Blåklockans förskola

Rektorn har ordet

Färgglada hinkar på lekplatsen utomhus på Blåklockans förskola i Oxelösund.

Välkommen till Blåklockans förskola!

För oss är det viktigt att se det kompetenta barnet. Vi utgår från förhållningssättet att "barn kan"! Vi vill ge barnen en trygg, rolig och stimulerande miljö att vistas i, som uppmuntrar barnens lust att leka och lära.

Vi har en härlig gård som är inspirerande och utmanande för barnens kreativa lek. Runt knuten ligger den fina skogen, som vi utnyttjar varje dag.

Vi har en gemensam pedagogisk idé i vårt förskoleområde. För att kunna vara nyfikna, utvecklas och vilja lära oss nya saker behöver vi må bra och trivas. Därför arbetar vi gemensamt utifrån den här tanken: ”Vi vill ge barnen goda förutsättningar att bli fysiskt, mentalt & socialt välmående individer. Vi vill stärka hela barnet och ge barnen drivkraft att vara medskapande till en hållbar värld.”

Vårt mål är att ha rörelseglada och lärande barn som också hittar sitt sätt att återhämta sig. Yoga och yogasagor är en del av vår undervisning. Det ger barnen en god balans mellan aktivitet och vila.

Vi har den lilla förskolans fördelar samtidigt som vi har många tillfällen att dela idéer och tankar med hela Peterslunds förskoleområdes pedagoger.

Varmt välkommen till Blåklockans förskola!

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på barnets behov av omsorg, utveckling och lärande. Undervisningen bygger på barnens intressen och är utformad efter barnens utvecklingsnivå. På vår förskola vill vi att alla barn ska känna sig viktiga och delaktiga.

Vi vill väcka och stimulera barnens egen fantasi med kreativt skapande och utforskande i en pedagogisk miljö. Vi utvecklar barnens känsla och respekt för varandra. Vi utgår från barnens behov och intressen men det finns också en plan för vad barnen kommer att mötas av varje dag på förskolan:

 • Rörelseundervisning
 • Pulshöjande aktiviteter
 • Vila - Återhämtning
 • Fri lek
 • Språkundervisning
 • Social färdighetsträning
 • Inslag som stärker barnets självkänsla

Blåklockans förskola har två avdelningar, Skogsdungen och Gläntan. På varje avdelning arbetar två behöriga förskollärare och en utbildad barnskötare. Dessutom har vi tillgång till utbildade barnskötare som husvikarier. Barnen är i åldrarna 1-5 år på båda avdelningarna.

Att vi har åldersblandade barngrupper medför att barnen får många tillfällen att träna på hänsynstagande och att visa empati. De yngre barnen lär sig av de stora och de stora barnen får viktiga roller som förebilder.

På Blåklockan lagar kokerskan maten i vårt eget kök och den goda maten är mycket uppskattad.

Närvaro

Det är viktigt att du som vårdnadshavare registrerar ditt barns lämnings- och hämtningstider (schema) i appen TYRA. I appen tar du också del av information från förskolan.

Så här loggar du in i appen Tyra. Pdf, 121.6 kB.

Frånvaro

När ditt barn är frånvarande behöver du meddela förskolan att ditt barn inte kommer. Ring eller skicka sms till ditt barns avdelning före kockan 06.45. Det är viktigt att du skriver ditt barns namn och ditt eget om du skickar sms. Meddela oss helst dagen innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan igen.

Förskolans personal har planering och kompetensutveckling följande datum.

Meddela rektor minst två veckor i förväg, om du har behov av omsorg vid dessa tillfällen. Då kommer vi att erbjuda en ersättningsplats.

Läsåret 2023-2024

Förskolan har stängt hela dagen:

 • Fredag 18 augusti
 • Fredag 27 oktober
 • Måndag 8 januari
 • Onsdag 8 maj
 • Måndag 10 juni

När du blivit erbjuden en plats och tackat ja kommer förskolans personal att skicka hem ett brev till dig med information om introduktionen.

Första introduktionsdagen går vi tillsammans igenom rutiner och annan praktisk information.

Under introduktionen är det du som vårdnadshavare som har huvudansvaret för ditt barn. Du deltar aktivt i förskolans dagliga verksamhet de första dagarna. På så sätt kommer du att få en god insyn i förskolans värld och den utbildning vi erbjuder. Vi anpassar introduktionens längd efter ditt barns behov men räknar vanligtvis med cirka två veckor.

Tider bestämmer vi tillsammans beroende på hur ditt barns schema kommer att se ut.

På Blåklockans förskola serveras hemlagad husmanskost av vår egen kokerska som också vid behov lagar specialkost till barn med allergier och/eller överkänslighet. Aktuell veckomatsedel finns uppsatt i hallen. Mjölk, fil, frukt, pasta med mera är ekologisk.

Frukost serveras 07.45
Lunch serveras 11.30
Mellanmål serveras 15.00

Måltidsordning och energifördelning över dagen

Energifördelningen av det totala dagliga intaget bör fördelas på tre huvudmål, frukost, lunch och middag, och ett till tre mellanmål. Frukosten bör ge 20-25 % av dagens energiintag. Lunch och kvällsmat 25-35 % vardera och resterande del från mellanmål. För att barnen ska få i sig tillräckligt med näring är det viktigt att mellanmålen är näringstäta.

Barn/ elever som äter frukost, lunch och ett mellanmål i förskola/skola får i sig cirka 70 % av dagens totala energibehov. Resterande 30% ska barnen äta hemma.

Specialkost inom förskola och skola

I Oxelösunds kommun kan du få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl.

Här kan du läsa mer om specialkost och hur du ansöker om specialkost.

Om ditt barn har behov av egenvård i förskolan måste du som vårdnadshavare ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska ha bedömt att förskolans personal där barnet vistas kan få utföra sjukvårdsinsatsen. Du som vårdnadshavare måste också informera personalen om barnets behov.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsinsats som till exempel testa blodsocker, injicera insulin, administrera läkemedel och sondmatning.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska ha bedömt om sjukvårdsinsatsen är egenvård eller inte. De ska också bedöma om sjukvårdsinsatsen kan utföras av personal på förskolan om barnet vistas i förskolan.

Rektor kan bedöma att personalen i förskolan inte kan hjälpa barnet med egenvård på ett säkert sätt och då måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan komma överens om hur man ska lösa situationen

Intyg från läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskolan måste vårdnadshavarna begära ett skriftligt beslutat intyg (egenvårdsplan) från behandlande läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I egenvårdsplanen till förskola ska det stå:

 • Exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård.
 • Om personalen får utföra åtgärden.
 • Hur personalen ska informeras och instrueras i frågan.
 • Vilka åtgärder som ska vidtas.
 • Vem som ska kontaktas i olika situationer.

Intyget ska lämnas till rektor och ligger då till grund för hur egenvården ska få utföras på skolan.

Förskolans rutin för egenvård

Rektor ansvarar för att förskolan har en handlingsplan för egenvård.

Som underlag kan förskolan använda denna blankett. Länk till annan webbplats.

För mer information läs gärna på Region Sörmlands webbplats Samverkanswebben. Länk till annan webbplats.

Under utbildningsåret 2022-2023 arbetar vi extra mycket med våra fokusområden Språkutveckling och Pedagogiska lärmiljöer kopplat till specialpedagogik för lärande och digitalisering. Vi utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18.

Språkutveckling

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen

Pedagogiska lärmiljöer

På våra förskolor ska barnen mötas av pedagogiska lärmiljöer som är trygga, varierande, lustfyllda och lärorika. Lärmiljöerna ska inspirera barnens nyfikenhet och ge utrymme för barnens egna initiativ, erfarenheter, fantasi och kreativitet. Barnen ska mötas av närvarande pedagoger som varierar sina arbetssätt med (utgångspunkt i Lpfö 18) och tillsammans med barnen skapar stimulerande och tillgängliga lärmiljöer för alla.

Vi utvecklar och arbetar dagligen utifrån vårt förskoleområdes identitet.

Vår pedagogiska idé

”Vi vill ge barnen goda förutsättningar att bli fysiskt, mentalt & socialt välmående individer. Vi vill stärka hela barnet och ge barnen drivkraft att vara medskapande till en hållbar värld.”

Utvecklingsgrupper

I vårt förskoleområde driver vi mycket av vårt utvecklingsarbete i arbetslagen genom vår Lagledargrupp men vi har också olika utvecklingsgrupper. Här är några av grupperna:
Vi har en Barnhälsogrupp där vi delar och utvecklar våra kunskaper om hur vi ska kunna stötta varje enskilt barn utifrån barnets förutsättningar. Deltagarna i den här gruppen går i år en utbildning i Specialpedagogik för lärande. Där utvecklar de djupare kunskaper i hur vi kan möta alla barns behov och att anpassa undervisningen. Vårt förhållningssätt i mötet med barnen har stor betydelse för barnens trygghet och utveckling.

I vår Likabehandlingsgrupp arbetar vi för att alla barn och all personal ska känna sig trygga och trivas i förskolan. Att vår utbildning ska vara fri från alla former av kränkande behandling och diskriminering. Se vår likabehandlingsplan.

I våra Reflektionsgrupper har vi dialoger kring lärande, förhållningssätt, pedagogiska dilemman och andra aktuella frågor som är viktiga för att utveckla kvalitén i utbildningen.

Kontaktinformation

Blåklockans förskola
613 37 Oxelösund

Besöksadress
Sundstigen 33

Telefon
Avdelning Gläntan 0155-384 57, 070-567 31 10
Avdelning Skogsdungen 0155-384 58, 070-567 32 10

Rektor Johanna Krautmeyer johanna.krautmeyer@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer