Oxelösunds logga

För dig som är förtroendevald

Denna sida är till för dig som är förtroendevald i Oxelösunds kommun. Här samlar vi information som kan vara av intresse för dig gällande ditt politiska uppdrag.

Om du arbetar och vill begära ersättning för din förlorade arbetsinkomst använder du blanketten, Intyg för förlorad arbetsinkomst.

Du behöver bara fylla i den under följande förutsättningar:

  • Det är första gången du begär förlorad arbetsinkomst
  • Vid byte av arbete
  • Vid förändrad lön

Tänk på att den senaste inskickade blanketten är underlag för utbetalning av förlorad arbetsinkomst, ansvaret för att senaste förändring är inskickad ligger på dig som förtroendevald.

Blankett - Intyg för förlorad arbetsinkomstPDF

Vid kurstillfällen och beredningar med mera, som är utöver nämnd och styrelsesammanträden använder du blanketten, Begäran om förlorad arbetsinkomst för annat än sammanträde.

Blankett - Begäran om förlorad arbetsinkomst för annat än sammanträdePDF

Blankett - reseräkningPDF

I vårat förtroendemannaregister finns information och kontaktuppgifter till våra politiker

Minimikravet på vad som visas i registret är ditt namn och partiförteckning. För övriga uppgifter behövs ett medgivande som kansliet begär in vid ditt tillträdande som ledamot/ ersättare.

Det är viktigt att vid ändring av adress, e-post och telefonnummer att du som förtroendevald kontaktar kansliet med dina nya uppgifter, så att vi kan nå dig.

Här hittar du användarmanual för läsplattorna,du hittar bland annat information om:

  • Komma igång med läsplattan
  • Accesspunkter och andra uppkopplingsfrågor
  • Hämta hem kallelsen
  • Använda dokumentläsaren
  • Lägga till e-post

För support är du välkommen att kontakta kansliet på vardagar under arbetstid. Kansliet ger ej support till privata appar eller andra funktioner som ej har med ditt uppdrag som förtroendevald att göra.

Användarmanual för läsplattorPDF

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

Vill du läsa äldre protokoll kontaktar du kommunen och begär ut dokumenten.

Nu finns ett utbildningsmaterial för nya förtroendevalda som påbörjar sitt uppdrag under pågående mandatperiod. Ta kontakt med kansliet för att boka in ett utbildningstillfälle. Utbildningen kan ges enskilt eller i grupp.

Kommunfullmäktige har fastställt en plan för hur Oxelösunds kommun och de lokala politiska partierna ska arbeta för att förebygga och hantera våld, hot och trakasserier riktade mot kommunens förtroendevalda.

Syftet med planen är att, så långt det är möjligt, skapa en trygg och säker arbetssituation för kommunens förtroendevalda när de utför sina offentliga förtroendeuppdrag.

Plan för hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier riktade mot förtroendevaldaPDF

Utbildningen Trygg politiker

Den webbaserade utbildningen Trygg politiker är tillgänglig för samtliga förtroendevalda. Utbildningen kan användas förebyggande inför val och andra politiska aktiviteter.

Den används också som en grundutbildning för nya förtroendevalda, som tillkommer under mandatperioden samt som repetition av tidigare kunskaper.

Länk till utbildning Trygg politiker länk till annan webbplats

Vägledning för hantering av hot- eller våldssituationer

Rutin för hantering av hot- och våldssituationer eller trakasserier

I planen för hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier beskrivs hur en situation ska hanteras när en förtroendevald har blivit utsatt för hot, våld eller trakasserier. Hanteringen, med ansvarsfördelning mellan berört politiskt parti och kommunens tjänstemannaorganisation, finns sammanfattat i en särskild rutin.

Incident- och händelsedokumentation

Riskanalys - Vägledning för egen riskanalys i vardagenPDF

Vägledning för hantering av hot- eller våldssituationerPDF

Rutin för hantering av hot- och våldssituationer eller trakasserier riktade mot förtroendevaldaPDF

I kontaktlistan hittar du de aktuella kontaktuppgifter som används vid hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier.

Kontaktlista - Hot- och våldssituationer samt trakasserier riktade mot förtroendevaldaPDF

Alla händelser som innefattar hot, våld eller trakasserier riktade mot förtroendevalda ska dokumenteras. Dokumentation görs av berört partis säkerhetsansvarig enskilt (tillämpliga delar) eller i samråd/samverkan med kommunens säkerhetsstrateg.

Mall för incident- och händelsedokumentationWord

Kontaktinformation


Kanslichef
Thomas Hermansson
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-385 15
E-post thomas.hermansson@oxelosund.se

Kommunalråd
Catharina Fredriksson (S)

Telefon 0155-381 02
E-post catharina.fredriksson@oxelosund.se

Oppositionsråd
Dag Bergentoft (M)

Telefon 0155-385 00
E-post dag.bergentoft@oxelosund.se

Sidan uppdaterad: 21 augusti 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer