Räddningstjänst och olyckor

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skadorna när de inträffar. Alla kommuner ska ha en räddningstjänst. I Oxelösunds kommun ansvarar Sörmlandskustens räddningstjänst för räddningsinsatserna i samband med olyckor och kriser.

Sörmlandskustens räddningstjänst arbetar brett med trygghets- och säkerhetsarbete i våra fyra kommuner, Oxelösund, Nyköping, Gnesta och Trosa. Den kommunala räddningstjänsten ansvarar för räddningstjänster som till exempel brandbekämpning, trafikolyckor, vattendykning, storskalig oljebrandsläckning, skogsbrandsläckning och insatser vid kemikalieolyckor.

Syftet med vår räddningstjänst är att:

 • minska skadeutfallet till följd av olyckor,
 • öka kommuninvånarnas kunskap om individanpassat brandskydd,
 • stärka samhällets förmåga att bryta en negativ skadeutveckling,
 • stärka förmågan att hantera sällanhändelser och komplexa räddningsinsatser,
 • stärka förmågan att genomföra räddningsinsats vid samhällsstörningar och under höjd beredskap

Mer information om vår räddningstjänst och deras uppdrag finns på Sörmlandskustens räddningstjänsts webbplats Länk till annan webbplats.

Akuta utsläpp och olyckor – farliga verksamheter

I Oxelösund finns anläggningar som bedriver verksamhet som kan orsaka allvarliga skador på människor, miljö och egendom. Dessa verksamheter klassas därför som farliga verksamheter. Det kan till exempel vara företag som hanterar brandfarliga och farliga kemikalier i stor mängd.

Att du som privatperson har kunskap om anläggningarna är viktigt för att förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor. I Oxelösund klassas dessa verksamheter som farliga verksamheter:

 • SSAB
 • Linde Gas
 • Oxelösunds hamn
 • OxGas

Om en allvarlig olycka skulle inträffa kan de som bor i närheten av dessa verksamheter och allmänheten påverkas. Trots noggranna kontroller kan man aldrig bortse från olycksrisken.

Brand- och explosionsrisker

Gas sprids med vinden. Hur spridningen från ett gasutsläpp blir beror på väderförhållandena. Ingen av anläggningarna på industriområdet bedöms ge sådana utsläpp att de orsakar brand eller explosioner utanför området. Gaserna blandas med luften och koncentrationen har, innan de når bebyggelsen utanför industriområdet, sjunkit till så låga koncentrationer att de inte är antändningsbara.

Inandning och förgiftning

Kolmonoxid och bensen kan vid olycklig vind komma upp i halter som kan göra att området utanför industriområdet påverkas. De vanligaste och mest sannolika händelserna är små utsläpp som inte når fram till bostadsbebyggelsen.

Viktigast att komma ihåg är att inte åka till olycksplatsen.

Om larmet går – VMA

När fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet VMA – “Viktigt meddelande till allmänheten”, även kallad Hesa Fredrik. Signalen ljuder i 7 sekunder och följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter. Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

På Krisinformation kan du läsa mer om VMA - viktigt meddelande till allmänheten Länk till annan webbplats.

Så skyddar du dig vid en kemikalieolycka

 • Gå inomhus
 • Stäng fönster, dörrar och ventilation
 • Lyssna på radion för mer information
 • Besök inte olyckplatsen

Här kan du ladda ner foldern "Vad du ska göra om larmet går" Pdf, 4.5 MB.

Viktiga nummer om något händer

112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller gift­information.

113 13 nationellt informationsnummer, när du vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället.

114 14 om du vill komma i kontakt med Polisen i icke akuta fall.

1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

0155-380 00 Oxelösunds kommuns kommuncenter.

sidan Akut hjälp finns fler telefonnummer och länkar vid nödsituationer som till exempel orosanmälan för barn, hot och våld, psykiatrisk hjälp och hjälptelefoner/chattar.

Eget ansvar vid olyckor

Du som medborgare har också ett eget ansvar. Statens och kommunernas ansvar gäller inte alla olyckor. Här är några exempel på händelser som inte innebär räddningstjänstansvar:

 • Brand i mindre papperskorg eller askkopp utomhus – släck själv
 • Instängd i hiss – fastighetsägarens ansvar
 • Utelåst – eget ansvar
 • Taket på huset läcker – fastighetsägarens ansvar
 • Återkommande översvämningar vid regnväder – fastighetsägarens ansvar
 • Katt i träd – ägarens ansvar
 • Träd över väg – väghållarens ansvar
 • Olja på vägbanan – väghållarens ansvar
 • Kraftig rökutveckling när grannen eldar – miljö- och hälsoskydd, Polisen

Vill du bli deltidsbrandman?

Är du intresserad av att göra en samhällsinsats och bidra till ökad trygghet för människor i din omgivning? Just nu söker Sörmlandskustens räddningstjänst brandmän i beredskap till Oxelösund. Läs mer på sidan Du behövs som deltidsbrandman

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer