Oxelösunds logga

Frösängs förskola

Rektorn har ordet

Röd trehjuling vid en lekplats med klätterställning och en glass ritad på asfalten med krita.

Välkommen till Frösängs förskola!

På Frösängs förskola är barnet i centrum. Vi ser det enskilda barnet och respekterar varje barns integritet. Barn, vårdnadshavare och pedagoger bidrar tillsammans till lärandet och förskolans utveckling. För oss är trygghet och tillitsfulla relationer viktiga. Detta gör vi tillsammans med er vårdnadshavare.

Utbildningen ska genomsyras av lust till lärande. Barn tillsammans med medforskande pedagoger ger liv till nyfikenhet som stimulerar barnen till nya upptäckter. Detta medför att förskolans miljöer blir föränderliga och anpassas efter barnens intressen både ute och inne. Barnen får mycket tid till livsviktig lek och samspel. Vi ser lek, språk och vår närvaro som värdefulla delar av barnens vardag här hos oss.

Här kan du läsa om skolutvecklingen (ny förskole- och skolorganisation) i Oxelösund.

Varmt välkommen till Frösängs förskola!

Frösängs förskola är belägen i bostadsområdet Frösäng. Till förskolan hör en fantastisk gård med blandad natur, både skogspartier och öppna ytor, som sätter fart på alla sinnen. Vi arbetar för att barnen ska få en god självkänsla med framtidstro, bli kreativa, nyfikna, behålla sin vilja och lust att lära. Vi respekterar varandra och våra olikheter.

Vi arbetar medvetet med teckenstöd (TAKK) för att stödja och uppmuntra barnens språkutveckling. Detta för att komplettera barns tal och kommunikation. Även högläsning, bokpromenader och sagolådor med konkret material som utvecklar barnens språk.

Frösängs förskola består av två avdelningar:

  • Ängen - barn i yngre åldrar
  • Skogen - barn i äldre åldrar

Ängen och Skogen är två avdelningar som i sin tur delas in i mindre grupper. På avdelning Ängen där våra yngsta barn vistas delas barnen in i två mindre grupper; Blomman och Bladet. Avdelning Skogen där våra äldsta barn vistas delas de också in i två mindre grupper; Alen och Björken. På varje avdelning arbetar fyra förskollärare och två barnskötare tillsammans för att skapa de bästa förutsättningar för lärande och utveckling.

Närvaro

Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i Självservice och skriver in lämnings- och hämtningstider (schema) för ditt barn. Länk till annan webbplats. Kontrollera att dina andra uppgifter är uppdaterade.

Frånvaro

När ditt barn är frånvarande behöver du meddela förskolan att ditt barn inte kommer. Ring eller skicka sms till ditt barns avdelning. Det är viktigt att du skriver ditt barns namn och ditt eget om du skickar sms. Meddela oss helst dagen innan ditt barn kommer tillbaks till förskolan igen.

Har ditt barn specialkost måste du ringa till Björntorps kök 0155-387 10 och avbeställa maten senast klockan 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande.

Har ditt barn inte specialkost räcker det att du hör av dig till förskolan.

Förskolans personal har planering och kompetensutveckling (studiedagar) följande datum.

Förskolan har stängt hela dagen:

Läsåret 2021-2022

Måndag 16 augusti 2021
Måndag 1 november 2021
Måndag 10 januari 2022
Tisdag 19 april 2022
Måndag 13 juni 2022

Läsåret 2022-2023

Måndag 5 septemer 2022
Måndag 7 november 2022
Måndag 9 januari 2023
Måndag 17 april 2023
Måndag 12 juni 2023

Har du frågor kontakta rektor.

När du blivit erbjuden en plats och tackat ja tar förskolans pedagoger kontakt med dig. Du kommer att få hem ett välkomstbrev med den information du behöver inför ditt barns introduktion på förskolan.

Vi på Frösängs förskola har valt att tillämpa så kallad föräldraaktiv introduktion, där vårt mål är att barn och vårdnadshavare tillsammans blir trygga och trivs på förskolan. Samtidigt får ni kännedom om vår verksamhet, dess rutiner och miljö, och möjlighet att lära känna alla pedagoger, andra vårdnadshavare och barn.

Det innebär att du som vårdnadshavare aktivt deltar i förskolans dagliga verksamhet de första dagarna tillsammans med ditt barn. Du visar ditt barn vägen in i förskolans värld och du visar oss hur just ditt barn är van att bli bemött i olika situationer. Under den här tiden lägger vi grunden för vårt vidare samarbete.

Istället för att sakta vänja ditt barn vid att bli lämnad, som vid traditionell inskolning, så finns du hela tiden vid ditt barns sida. Genom din delaktighet känner ditt barn en trygghet och vågar sig längre och längre ifrån dig för att i sin egen takt utforska förskolans miljöer, lära känna andra barn och oss pedagoger.

Du som vårdnadshavare får en god insyn i förskolans värld och lär känna personalen, och genom dig lär vi känna ditt barn.

Introduktionen kommer att pågå under cirka två veckor. Tiden kommer vi överens om i samråd med er beroende på hur ditt barns schema kommer att se ut.

På Frösängs förskola har vi en egen kock.

Matsedel

Du ka se aktuell matsedel på Schoolsoft under kalender. Länk till annan webbplats.

Måltidsordning och energifördelning över dagen

Energifördelningen av det totala dagliga intaget bör fördelas på tre huvudmål, frukost, lunch och middag, och ett till tre mellanmål. Frukosten bör ge 20-25 % av dagens energiintag. Lunch och kvällsmat 25-35 % vardera och resterande del från mellanmål. För att barnen ska få i sig tillräckligt med näring är det viktigt att mellanmålen är näringstäta.

Barn/ elever som äter frukost, lunch och ett mellanmål i förskola/skola får i sig cirka 70 % av dagens totala energibehov. Resterande 30% ska barnen äta hemma.

Specialkost inom förskola och skola

I Oxelösunds kommun kan du få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl.

Här kan du läsa mer om specialkost och hur du gör för att ansöka om specialkost.

Läsåret 2020/2021 fokuserar vi på följande områden för att arbeta för en Likvärdig förskola.

Interkulturellt perspektiv

Vi skapar förutsättningar för barnen att förstå värdet av kulturell mångfald, att interagera med varandra för ett berikande samspel och att utveckla förmågan att ta hänsyn, visa respekt och förståelse för alla människors lika värde.

Normkreativitet

Vi skapar förutsättningar för barnen att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar och inspirerar barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val.
Vi stärker barnens självkänsla genom att ge uttryck för att de duger som de är.

Språkstödjande arbetssätt

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen.

Här kan du läsa vår likabehandlingsplan (plan mot diskrimering och kränkande behandling). Pdf, 621 kB.

Kontaktinformation

Frösängs förskola
613 41 Oxelösund

Besöksadress
Frösängsvägen 1

Telefon
Avdelning Skogen 0155-384 44, 070-567 43 90
Avdelning Ängen 0155-385 12, 070-567 43 94

Rektor Frida Broberg frida.broberg@oxelosund.se


Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer