Stöd vid demenssjukdom

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som kan bero på olika sjukdomar och skador. När du får en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp.

Symptom och diagnos

En demenssjukdom innebär att du på olika sätt kan få svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning. Vanliga symptom i början av en demenssjukdom är till exempel att du får svårt med närminnet eller att utföra vardagssysslor. Du kan också känna oro eller nedstämdhet. Vänd dig till din vårdcentral om du har misstankar om att du har börjat få en demenssjukdom. Det är oftast en läkare på vårdcentralen som startar en demensutredning Länk till annan webbplats..

Demens är inte en sjukdom utan ett samlingsnamn på flera sjukdomar. Några exempel på demenssjukdomar är: Alzheimers sjukdom, Vaskulär demenssjukdom, Frontotemporal demens och Lewykroppsdemens. Läs mer på Svenskt Demenscentrum Länk till annan webbplats.

Levnadsberättelse

Omvårdnaden av personer med demenssjukdom ska bygga på att varje enskild människa, trots sin sjukdom, får fortsätta stå i fokus i sitt eget liv. Levnadsberättelsen en viktig pusselbit i detta. Varje människas levnadsberättelse är unik. Ingen annan har levt samma liv, haft precis samma upplevelser och intryck eller samma tankar och känslor, inför olika händelser i livet.

Levnadsberättelsen ger kännedom om vad som är eller har varit betydelsefullt för den enskilde, även om vissa delar inte längre är lika viktiga. Den hjälper omvårdnadspersonalen att skapa sig en bättre bild av personen bakom sjukdomen. Detta för att kunna lära känna, förstå, och hjälpa den enskilda på bästa sätt.

Levnadsberättelsen bör skrivas i samråd med den demenssjuke personen och dennes anhöriga, gärna så tidigt som möjligt efter att sjukdomen diagnostiserats. Att skriva ner både positiva och negativa upplevelser är viktigt, för att få en helhetssyn, och för att bättre kunna bemöta och förstå personen med demenssjukdom. Levnadsberättelsen kan i efterhand kompletteras med fler händelser och gärna med daterade fotografier.

Ifyllbart dokument för levnadsberättelse Pdf, 1.2 MB.

Kontakt:

Malin Augustsson Kokkonen
Demenssamordnare
Telefon: 0155 - 384 25
Epost: malin.augustssonkokkonen@oxelosund.se

Stöd till dig och dina anhöriga

Vid behov av stöd till dig med demenssjukdom och dina anhöriga, kontakta demenssamordnare. Demenssamordnaren kan erbjuda enskilda stödsamtal samt aktivitets- och samtalsgrupper. (kontaktuppgifter ovan)

Dagverksamhet

Dagverksamhet finns för personer med demenssjukdom som behöver social stimulans och en meningsfull dag. Syftet med dagverksamhet är också att stödja och avlasta anhöriga. I Oxelösunds kommun finns Dagverksamhet Rönnen som ligger på Björntorps äldreboende på Klockartorpsvägen 3. På Rönnen träffar du andra personer i liknande situation. Exempel på aktiviteter kan vara sång, gruppgymnastik, utflykter och promenader. Dagverksamhet är även en del av anhörigstöd och kräver ett biståndsbeslut.

Läs mer om hur du ansöker om dagverksamhet under Ansökan och avgifter.

Kontakt

Dagverksamhet Rönnen
Telefon 0155-384 87

Hjälpmedel och anpassningar

Du kan vända dig till arbetsterapeuterna på Kommunrehab när du behöver hjälpmedel eller om du behöver anpassa din bostadsmiljö. De kan även ge råd om dagliga aktiviteter. Du kan också få stöd i form av hjälpmedel som exempelvis trygghetslarm.

Hemtjänst

Om du har behov av stöd och hjälp i ditt hem så kan du få hemtjänst. I Oxelösunds har vi ett demensarbetslag. Hemtjänst kan till exempel vara:

  • städning
  • tvätt
  • inköp
  • trygghetslarm
  • leverans av matlådor
  • ledsagning
  • personlig omvårdnad

Läs mer under Hemtjänst

God man och förvaltare

En demenssjukdom kan innebära att du får svårt att hantera din ekonomi. Om du inte har möjlighet att få hjälp av en närstående så kan du vända dig till Överförmyndarenheten för att ansöka om god man eller förvaltare. En god man/förvaltare bevakar dina intressen och stödjer dig så att du kan sköta din ekonomi. Överförmyndarenheten kan hjälpa till med frågor kring fullmakter.

Läs mer under God man och förvaltare

När du får svårt att bo kvar hemma

Växelvård och korttidsboende

Växelvård är en form av stöd som innebär att du som har en demenssjukdom bor periodvis hemma och periodvis på korttidsboende. Ett vanligt upplägg är att man bor två veckor på boende och två veckor hemma. Detta kan vara en stor hjälp för anhöriga som får en tids avlastning. Växelvård är en insats som kräver biståndsbeslut, läs mer under Ansökan och avgifter.

I Oxelösunds kommun finns korttidsboende på Björntorps äldre- och demensboende. Här kan du läsa mer om vårt korttidsboende och växelvård.

Särskilt boende – äldreboende

När det inte fungerar att bo kvar hemma finns möjligheten att flytta till särskilt boende. I Oxelösunds kommun finns två äldreboenden, Björntorp och Sjötången. På båda boendena finns demensavdelningar. Gemensamt för dessa är att verksamheten är inriktad på de speciella förutsättningarna som råder vid demensdiagnos. Det kan handla om att personalen har rätt utbildning och att aktiviteter, måltidssituationer och boendemiljö är utformade för att passa personer demenssjukdom.

Läs mer om våra äldre- och demensboenden här

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer