Lediga jobb

Här hittar du alla lediga jobb i Oxelösunds kommun.

Är det första gången du använder Visma Recruit måste du registrera dig och skapa ett konto där du lägger in ditt CV. Sen kan du använda dig av samma konto och CV nästa gång du söker jobb. Om du behöver hjälp med att skapa ett konto eller har andra frågor om Visma Recruit Länk till annan webbplats., kontakta supporten på telefon 0771- 693 693.

Vill du läsa mer om kommunen som arbetsplats, timvikariat inom förskola och äldreomsorg, praktik eller lediga jobb inom våra kommunala bolag hittar du information under Kommunen som arbetsplats

12 jobb
Elevassistent till anpassad skola på Peterslundsskolan
Södermanlands län - Heltid - Tidsbegränsad anställning

Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet inom yrket och intresse i att vara delaktig i vårt fortsatta utvecklingsarbete av vår anpassade grundskola. För oss är det självklart att arbeta tillsammans i team och det är särskilt viktigt under de åren när verksamheten etableras och utvecklas. Ett fördjupat samarbete mellan skolan och fritidshemmet är också en förutsättning för att våra elever ska utvecklas och nå målen för sin utbildning, både kunskapsmål och sociala mål. Samarbete, glädje och professionalitet genomsyrar det dagliga arbetet och det vill vi även att du bidrar med. Uppdraget som elevassistent innebär att du följer eleverna under hela deras dag hos oss. För detta krävs det att du har ett genuint intresse och en djupare förståelse för de behov eleverna har. Du kommer att stötta eleven i sociala situationer, träna på vardagliga uppgifter, stödja eleven i olika aktiviteter på raster, i omklädningsrum, vid måltider, förflyttningar, utflykter med mera. Du har ett nära samarbete med undervisande lärare där du både får instruktioner och samverkar kring hur arbetet ska utföras. I din roll ingår att ha tät kontakt och ett nära samarbete med övrig personal på skolan och andra aktörer kring eleverna. Kontakt med vårdnadshavare ingår också.

Anställningsvillkor Heltid Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs Tillträde: Enligt överenskommelse Antal platser: 1
Sista ansökningsdag: 2024-04-19
Undersköterska till Hemsjukvården sökes till sommarvikariat
Södermanlands län - Heltid - Sommarjobb / Säsongsanställning

Vi söker en undersköterska till hemsjukvården för ett sommarvikariat. Som undersköterska utgår ditt arbete ifrån Äldreomsorgens nationella värdegrund, att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den personcentrerade vården är viktig och vi arbetar utifrån individens behov av omsorg, vård och service. Den viktigaste arbetsuppgiften är att med ett gott bemötande utföra omsorg och omvårdnad av god kvalitet utifrån verkställda biståndsbeslut. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation i våra verksamhetssystem. Vi erbjuder: Ett stimulerande och omväxlande arbete. En arbetsplats där du tillsammans med kompetenta kollegor är med och skapar en god vardag för våra brukare. En arbetsplats med vilja till utveckling och förbättrad kvalité.

Anställningsvillkor Heltid Anställningsform: Sommarjobb / Säsongsanställning Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande. Avser tidsbegränsad anställning under sommaren. Antal platser: 2
Sista ansökningsdag: 2024-05-05
Handledare till arbetsmarknadsenheten i Oxelösunds kommun
Södermanlands län - Heltid - Tidsbegränsad anställning

Oxelösunds kommuns arbetsmarknadsenhet kommer, i samarbete med vuxenutbildningen, skapa en insats där individer som befinner sig långt från arbetsmarknaden förbereds inför arbetslivet genom språkträning och/eller träning inför arbete. Deltagarna kan komma att skickas till insatsen både från arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen. Till denna insats söker vi en handledare som ansvarar för upp till tio deltagare. Dina arbetsuppgifter kommer att fokusera på att utvärdera deltagarnas arbetsförmåga utifrån den beställning du får från kommunens arbetsmarknadsenhet. Deltagarnas arbetsuppgifter kan vara skötsel av gata, park och yttre fastighetsjobb. Arbetsuppgifterna fördelas av bland annat Kustarbetarna som är en företagsintegrerad grupp där deltagare erbjuds arbete och praktik. Du kommer att arbeta nära deltagarna i de praktiska sysslorna, men du samverkar även med andra aktörer för att stötta deltagarna på resan till självförsörjning. Dina arbetsuppgifter är anpassade efter deltagarna och deras behov och du ska ha en förmåga att handleda, stödja och utvärdera deltagaren i de aktiviteter och arbetsmoment som utförs. Som handledare ansvarar du även för all dokumentation och underlag som överlämnas till beställare när insatsen är slutförd. Du kommer att samarbeta med ytterligare en handledare men en annan inriktning.

Anställningsvillkor Heltid Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Tillträde: Tidsbegränsad anställning. Tillträde 2024-08-05. Antal platser: 1
Sista ansökningsdag: 2024-05-12
Sjuksköterska till Hemsjukvården
Södermanlands län - Heltid - Tillsvidareanställning

Som sjuksköterska inom hemsjukvården är du en del av en arbetsgrupp där vi arbetar tillsammans i team för att våra patienter ska få en god och säker vård. Vår nya organisation ger dig möjlighet att vara med och utveckla vården utifrån individens behov men du ges även möjlighet att bidra till utvecklingen av våra arbetssätt. Hos oss har vi nära till varandra då all legitimerad personal är samlad, både organisatoriskt och fysiskt. Detta underlättar samarbetet mellan våra olika professioner men gynnar framför allt våra patienter. Övriga viktiga samarbetspartners är våra undersköterskor, biståndshandläggare och chefer samt närstående och läkare. Arbetet som sjuksköterska inom hemsjukvården innebär att du bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Du ansvarar även för att handleda och delegera omvårdnadspersonal och vara ett stöd för övriga i teamet runt patienten. Vi arbetar utifrån individens behov av omsorg, vård och service. Den personcentrerade vården är viktig. Vår värdegrund handlar om bra bemötande, trygghet och delaktighet för individen. I arbetet ingår kvälls- och helgbemanning i viss utsträckning. Det finns möjlighet att påverka arbetstider och det finns även möjlighet till fortbildning på arbetstid.

Anställningsvillkor Heltid Anställningsform: Tillsvidareanställning Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande. Antal platser: 1
Sista ansökningsdag: 2024-05-05
Utbildningsförvaltningen söker en handledare till Campus Oxelösund
Södermanlands län - Heltid - Tidsbegränsad anställning

Campus Oxelösund kommer, i samarbete med Oxelösunds arbetsmarknadsenhet, att skapa en insats där individer som befinner sig långt från arbetsmarknaden förbereds inför arbetslivet genom språkträning och/eller träning inför arbete. Deltagarna kan komma att skickas till insatsen från vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten eller arbetsförmedlingen. Till denna insats söker vi en handledare som ansvarar för upp till tio deltagare. Dina arbetsuppgifter kommer att fokusera på att stötta deltagarna med språkträningen med utgångspunkt i språkutvecklande arbetssätt. Deltagarnas arbetsuppgifter kan vara skötsel av gata, park och yttre fastighetsjobb, med mera. Arbetsuppgifterna fördelas av bland annat Kustarbetarna som är en företagsintegrerad grupp där deltagare erbjuds arbete och praktik. Du kommer att arbeta nära deltagarna i de praktiska sysslorna, men du samverkar även med andra aktörer för att stötta deltagarna i stegen mot den reguljära arbetsmarknaden. Syftet är att skapa utrymme för fler individer i utsatta grupper att nå utveckling genom språkträning och/eller träning inför arbete. Under perioden kommer du även att dokumentera deltagarnas språkprogression, vilket skapar ett underlag som är till hjälp för kommande insatser. Du kommer att samarbeta med ytterligare en handledare som har en annan inriktning än språkutveckling.

Anställningsvillkor Heltid Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs Tillträde: Anställningsform: heltid, projektanställning i fem månader med möjlighet till förlängning. Tillträde 5 augusti 2024 Antal platser: 1
Sista ansökningsdag: 2024-05-12
Familjehemssekreterare
Södermanlands län - Heltid - Tillsvidareanställning

Som familjehemssekreterare ansvarar du för att utreda framtida familjehem samt att följa upp nuvarande familjehem. Du arbetar med sedvanliga uppgifter som dagliga samtal med familjehem samt med matchning av de behov som finns inom förvaltningen. Du hälsar på familjehem och det innebär att du åker en del i ditt arbete.

Anställningsvillkor Heltid Anställningsform: Tillsvidareanställning Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs Tillträde: Efter överenskommelse. Antal platser: 1
Sista ansökningsdag: 2024-04-24
Ramdalsskolan söker timvikarie fritids och skola
Södermanlands län - Timavlönad - Tidsbegränsad anställning

Vill du jobba med människor, göra skillnad för barnens utveckling och ha ett jobb där du kan ha det väldigt roligt? Eller så är du kanske intresserad av att utbilda dig till förskollärare, fritidspedagog eller lärare och vill samla erfarenhet av att jobba inom utbildningsförvaltningen? Då är du rätt person att söka till att bli timvikarie inom fritidshem och skola på Ramdalsskolan i Oxelösunds kommun. Dina arbetsuppgifter är att bistå den ordinarie personalen i fritidshem och skola i det dagliga arbetet och ge eleverna en trygg och lärorik miljö. Du får möjlighet att jobba inom olika verksamheter där du kan samla massor med erfarenheter och får ett omväxlande och spännande uppdrag. Arbetet är många gånger utmanande och du behöver vara flexibel, aktiv och närvarande i arbetet, samtidigt som du inte är rädd för att ta ansvar. Dina arbetstider kan variera mellan några timmar per dag till heldag eller flera dagar i rad beroende på behovet i verksamheterna. Behovet av timvikarier uppstår ofta med kort varsel och därför önskar vi oss att du är flexibel och ansvarsfull.

Anställningsvillkor Timavlönad Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Tillträde: Enligt överenskommelse. Antal platser: 1
Sista ansökningsdag: 2024-04-24
Sjuksköterska för nattjänstgöring
Södermanlands län - Heltid - Tillsvidareanställning

Som sjuksköterska på natten är du en del av en arbetsgrupp där vi arbetar tillsammans i team för att våra patienter ska få en god och säker vård. Vår nya organisation ger dig möjlighet att vara med och utveckla vården utifrån individens behov men du ges även möjlighet att bidra till utvecklingen av våra arbetssätt. Arbetet som sjuksköterska på natten innebär att du bedömer, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser på jourtid. Du ansvarar även för att handleda och delegera omvårdnadspersonal och tillgodose att kvalitativ vård upprätthålls även på natten. Vi arbetar utifrån individens behov av omsorg, vård och service. Den personcentrerade vården är viktig. Vår värdegrund handlar om bra bemötande, trygghet och delaktighet för individen.

Anställningsvillkor Heltid Anställningsform: Tillsvidareanställning Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande. Antal platser: 1
Sista ansökningsdag: 2024-04-28
Timvikariat inom förskolan i Oxelösund
Södermanlands län - Timavlönad - Tidsbegränsad anställning

Vill du jobba med människor, göra skillnad för barnens utveckling och ha ett jobb där du kan ha det väldigt roligt? Eller så är du kanske intresserad av att utbilda dig till barnskötare eller förskollärare och vill samla erfarenhet av att jobba inom utbildningsförvaltningen? Då är du rätt person att söka till att bli timvikarie inom förskola i Oxelösunds kommun. Dina arbetsuppgifter är att vara stöd till ordinarie personal i deras dagliga arbete och ge barnen en trygg och lärorik miljö. Du får möjlighet att jobba inom olika verksamheter där du kan samla massor med erfarenheter och får ett omväxlande och spännande uppdrag. Dina arbetstider kan variera mellan några timmar per dag till heldag eller flera dagar i rad beroende på behovet i verksamheterna. Ofta behövs timvikarier med kort varsel och därför önskar vi oss att du är flexibel och ansvarsfull.

Anställningsvillkor Timavlönad Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs Tillträde: Enligt överenskommelse Antal platser: 1
Sista ansökningsdag: 2024-04-21
Kostenheten söker skolmåltidsbiträde på timvikariat
Södermanlands län - Timavlönad - Tidsbegränsad anställning

Vill du jobba med människor, göra skillnad för kommunens invånare och ha ett jobb där du kan ha det väldigt roligt? Då är du rätt person att söka till att bli timvikarie som skolmåltidsbiträde i Oxelösunds kommun. I dina arbetsuppgifter som skolmåltidsbiträde arbetar du med servering, städning, diskning och lättare matlagning. Du gör också beställningar av livsmedel och andra varor samt en del administrativa uppgifter. Dina arbetstider kan variera mellan några timmar per dag till heldag eller flera dagar i rad beroende på behovet i verksamheterna. Ofta behövs timvikarier med kort varsel och därför önskar vi oss att du är flexibel och ansvarsfull.

Anställningsvillkor Timavlönad Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande. Antal platser: 1
Sista ansökningsdag: 2024-05-31
Semester- och timvikarier inom funktionsstöd
Södermanlands län - Heltid / deltid - Tidsbegränsad anställning

Vi söker semester- och timvikarier till grupp- och servicebostad, daglig verksamhet, samt korttidsverksamhet för unga. Arbetet utföras tillsammans med kollegor eller ensam. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning. Vi använder pedagogiska hjälpmedel som exempelvis bildscheman för att underlätta kommunikationen. Det är viktigt att du har god fysisk kondition då det ingår i arbetet att kunna vara ute och röra på sig eller annat fysiskt arbete. Som timvikarie arbetar du utifrån individens individuella behov av stöd. I tjänsten ingår att ha många kontakter varför god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga är nödvändig. Du behöver också ha god datavana och svenska då vi för den sociala dokumentationen i ett datasystem. Arbetet innebär oregelbundna arbetstider såsom dag, kväll och nattjänstgöring men med variation vart du kommer. Utdrag ur belastningsregistret krävs om du ska jobba med minderåriga.

Anställningsvillkor Heltid / deltid Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs Tillträde: Tillsättning sker löpande. Antal platser: 10
Sista ansökningsdag: 2024-06-16
Timanställda vikarier till våren och sommaren 2024 inom äldreomsorgen i Oxelösunds kommun
Södermanlands län - Heltid / deltid - Sommarjobb / Säsongsanställning

Som vikarie hos oss sommaren 2024 finns möjlighet att arbeta inom hemtjänst, daglig verksamhet, särskilt boende samt på kortvårdsavdelning. Inom samtliga områden utgår arbetet från att ge stöd, service, vård och omsorg till våra brukare efter deras individuella behov i vardagen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, tvätt, promenader, inköp via internet i hemtjänsten samt social samvaro. Mer information om våra olika verksamheter hittar du på vår hemsida www.oxelosund.se För att du ska känna dig trygg på ditt sommarjobb hos oss så får du en introduktion där du bland annat får ta del av de rutiner och arbetssätt som finns i vår verksamhet. Under två heldagar får du utbildning och introduktion som sker på arbetstid. Arbetstiderna är förlagda dag och kväll samt natt under veckans alla sju dagar.

Anställningsvillkor Heltid / deltid Anställningsform: Sommarjobb / Säsongsanställning Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs Tillträde: Rekrytering sker löpande. Antal platser: 40
Sista ansökningsdag: 2024-06-16

Kontaktinformation


Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer