Studie- och yrkesvägledning

Behöver du komplettera dina tidigare studier? Vill du bli behörig till högre studier? Våra studie- och yrkesvägledare på Campus Oxelösund hjälper dig att hitta den utbildning och utbildningsform som passar dig!

Du kan få hjälp av våra studie- och yrkesvägledare med ansökan, studieplanering och andra frågor. Det är du själv som sätter målet för dina studier. Studie- och yrkesvägledarna kan hjälpa dig att göra en studieplan över hur du ska ta dig till målet.

Individuell studieplan

En individuell studieplan innehåller de kurser som du planerar att läsa, i vilken omfattning och studieform. Studie- och yrkesvägledarna gör studieplanen tillsammans med dig och hjälper dig att välja kurser på rätt nivå och den studietakt som passar dig.

Om du har ofullständiga grundskolebetyg eller gymnasiebetyg får du hjälp att studieplanerna mot en examen. Vill du söka högre studier får du hjälp med vilka kurser som eventuellt saknas för att bli behörig. Din studieplan hjälper dig att nå ditt studiemål på bästa sätt!

Kontakta oss

Telefon
0155- 386 16 eller 0155-384 45

Telefontider
Måndagar: 8.30 - 9.30
Tisdagar och torsdagar 14.00 -15.00

E-post
syvcampus@oxelosund.se

E-tjänst Boka tid för ett längre vägledningssamtal på plats Länk till annan webbplats.

Bokning via vår e-tjänst vänder sig till dig som vill ha ett längre vägledningssamtal på plats.

Innan samtalet kan du förbereda dig genom att skriva ner dina frågor och funderingar som du har. Det gör du enklast genom att ha dina betyg nära till hands från grundskola, gymnasiet, SFI eller anpassad gymnasieskola.

Läs gärna igenom information om kursen eller utbildningen du är intresserad av innan samtalet. Studie- och yrkesvägledarna kan hjälpa dig att hitta mer information om utbildningar som du är intresserad av.

Slutbetyg

Om en elev inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå har ett eller flera betyg som är satta före den 1 juli 2012 får rektor besluta om att utfärda slutbetyg. Ett slutbetyg måste innehålla 2 350 poäng, varav 2 250 poäng måste vara godkända, av dessa ska 600 poäng vara kärnämnen och resterande 1 750 poäng är valfria kurser.

Ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning får inte innehålla kurserna Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A, Specialidrott eller Specialarbete.

Sista datum för utfärdande är 1 juli 2025. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer.

Yrkesexamen

En gymnasieexamen i form av yrkesexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för dig som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng. Det krävs även godkänt betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk 1,
  • engelska 5,
  • matematik 1a och
  • komvuxarbetet.

Du kan även komplettera ditt yrkesprogram med vissa kurser för att få grundläggande behörighet för högskolestudier. De kurser du behöver komplettera med och ha godkända betyg i är:

  • svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt
  • engelska 6.

Högskoleförberedande gymnasieexamen

En gymnasieexamen i form av högskoleförberedande examen inom vuxenutbildning ska utfärdas för dig som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng. Det krävs även godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3,
  • engelska 5 och 6,
  • matematik 1b,c och
  • komvuxarbetet.

Studiebevis

Studiebevis får du om du har genomfört en treårig utbildning på ett nationellt gymnasieprogram, men inte uppfyllt kraven för ett examensbevis. Du kan komplettera din utbildning på vuxenutbildningen för att få ihop en fullständig gymnasieexamen.

Utdrag ur betygskatalogen

Utdrag ur betygskatalogen är en sammanställning över de kurser som du har läst inom vuxenutbildningen.

Som nyanländ i Sverige kan du ha en slutförd gymnasie-, högskole- eller annan eftergymnasial utbildning från ditt hemland. Utbildningen kan du ha användning av om du vill studera eller ska söka arbete här i Sverige. Du kan komplettera din utbildning inom vuxenutbildningen för att få en fullständig gymnasieexamen motsvarande det svenska ungdomsgymnasiet.

Universitets- och högskolerådet (UHR) Länk till annan webbplats. är den myndighet som ansvarar för bedömning av utländska utbildningar. UHR bedömer vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

Ansökan

Ansökan om att få sin utländska utbildning bedömd görs digitalt direkt hos myndigheten. Du hittar också information om bedömning av utländsk utbildning på flera olika språk.

Tänk på att ha handlingar som personbevis, pass, betyg, examen inskannade i pdf-format innan du gör din ansökan.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp med din ansökan kan du mejla till syvcampus@oxelosund.se.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer