Skolval, ansökan om plats i grundskola

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om plats i grundskolan i Oxelösund. När ditt barn ska börja förskolekoleklass och årskurs 7 har du möjlighet att via skolvalet önska skola till ditt barn. Välkommen att ta en en digital rundtur på våra skolor via filmerna nedan.

På den här sidan kan du läsa om hur du gör för att ansöka om plats på någon av Oxelösunds grundskolor, byta till en annan skola inom och utanför kommunen.

Här kan du se vilken antagningsordning som gäller inom kommunen och när det är skolval inför förskoleklass och årskurs 7.

Just nu pågår skolvalet inför förskoleklass och årskurs 7

Här kan du läsa om hur skolvalet går till.

Jag vill veta mer om skolorna

Via länkarna nedan kan du läsa mer och se en film om skolorna och deras inriktningar:

Du ansöker om skola via e-tjänsten i Självservice. Länk till annan webbplats. För att logga in i e-tjänsten behöver du använda Bank-Id.

Du gör en ansökan per barn.

Efter att du ansökt får du ett beslut via mejl om vilken skola ditt barn har placerats på. Kommunen kommer i första hand att utgå från ditt önskemål. Barnets samtliga vårdnadshavare ska godkänna beslut om skolplacering i e-tjänsten för att det ska vara giltigt. Beslutet behandlas först när det är godkänt av samtliga vårdnadshavare.

Om inte vårdnadshavare är överens om önskemålet om skola kommer kommunen att placera barnet enligt kommunens regler för skolplacering.

Här hittar du en manual som beskriver hur du gör för att ansöka om skola via Självservice Pdf, 529.7 kB.

Saknar du svenskt personnummer eller bank-id ansöker du via ansökningsblanketten Önskemål om skolplacering Pdf, 125.3 kB.

Antagningsordning

Vårdnadshavares önskemål

Så långt som möjligt försöker Oxelösunds kommun tillgodose ditt önskemål om skola. Enligt skollagen ska ditt barn placeras på den skola som du önskar. Önskemålet får frångås om den önskade placeringen skulle innebära att en annan elev inte får en placering nära hemmet. För de kommunala skolorna i Oxelösund beslutar Utbildningsnämnden vilka regler som ska gälla, utöver de som finns i skollagen. Riktlinjerna för skolplacering kan du läsa här.

Närhetsprincipen

Bedömning av närhetsprincipen utgår utifrån barnets folkbokföringsadress. Alla elever ska ha möjlighet att få plats på en skola nära sitt hem, även om ingen elev är garanterad en plats på den närmsta skolan. Relativ närhet används för att bestämma turordningen till en skolplats när antalet platser inte räcker till de elever som har sökt till skolan.

Särskilda skäl

Elever som är i behov av särskilt stöd som har särskilda skäl att placeras på en specifik skola.

Syskonförtur

Om två eller flera elever är lika berättigade till en placering på en viss skola och samtliga elever som sökt till skolan inte får plats, får den elev som har ett syskon som redan är placerad på skolan under det läsåret skolvalet avser, förtur till platsen. Som syskon räknas de som bor i samma familj med samma folkbokföringsadress, de behöver inte vara biologiska syskon.

Du som har ett barn som ska börja i förskoleklass har möjlighet att önska skola till ditt barn. Du får information via Schoolsoft om sista ansökningsdatum.

Du gör ditt skolval via e-tjänsten i Självservice. Länk till annan webbplats. Skolplacering sker enligt ditt önskemål så långt det är möjligt. Om du avstår från att önska en skola, kommer ditt barn placeras av kommunen utifrån antagningsordningen.

Hur du gör för att ansöka se ovan under rubrik Ansök till skola.

Antagningsordning förskoleklass

Antagningsordningen till förskoleklass:

  1. Vårdnadshavares önskemål
  2. Närhetsprincipen (relativ närhet)
  3. Särskilda skäl
  4. Syskonförtur

Ditt barn ska få en plats på den skola du önskar att ditt barn ska gå. Önskemålet får frångås om den önskade skolplaceringen skulle innebära att en annan elev inte får en placering nära hemmet. För de kommunala skolorna i Oxelösund beslutar Utbildningsnämnden vilka regler som ska gälla, utöver de som finns i skollagen. Riktlinjerna för skolplacering kan du läsa här. Pdf, 307.5 kB.

Hur du gör för att ansöka se ovan under rubriken Ansök till skola.

Byte av skola kan ske i mån av plats. För att skapa de bästa förutsättningarna för ditt barn ska skolbyte
i första hand göras till läsårsstart i augusti alternativt till terminsstart i januari.

Om det är kö till en skola eller det inte finns plats fattas beslut utifrån antagningsordningen.

Antagningsordning i årskurs 1–9

Antagningsordningen till grundskola:

  1. Vårdnadshavares önskemål
  2. Närhetsprincipen (relativ närhet)
  3. Särskilda skäl
  4. Syskonförtur

Tänk på att önskemålet av skola kan påverka rätten till skolskjuts. För att ha rätt till skolskjuts gäller som huvudregel att man inte har önskat och fått placering på en annan skola än vad kommunen annars hade placerat eleven på. Läs mer om skolskjuts här.

I mån av plats kan ditt barn byta skola. För att skapa de bästa förutsättningarna för ditt barn ska skolbyte i första hand göras till läsårsstart i augusti alternativt till terminsstart i januari.

Önskar du en skola i en annan kommun ansöker du till skolan direkt.

Du behöver fylla i blanketten Grundskola - Avslut av plats och informera rektor eller skoladministratör på ditt barns skola om att du har ansökt om plats i annan kommun. Blankett hittar du bland e-tjänsterna i Självservice och på respektive skolas webbsida. Pdf, 138.6 kB.

Om du som vårdnadshavare inte gör ett val av skola kommer ditt barn att placeras av kommunen utifrån antagningsordningen.

Om en skola inte har plats för samtliga elever som vill gå där gör kommunen en bedömning utifrån urvalsgrunder beslutade av Utbildningsnämnden. Läs mer under rubriken antagning. Riktlinjerna för skolplacering kan du läsa här Pdf, 307.5 kB.

Är ditt barn folkbokförd i en annan kommun och önskar plats i en kommunal skola i Oxelösund finns möjlighet till det om det finns plats efter att alla elever folkbokförda i kommunen har fått en skolplacering. Du ansöker via e-tjänsten i Självservice här på vår webbplats Länk till annan webbplats.

Beslut om skolplacering, enligt Skollagen 9 kap. 15§ samt 10 kap. 30§, kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

 

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer