Tillgänglighet för Oxelösunds kommuns webbplats oxelosund.se

Oxelösunds kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Oxelösunds kommuns webbplats oxelosund.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du behöver innehåll från vår webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till: kommun@oxelosund.se

Ring oss på: 0155-380 00

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss, så vi får veta att problemen finns.

Skicka e-post till: kommun@oxelosund.se

Eller ring oss på: 0155-380 00

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg Länk till annan webbplats. om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg Länk till annan webbplats. om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs här.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Det förekommer långa meningar och svåra ord
  • Alla pdf:er är inte tillgänglighetsanpassade
  • Det saknas textning av kommunfullmäktiges webbsändningar

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 13 november 2024.

Oxelösunds kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Oxelösunds kommun har en mängd blanketter och det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. Alla blanketter uppfyller därför inte tillgänglighetskraven.

Kallelser och protokoll för exempelvis kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är tillgänglighetsanpassade. Vi tillgänglighetsanpassar dock inte bifogade handlingar.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Oxelösunds kommun sänder fullmäktiges sammanträden live via sociala medier. Webbdirektivet kräver inte att direksändningar textas i realtid. Det är i dagsläget mycket svårt att åstadkomma. Sändningarna sparas på sociala medier vilket innebär användare kan ta del av sändningar i efterhand. Från och med 23 september 2020 ska denna typ av sparat videomaterial textas inom 14 dagar. Vi ser i dagsläget ingen praktisk lösning på hur vi ska hantera det omfattande arbete som detta innebär.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Oxelösunds kommuns webbplats oxelosund.se.

Senaste bedömningen gjordes den 13 november 2023.

Webbplatsen publicerades den 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 november 2023.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer