Oxelösunds logga

Fakturor och inbetalningar

På de här sidorna kan du läsa om hur du kan betala dina avgifter till kommunen. Du kan också läsa om hur du fakturera kommunen efter inköp gjorda av kommunen.

Autogiro

Vi kan erbjuda autogirobetalning av Oxelösunds kommuns fakturor. Du som vill använda autogiro som betalningssätt måste skriva på ett medgivande för kommunen att ta ut fakturabetalning från ditt bankkonto. Så snart ditt medgivande registrerats kommer du att få information från din bank.

Här anmäler du att du vill ha fakturor från Oxelösunds kommun via autogirolänk till annan webbplats

E-faktura

Inom kort kommer vi kunna erbjuda dig att betala fakturor till Oxelösunds kommun via e-faktura.

Sedan den 1 april 2019 är det ett lagkrav att all fakturering av inköp ska ske genom elektronisk faktura (e-faktura).

Observera att PDF inte är ett godkänt format och kan ej likställas med en e-faktura.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Även mindre direktinköp som görs utan att det finns ett upphandlat avtal omfattas av denna lag.

Fakturainnehåll

Fakturering ska ske månadsvis efter utförd tjänst. Betalningsvillkoret ska alltid vara 30 dagar netto. Fakturerings-, expeditionsavgifter eller liknande avgifter accepteras ej.

Fakturor till Oxelösunds kommun ska följa gällande lagkrav på en fakturas innehåll och alltid innehålla:

  • Fakturadatum
  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Plus- eller bankgiro
  • Säljarens och köparens momsregistreringsnummer
  • Uppgift om F-skatt
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter

Av fakturans innehåll ska även framgå vad som faktureras samt tidpunkt för eventuellt utförda tjänster.

Referenskod
För att fakturan ska komma rätt är det viktigt att det finns en särskild referenskod på fakturan. Referenskoden består av 2 bokstäver + 3 siffror + 1 bokstav och skrivs i en följd, till exempel UN550A. Ingen annan information ska anges i detta fält då det läses av maskinellt.

Om du som leverantör inte har fått någon referenskod ber vi dig fråga efter den. Referenskoden underlättar för oss när vi hanterar fakturan. Den ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att fakturan betalas i tid och att beställaren är en person som är anställd av Oxelösunds kommun.

Våra uppgifter

Faktureringsadress:

Oxelösunds Kommun
Fakturaskanning
613 81 OXELÖSUND

PEPPOL
Elektronisk adress: 0007:2120000324

Svefaktura
Organisationsnummer: 212000–0324
Fakturaväxel/VAN tjänst: Swedbank, SWEDSESS
E-fakturaadress: 2120000324

GLN: 7362120000326

Oxelösunds kommun accepterar ej fakturaköp, fakturabelåning eller factoring. Leverantören äger rätt att använda extern leverantör för faktura- och reskontraservice.


Sidan uppdaterad: 7 oktober 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer