Blåklockans förskola

Rektorn har ordet

Färgglada hinkar på lekplatsen utomhus på Blåklockans förskola i Oxelösund.

Blåklockans förskola är vackert belägen i ett lugnt bostadsområde. Vi har en härlig tomt som är inspirerande och utmanande för barnens kreativa lek. Runt knuten ligger den fina skogen, som vi utnyttjar varje dag.

Vi har undervisning både ute och inne. Leken är en viktig del. Undervisningen innehåller samlingar med sång- och rörelselekar, sagoläsning och språklig stimulering i lugna och stilla stunder.

För oss är det viktigt att se det kompetenta barnet. Vi utgår från förhållningssättet att "barn kan"! Vi vill ge barnen en trygg, rolig och stimulerande miljö att vistas i, som uppmuntrar barnens lust att leka och lära.

Vi har den lilla förskolans fördelar samtidigt som vi har många tillfällen att dela idéer och tankar med hela Peterslunds förskoleområdes pedagoger.

Här kan du läsa om skolutvecklingen (ny förskole- och skolorganisation) i Oxelösund.

Varmt välkommen till Blåklockans förskola!

Vi har mycket hög behörighetsgrad vad gäller både förskollärare och barnskötare. Pedagogerna är engagerade, lyhörda och ambitiösa. Vi är mycket stolta över vår utbildning. Vår organisation bygger på delaktighet och medinflytande.

Tillsammans skapar vi en välkomnande pedagogisk atmosfär. Vi har en reflekterande kultur med fokus på barnens hållbara och livslånga lärande.

Blåklockans förskola har två avdelningar

Barnen är i åldrarna 1-5 år på båda avdelningarna

  • Skogsdungen: Här arbetar tre pedagoger
  • Gläntan: Här arbetar tre pedagoger

Att vi har åldersblandade barngrupper medför att barnen får många tillfällen att träna på hänsynstagande och att visa empati. De yngre barnen lär sig av de stora och de stora barnen får en viktig roll som förebilder.

Dessutom har vi egen kokerska på Blåklockan som är mycket uppskattad.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på barnets behov av omsorg, utveckling och lärande. Undervisningen bygger på barnens intressen och är utformad efter barnens nivå. På vår förskola vill vi att alla barn ska känna sig viktiga och delaktiga.
Vi vill väcka och stimulera barnens egen fantasi med kreativt skapande och utforskande i en pedagogisk miljö. Vi utvecklar barnens känsla och respekt för varandra.

Yoga och yogasagor är en del av vår undervisning. Det ger barnen en god balans mellan aktivitet och vila.

På förskolan finns enkla men tydliga regler. Gränshantering som gör barnen självständiga och lär dem att ta hänsyn till andra.

Vi har följande förhållningssätt

  • Vi vet vårt uppdrag och vilka vi är till för: Det betyder att vi sätter barnens och vårdnadshavarnas behov och rättigheter i centrum
  • Vi arbetar tillsammans: Gemenskap och samarbete skapar engagemang, arbetsglädje och helhetssyn. Vi värdesätter mod, tilltro och ärlighet.

  • Vi tänker nytt: Utveckling är en ständigt närvarande fråga. Vi ser möjligheter och hittar lösningar. Nytänkande kräver öppenhet och utrymme för olikheter.

Verksamhetsmål under läsåret 2020/2021

Interkulturellt perspektiv

Vi skapar förutsättningar för barnen att förstå värdet av kulturell mångfald, att interagera med varandra för ett berikande samspel och att utveckla förmågan att ta hänsyn, visa respekt och förståelse för alla människors lika värde.

Normkreativitet

Vi skapar förutsättningar för barnen att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar och inspirerar barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val.
Vi stärker barnens självkänsla genom att ge uttryck för att de duger som de är.

Språkstödjande arbetssätt

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen.

Närvaro

Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i Självservice Länk till annan webbplats. och skriver in lämnings- och hämtningstider (schema) för ditt barn. Länk till annan webbplats. Kontrollera att dina andra uppgifter är uppdaterade. Här registrerar du också Grund för placering som visar vilken placering ditt barn har.

Frånvaro

När ditt barn är frånvarande behöver du meddela förskolan att ditt barn inte kommer. Ring eller skicka sms till ditt barns avdelning före kockan 06.45. Det är viktigt att du skriver ditt barns namn och ditt eget om du skickar sms. Meddela oss helst dagen innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan igen.

Förskolans personal har planering och kompetensutveckling följande datum.

Meddela rektor minst två veckor i förväg, om du har behov av omsorg vid dessa tillfällen. Då kommer vi att erbjuda en ersättningsplats.

Förskolan har stängt hela dagen:

Läsåret 2022-2023

Måndag 5 septemer 2022
Måndag 7 november 2022
Måndag 9 januari 2023
Måndag 17 april 2023
Måndag 12 juni 2023

När du blivit erbjuden en plats och tackat ja kommer förskolans personal att skicka hem ett brev till dig med information om introduktionen.

Första introduktionsdagen går vi tillsammans igenom rutiner och annan praktisk information.

Under introduktionen är det du som vårdnadshavare som har huvudansvaret för ditt barn. Du deltar aktivt i förskolans dagliga verksamhet de första dagarna. På så sätt kommer du att få en god insyn i förskolans värld och den utbildning vi erbjuder. Vi anpassar introduktionens längd efter ditt barns behov men räknar vanligtvis med cirka två veckor.

Tider bestämmer vi tillsammans beroende på hur ditt barns schema kommer att se ut.

På Blåklockans förskola serveras hemlagad husmanskost av vår egen kokerska som också vid behov lagar specialkost till barn med allergier och/eller överkänslighet. Aktuell veckomatsedel finns uppsatt i hallen. Mjölk, fil, frukt, pasta med mera är ekologisk.

Frukost serveras 07.45
Lunch serveras 11.30
Mellanmål serveras 15.00

Måltidsordning och energifördelning över dagen

Energifördelningen av det totala dagliga intaget bör fördelas på tre huvudmål, frukost, lunch och middag, och ett till tre mellanmål. Frukosten bör ge 20-25 % av dagens energiintag. Lunch och kvällsmat 25-35 % vardera och resterande del från mellanmål. För att barnen ska få i sig tillräckligt med näring är det viktigt att mellanmålen är näringstäta.

Barn/ elever som äter frukost, lunch och ett mellanmål i förskola/skola får i sig cirka 70 % av dagens totala energibehov. Resterande 30% ska barnen äta hemma.

Specialkost inom förskola och skola

I Oxelösunds kommun kan du få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl.

Här kan du läsa mer om specialkost och hur du ansöker om specialkost.

Läsåret 2020/2021 fokuserar vi på följande områden för att arbeta för en likvärdig förskola.

Interkulturellt perspektiv

Vi skapar förutsättningar för barnen att förstå värdet av kulturell mångfald, att interagera med varandra för ett berikande samspel och att utveckla förmågan att ta hänsyn, visa respekt och förståelse för alla människors lika värde.

Normkreativitet

Vi skapar förutsättningar för barnen att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar och inspirerar barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val.
Vi stärker barnens självkänsla genom att ge uttryck för att de duger som de är.

Språkstödjande arbetssätt

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen.

Kontaktinformation

Blåklockans förskola
613 37 Oxelösund

Besöksadress
Sundstigen 33

Telefon
Avdelning Gläntan 0155-384 57, 070-567 31 10
Avdelning Skogsdungen 0155-384 58, 070-567 32 10

Rektor Defne Koman Alm defne.koman.alm@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer