80+

Har du fyllt 80 år och inte har någon kontakt med eller någon insats från kommunen? Då kan du få råd och stöd av oss genom så kallad uppsökande verksamhet.

Den uppsökande verksamheten är för dig som fyllt 80 år, som just nu inte har någon kontakt med, eller insats från äldreomsorgen. Syftet med verksamheten är att sprida kunskap om vilket stöd äldre kan få, och om skadeförebyggande insatser.

Verksamheten erbjuder information om vilka råd- och stödinsatser du kan få genom äldreomsorgen i Oxelösund. Dessutom får du veta mer om frivilligorganisationers arbete för äldre. Du erbjuds en skadeförebyggande rådgivning.

Syftet är också att sprida information om stöd för anhörigvårdare. Med bättre kunskap om olika stödinsatser, finns möjlighet att underlätta vardagssituationen både för både den som vårdar, och den som får vård av anhörig.

Du kan få information vid besök, via telefon eller brev. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer om den uppsökande verksamheten.

Vem ska jag vända mig till om jag behöver hjälp?

Kontakta kommuncenter, så kan de hänvisa dig till rätt person. Du når oss på telefon 0155-380 00 eller e-post kommun@oxelosund.se

Här hittar du mer information om hur du kan kontakta oss

Vad kan jag få för hjälp som anhörig?

Det finns en anhörigkonsulent som du kan vända dig till om du har frågor. Du kan nå henne på telefon 0155-384 14 eller e-post anhorigstod@oxelosund.se.

Läs mer om Oxelösunds kommuns anhörigstöd här

Vad kan jag får för hjälp vid minnesproblematik?

Vår demenssamordnare har särskilda kunskaper om demenssjukdom. Du kan vända dig hit med dina frågor, på telefon 0155-384 25 eller e-post malin.nilsson@oxelosund.se

Du kan läsa mer om minnesproblematik under Stöd vid demenssjukdom

Frivilligorganisationer

Det finns många föreningar i Oxelösund. Här finns ett föreningsregister.

I föreningsregistret hittar du kontaktuppgifter till de olika föreningarna.

Finlirarna

Behöver du hjälp med enklare praktiska uppgifter hemma kan finlirarna hjälpa dig. Hjälpen är gratis.

Läs mer om Finlirarna här

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i ditt namn, telefonummer och/eller mejladress, Tryck på Skicka. Vi kontaktar dig så snart vi kan.

Kontaktinformation

Vakant
0155-384 40

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-380 00
kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer