Frösängs förskola

Rektorn har ordet

Röd trehjuling vid en lekplats med klätterställning och en glass ritad på asfalten med krita.

Välkommen till Frösängs förskola!

På Frösängs förskola är barnet i centrum. Vi ser det enskilda barnet och respekterar varje barns integritet. Barn, vårdnadshavare och pedagoger bidrar tillsammans till lärandet och förskolans utveckling. För oss är trygghet och tillitsfulla relationer viktiga. Detta gör vi tillsammans med er vårdnadshavare.

Utbildningen ska genomsyras av lust till lärande. Barn tillsammans med medforskande pedagoger ger liv till nyfikenhet som stimulerar barnen till nya upptäckter. Detta medför att förskolans miljöer blir föränderliga och anpassas efter barnens intressen både ute och inne. Barnen får mycket tid till livsviktig lek och samspel. Vi ser lek, språk och vår närvaro som värdefulla delar av barnens vardag här hos oss.

Varmt välkommen till Frösängs förskola!

Frösängs förskola är belägen i bostadsområdet Frösäng. Till förskolan hör en fantastisk gård med blandad natur, både skogspartier och öppna ytor, som sätter fart på alla sinnen. Vi arbetar för att barnen ska få en god självkänsla med framtidstro, bli kreativa, nyfikna, behålla sin vilja och lust att lära. Vi respekterar varandra och våra olikheter.

Vi arbetar medvetet med teckenstöd (TAKK) för att stödja och uppmuntra barnens språkutveckling. Detta för att komplettera barns tal och kommunikation. Även högläsning, bokpromenader och sagolådor med konkret material som utvecklar barnens språk.

Vi har en organisation på förskolan med två storarbetslag; Ängen för de yngre barnen och Skogen för de äldre barnen. Ängen delas in i två mindre grupper; Blomman och Bladet. Skogen delas in i grupperna Alen och Björken. Under delar av dagen delas barnen även i ännu mindre grupper för att skapa goda förutsättningar för en undervisning av hög kvalitet. Storarbetslagen består av fyra förskollärare och två barnskötare. Vi har mycket hög andel behörighetsgrad vad gäller både förskollärare och barnskötare.

Närvaro

Det är viktigt att du som vårdnadshavare registrerar ditt barns lämnings- och hämtningstider (schema) i appen TYRA. I appen tar du också del av information från förskolan.

Så här loggar du in i appen Tyra. Pdf, 121.6 kB.

Frånvaro

När ditt barn är frånvarande behöver du meddela förskolan att ditt barn inte kommer. Ring eller skicka sms till ditt barns avdelning. Det är viktigt att du skriver ditt barns namn och ditt eget om du skickar sms. Meddela oss helst dagen innan ditt barn kommer tillbaks till förskolan igen.

Har ditt barn specialkost måste du ringa till Björntorps kök 0155-387 10 och avbeställa maten senast klockan 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande.

Har ditt barn inte specialkost räcker det att du hör av dig till förskolan.

Förskolans personal har planering och kompetensutveckling (studiedagar) följande datum.

Läsåret 2023-2024

Förskolan har stängt hela dagen:

  • Fredag 18 augusti
  • Fredag 27 oktober
  • Måndag 8 januari
  • Onsdag 8 maj
  • Måndag 10 juni

Har du frågor kontakta rektor.

När du blivit erbjuden en plats och tackat ja kommer förskolans personal att skicka hem ett brev till dig med information om introduktionen.

På introduktionssamtalet går vi tillsammans igenom rutiner och annan praktisk information.
Introduktionen är individuell och pågår så länge behovet hos barnet finns. Vårt mål är att ditt barn och du som vårdnadshavare tillsammans ska bli trygga på förskolan.

Tider bestämmer vi tillsammans beroende på hur ditt barns schema kommer att se ut.

På Frösängs förskola har vi en egen kock.

Matsedel

Du ka se aktuell matsedel på Schoolsoft under kalender. Länk till annan webbplats.

Måltidsordning och energifördelning över dagen

Energifördelningen av det totala dagliga intaget bör fördelas på tre huvudmål, frukost, lunch och middag, och ett till tre mellanmål. Frukosten bör ge 20-25 % av dagens energiintag. Lunch och kvällsmat 25-35 % vardera och resterande del från mellanmål. För att barnen ska få i sig tillräckligt med näring är det viktigt att mellanmålen är näringstäta.

Barn/ elever som äter frukost, lunch och ett mellanmål i förskola/skola får i sig cirka 70 % av dagens totala energibehov. Resterande 30% ska barnen äta hemma.

Specialkost inom förskola och skola

I Oxelösunds kommun kan du få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl.

Här kan du läsa mer om specialkost och hur du gör för att ansöka om specialkost.

Om ditt barn har behov av egenvård i förskolan måste du som vårdnadshavare ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska ha bedömt att förskolans personal där barnet vistas kan få utföra sjukvårdsinsatsen. Du som vårdnadshavare måste också informera personalen om barnets behov.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsinsats som till exempel testa blodsocker, injicera insulin, administrera läkemedel och sondmatning.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska ha bedömt om sjukvårdsinsatsen är egenvård eller inte. De ska också bedöma om sjukvårdsinsatsen kan utföras av personal på förskolan om barnet vistas i förskolan.

Rektor kan bedöma att personalen i förskolan inte kan hjälpa barnet med egenvård på ett säkert sätt och då måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan komma överens om hur man ska lösa situationen

Intyg från läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskolan måste vårdnadshavarna begära ett skriftligt beslutat intyg (egenvårdsplan) från behandlande läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I egenvårdsplanen till förskola ska det stå:

  • Exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård.
  • Om personalen får utföra åtgärden.
  • Hur personalen ska informeras och instrueras i frågan.
  • Vilka åtgärder som ska vidtas.
  • Vem som ska kontaktas i olika situationer.

Intyget ska lämnas till rektor och ligger då till grund för hur egenvården ska få utföras på skolan.

Förskolans rutin för egenvård

Rektor ansvarar för att förskolan har en handlingsplan för egenvård.

Som underlag kan förskolan använda denna blankett. Länk till annan webbplats.

För mer information läs gärna på Region Sörmlands webbplats Samverkanswebben. Länk till annan webbplats.

Läsåret 2022/2023 fokuserar vi på följande områden för att arbeta för en likvärdig förskola.

Pedagogiska lärmiljöer

Barnen ska mötas av pedagogiska lärmiljöer som är trygga, varierande, lustfyllda och lärorika. Lärmiljöerna ska inspirera barnens nyfikenhet och ge utrymme för barnens egna initiativ, erfarenheter, fantasi och kreativitet. Barnen ska mötas av närvarande pedagoger som varierar sitt arbetssätt (med utgångspunkt i Lpfö 18) och tillsammans med barnen skapar stimulerande och tillgängliga lärmiljöer för alla.

Språkutveckling

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen.

Kontaktinformation

Frösängs förskola
613 41 Oxelösund

Besöksadress
Frösängsvägen 1

Telefon
Avdelning Ängen grupp Blomman 0155-385 12, 070-567 43 90
Avdelning Ängen grupp Bladet 0155-38712, 076-720 07 02

Avdelning Skogen grupp Björken 0155-384 44, 070-567 43 90
Avdelning Skogen grupp Alen  0155-385 23, 070-567 26 45

Rektor Frida Broberg frida.broberg@oxelosund.seSidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer