Oxelöskolan (årskurs F-9)

Oxelöskolan invigdes i juni 2021 och från höstterminen 2021 erbjuds en estetisk inriktning som byggs upp tillsammans med Kulturskolan, förskolan, F-9 verksamheten och fritidshemmet. Välkommen till Oxelöskolan och vår kreativa miljö!

Oxelöskolan 

Du märker direkt när du kommer in genom våra dörrar att Oxelöskolan är fylld av kreativa människor och om du också vill fördjupa dig i ämnen som teater, dans, musik, sång, bild och form – då kommer du att trivas hos oss! På Oxelöskolan utrycker du dig kreativt och får en bra teoretisk och praktisk grund inför din framtid. Undervisningen i teoretiska och estetiska ämnen håller hög kvalitet och din skoltid blir både intensiv och rolig.

Oxelöskolan erbjuder drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form.

 

Varmt välkommen till Oxelöskolan!

Oxelöskolan är grundskola med estetisk inriktning och kulturskolan i vår verksamhet.

Vi har högt ställda förväntningar på elever och lärare.

På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Vi har hög personaltäthet och jobbar aktivt med att skapa tillgängliga lärmiljöer. På vårt lågstadium har vi tre lärare på två klasser i alla årskurser. På mellan- och högstadiet är det tre lärare på två klasser i många ämnen. Detta innebär att elever ofta ges möjlighet arbeta i mindre grupper än i helklass och vi har hög specialpedagogisk kompetens på skolan.

Via möblering och anpassningar på gruppnivå genom hela grundskolan skapar vi möjligheter att jobba så inkluderande som möjligt oavsett elevens förutsättningar.

Oxelöskolans fritidshem välkomnar ditt barn att vara hos oss före och efter skoldagen de tider du arbetar eller studerar.

Vi har öppet alla vardagar året om från kl. 6.00-18.00. Vid behov håller vi öppet till 18.30. Du måste då meddela oss i god tid, minst två veckor i förväg.

Vistelsetiden registrerar du via Självservice  Länk till annan webbplats.senast torsdagen innan tiden ska börja gälla. Om du vill att barnet ska gå hem tidigare någon dag eller om barnet behöver vara kvar längre kontaktar du fritidsavdelningen.

Stängningsdagar

Följande dagar har fritidshemmet stängt för kompetensutveckling.

Läsåret 2023-2024

  • Torsdag 17/8
  • Fredag 18/8
  • Fredag 27 oktober
  • Måndag 8 januari
  • Torsdag 13 juni

Vi hoppas att ni har möjlighet att lösa tillsynen dessa dagar. Om du inte kan det kontaktar du rektor senast två veckor före varje datum.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för fritidshem i kommunen.

Anmäl frånvaro

Du som vårdnadshavare anmäler ditt barns frånvaro senast klockan 07:45 samma dag via Schoolsofts hemsida eller app. Länk till annan webbplats. Observera att du först måste kryssa i rutan ”åtkomst från app” under Din profil i Schoolsoft för att kunna ladda ner appen till din mobil.

Du kan ange flera dagars frånvaro för ditt barn i samband med första sjukdagen eller anmäla frånvaro dag för dag. Du har även möjlighet att lägga in del av dag.

Du behöver också anmäla till fritids om ditt barn är frånvarande. Det gör du via Schoolsofts hemsida eller app. Länk till annan webbplats.

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig. Du som vårdnadshavare får information om ogiltig frånvaro via SMS.

Anmäl frånvaro i efterhand

Om du glömt anmäla frånvaro för ditt barn på morgonen kommer du att få ett meddelande om ogiltig frånvaro. Du kan anmäla frånvaro samma dag i efterhand.

Kom ihåg – specialkost och skolskjuts (skoltaxi)

Har ditt barn specialkost kom ihåg att avbeställa den på telefon 0155-385 31 mellan klockan 7.00-8.30. Meddela även när ditt barn kommer tillbaka till skolan.

Kom ihåg att avboka skoltaxi hos Sörmlandstrafiken på något av följande sätt:

Observera att om ditt barn missat att åka med förmiddagsturen utan att meddela Sörmlandstrafiken så avbokas hemresan automatiskt av. Diu behöver ringa till kundservice 020-44 40 00 och boka på resan igen om ditt barn ska åka på eftermiddagen. Det måste du göra senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Ledighetsansökan

Du ansöker om ledighet för ditt barn i Schoolsoft Länk till annan webbplats.

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av biträdande rektor, kurator, lärare i fritidshemmet, skolsköterska, socialpedagog, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare.

Biträdande rektor: Kristin Rasmussen Källströmer, kristin.rasmussen.kallstromer@oxelosund.se
Anna Wisselgren, anna.wisselgren@oxelosund.se

Kurator: Jeanette Lidö, 070-567 05 27, jeanette.lido@oxelosund.se
Rosie Windsén, 0155-380 68, rosie.windsen@oxelosund.se

Skolsköterska: Monica Strandberg, 0155-386 30, monica.strandberg@oxelosund.se
Skolläkartid bokas via skolsköterskan.

Socialpedagog: Jessica Agobian, 072-147 29 74, jessica.agobian@oxelosund.se

Specialpedagog: Charlotta Ehk, 070-567 07 59, charlotta.ehk@oxelosund.se
Karin Persson, 0155-383 92, karin.persson@oxelosund.se

Studie- och yrkesvägledare: Päivi Persson, 0155-386 24, paivi.persson@oxelosund.se

Inom Oxelösunds kommun välkomnar vi synpunkter på vår verksamhet.

Här kan du lämna din synpunkt.

I vårt systematiska kvalitetsarbete följer förskole- och skolverksamheter kontinuerligt upp verksamheten och analyserar resultat i förhållande till de nationella och lokala målen. Arbetet handlar om att hitta de svaga länkarna i verksamheten, analysera dem, vidta åtgärder och utvärdera för att se om åtgärderna har haft effekt. Det handlar också om att se vad som fungerar bra så att man kan fortsätta med de framgångsfaktorer som finns i verksamheten.

Kontaktinformation

Oxelöskolan
613 30 Oxelösund

Besöksadress
Folkegatan 1

Expedition
Telefon 0155-385 60
E-post oxeloskolan@oxelosund.se

Rektor Ylva Eriksson ylva.eriksson@oxelosund.se
Biträdande rektor Kristin Källströmer kristin.rasmussen.kallstromer@oxelosund.se
Biträdande rektor Anna Wisselgren anna.wisselgren@oxelosund.se

 Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer