Stöd till anhöriga

Hjälper du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av sin funktionsnedsättning, sjukdom, ålder eller sitt missbruk behöver ditt stöd?

Vem är anhörig?

Anhörig är du som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, missbruk, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan du vara till exempel partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne. Även barn som har förälder i fängelse räknas som anhörig och kan få hjälp.

Anhörigstöd

Kommunens anhörigstöd är öppet för dig som är över 18 år och som hjälper och stödjer en anhörig. Du kan ringa eller mejla till oss. Du behöver inte uppge ditt namn. Vi har tystnadsplikt, dokumenterar inte och lämnar inte ut några uppgifter om någon.

Anhörigstöd samarbetar med vårdcentralerna, Svenska kyrkan och frivilligorganisationer. Tillsammans arbetar vi för att du ska känna dig trygg och få rätt stöd i den situation du befinner dig. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och möjlighet till personliga stödsamtal. Vi erbjuder också tematräffar, föreläsningar och samtalsgrupper tillsammans med andra som har liknande situation. 

Om vi inte svarar, lämna ett meddelande med namn och telefonnummer så kontaktar vi dig.

Anhörigkonsulent
Telefon 0155-384 14
E-post anhorigstod@oxelosund.se

Besöksadress: Klockartorpsvägen 3, Björntorps äldreboende

Anhörigstöd Oxelösund finns på Facebook! Länk till annan webbplats.

Anhörig till person med funktionsnedsättning enligt LSS

Som anhörig till en person som tillhör personkretsen enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan du vända dig till kommunens LSS-handläggare för att få information. Du som anhörig kan få indirekt stöd genom att din närstående beviljas till exempel en eller flera av följande insatser:

 • Kontaktperson
 • Avlösare i hemmet
 • Korttidsvistelse utan för det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 • Daglig verksamhet

Läs mer om kommunens insatser enligt LSS

Anhörig till äldre, sjuk eller någon med funktionsnedsättning

Anhörigstöd kan också vara insatser indirekt riktade till dig genom insatser riktade till din närstående. Det finns hjälp och stöd att ansöka om för dig som vårdar eller stödjer en person som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Socialtjänstlagen (SoL) ska säkra att människor i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. De insatser som är riktade direkt till din närstående måste hen såklart samtycka till. Exempel på insatser som kan hjälpa dig som anhörig:

 • Hemtjänst
 • Korttidsvård, växelvård, tillfällig vård- och omsorgsvistelse
 • Anhörigavlösning i hemmet
 • Trygghetslarm
 • Ledsagning
 • Dagverksamhet

Anhörig till person med psykisk funktionsnedsättning

Som anhörig till en person som har psykisk funktionsnedsättning kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare inom socialpsykiatrin för att få information. Du som anhörig kan även få indirekt stöd genom att personen som är i behov av hjälp beviljas en eller flera av följande insatser:

 • Boendestöd
 • Kontaktperson
 • Sysselsättning

Läs mer om Stöd vid psykisk ohälsa

Anhörig till person med missbruk eller beroende

Oxelösunds behandlingscenter finns alla våra behandlingsresurser för vuxna, familjer med barn och ungdomar samlade under samma tak. Här hittar du vårt eget kommunala behandlingshem, rådgivningsbyrån, familjestödjare och ungdomsstödjare.

Till rådgivningsbyrån kan även du som anhörig vända dig om du är orolig för någon som har ett missbruk. Det finns hjälp att få för din närstående.

Anhörig till person som sitter i fängelse

Bufff ger stöd och röst till barn och ungdomar med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Många människor har en familjemedlem, mamma, pappa eller syskon i fängelse, häkte eller frivård. Bufff är en organisation som arbetar för att förbättra villkoren och ger stöd till barn och ungdomar. När en familjemedlem blir gripen av polisen kan hela familjen behöva stöd. Bufff finns där för alla familjemedlemmar. De som arbetar på Bufff är utbildade inom områden som socionomi, beteendevetenskap, pedagogik, vård och behandling. Flera som jobbar hos dem har vuxit upp med en familjemedlem i fängelse. Som förälder, syskon, mor- och farförälder och familjehem är du naturligtvis också välkommen att kontakta Bufff för råd och stöd.

Bufff finns på flera orter i Sverige och Bufff Södermanland finns i Nyköping. Dit är även Oxelösunds invånare välkomna. Vill man inte besöka dem, så kan man chatta, maila eller ringa för råd och stöd.

För mer information besök deras hemsida: Södermanland - Förälder, mamma eller pappa i fängelse & häkte | Bufff Länk till annan webbplats.

 

Kommunens anhörigstöd och frivilliga organisationer anordnar olika aktiviterer och föreläsningar för äldre och personer med funktionsnedsättning, men även för anhöriga. Här hittar du mer information om våra aktiviteter och mötesplatser.

Du som stöttar en närstående har möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort. Om du är en viktig anhörig och själv blir sjuk kan det vara bra att ha ett anhörigvårdarkort som du bär med dig. Då kan de som hjälper dig se att du tar hand om en närstående.

Anhörigvårdarkortet är en trygghet både för dig som ger stöd och för den närstående. Det kostar ingenting. Kortet hämtar du på Kommuncenter, hos anhörigkonsulent eller på vårdcentralen i Oxelösund.

Kortet innehåller:

 • Namn på dig som är anhörig
 • Namn och uppgifter om personen som är beroende av hjälp
 • Namn på personer som kan kontaktas om du blir sjuk eller råkar ut för en olyckshändelse
  Kortet förvarar du med ID-handling/körkort.

Vid en demenssjukdom hos en närstående finns olika former av stöd till dig som anhörig. Läs mer under Stöd vid demenssjukdom

Vill du bli kontaktad av anhörigkonsulent?
Fyll i namn och telefonnummer eller e-postadress och tryck på Skicka. Vi kontaktar dig så snart vi kan.
Hur vill du bli kontaktad? * (obligatorisk)
Hur vill du bli kontaktad?


Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer