Torg, park och allmänna platser

Här kan du få information om vad som gäller för markupplåtelse, parker, grävtillstånd och grönområden samt vad som gäller vid trädfällning. Du hittar även information om vad som gäller angånde växlighet vid tomtgräns.

Markupplåtelse

Ansökan

För att kunna använda allmän plats för ett särskilt syfte behöver du ha ett tillstånd från Polisen. Kommunen får då yttra sig om ärendet. Exempel på vad du behöver tillstånd för är uteservering, byggetableringar, byggnadsställningar, cirkus, gatupratare, konserter med mera.

Ansökningsblankett hos Polisen Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för markupplåtelse

Vi har riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Dokumentet förenklar arbetet för både dig som ska söka och handläggaren.

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun Pdf, 112.3 kB.

Avgift

Kommunen tar vanligtvis betalt för offentlig plats som används.

Taxa för upplåtelse av allmän plats Pdf, 231.6 kB.

Parker och grönområden

I Oxelösund kan du se vackra blomsterarrangemang i planteringar, urnor och parker.Vi planterar varje år cirka 30 000 sommarväxter och 10 000 blomsterlökar i våra planteringar.

Oxelösund 2030 Parker och Grönområden

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört projektet Gata-park 2030. Projektet har resulterat i en vision för våra parker och grönområden 2030.

Rapport "Oxelösund 2030" Pdf, 13.2 MB.

Information om vad som gäller angånde växtlighet vid tomtgräns

Det är härligt när det växer och frodas. Men i bland finns det risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och blir en trafikfara.

För att få en säker trafik i bostadsområden krävs det fri sikt vid korsningar och utfarter samt att vägmärken är fullt synliga. Det måste även vara framkomligt för alla trafikanter och möjligt att utföra drift och underhåll.

Den växtlighet som tillhör tomtmarken ska hållas innanför tomtgräns.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för häckar, buskar och träd med mera vid tomtgräns Pdf, 883.3 kB.

Grävtillstånd

Grävning på kommunal mark kräver grävtillstånd som du söker två veckor innan påbörjat arbete. Det krävs även en trafikanordningsplan (TA-plan) som redogör för omledning av trafiken under arbetets gång. När TA-plan och ansökan godkänts kan arbetet påbörjas. Vid akuta grävningar söks grävtillstånd/anmälan i efterhand.

Trädfällning

Har du önskemål om nedtagning av träd som står på kommunens park- och naturmark?

Vi får ibland önskemål från allmänheten om nedtagning av träd i kommunens parker och naturmark. Vi fäller sällan friska träd utan en noggrann bedömning, läs igenom riktlinjerna för trädfällning för att se vad som gäller. För att vi ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, ska du fylla i ansökan i e-tjänsten Röjning/fällning av träd på kommunal mark - ansökan Länk till annan webbplats.

Ansökan behandlas av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är ansvarig för park- och naturmark i Oxelösunds kommun.

Riktlinjer för trädfällning på kommunal detaljplanelagd mark i Oxelösunds kommun

Riktlinjer för trädfällning på kommunal detaljplanelagd mark i Oxelösunds kommun

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer