården, kan få hjälp att samordna dina kontakter. Då bestämmer ni tillsammans vem som ska göra vad när det gäller det stöd och den hjälp du får. Om du vill ha hjälp med det, ta upp frågan med någon av de personer du har kontakt med, till exempel din handläggare.

Läs mer om SIP på 1177.se Länk till annan webbplats.

Färdtjänst och parkeringstillstånd

Du som har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller att resa med buss på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om att få tillstånd för färdtjänst. Du kan också ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd. Läs mer under Resor och transporter.

Säg vad du tycker

Det är viktigt att du berättar vad du tycker om vår verksamhet, då kan vi bli bättre. Vi tar gärna emot dina synpunkter, förslag eller klagomål. Här hittar du Förslag och synpunkter.

Stöd för dig som anhörig

Du kan få stöd av kommunens anhörigstöd, och har möjlighet att delta i samtalsgrupper eller föreläsningar. Läs mer under Stöd till anhöriga.

Är du utsatt för hot och våld av någon i din närhet?

Läs mer under Våld i nära relation om hur du kan få hjälp.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer