Anslagstavla

Här hittar du anslag för protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott och de olika nämnderna med utskott, samt tillkännagivanden. När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida.Oxelösunds kommuns anslagstavla har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Som kommuninvånare kan du överklaga när du tycker att Oxelösunds kommun har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.

Om att överklaga ett beslut

Inom Oxelösunds kommun har fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet Oxelösunds kommun.

 

Tillkännagivande av justerade protokoll

Tillkännagivande enligt speciallagstiftning

Tillkännagivande av kommunens föreskrifter

Överförmyndarens mottagningstid

Enligt 8 § Förmyndarskapsförordningen ska Överförmyndarens mottagningstider anslås på kommunens anslagstavla, tiderna hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Förslag till ny renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner

Anslås 2023-02-14

Sista dag för synpunkter 2023-03-19

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer