Stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som alla andra.

Vem har rätt till stöd enligt LSS?

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen.

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Insatser enligt LSS

Inom LSS finns totalt tio insatser som ger dig stöd och hjälp i vardagen. Du måste själv ansöka om insatserna hos någon av stadens LSS-handläggare. Här får du en kortfattad beskrivning av de tio insatserna.

Det kan vara påfrestande att leva med en funktionsnedsättning, både för dig själv och för anhöriga. Ibland kan det hjälpa att få prata med någon, att bearbeta kriser, att få praktisk hjälp och goda råd. Den här insatsen vänder du till Region Sörmland Länk till annan webbplats. för att få och stödet ges av till exempel en arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast eller psykolog.

Personlig assistans är ett stöd till personer med omfattande funktionsnedsättning som behöver hjälp stora delar av dygnet. De personliga assistenterna hjälper dig med de grundläggande behoven som att sköta hygien, klä på sig, äta och kommunicera med andra. Personlig assistans söker du hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats. eller hos biståndshandläggare i Oxelösunds kommun.

Ledsagarservice kan du få för att kunna göra enklare aktiviteter utanför ditt hem. Det kan handla om att följa med på promenad, biobesök, läkarbesök, gå på stan och liknande. Hjälpen beviljas ett antal timmar varje månad.

En kontaktperson är någon som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med dig. Med stöd av kontaktpersonen får du hjälp att komma ut i samhället och få kontakt med andra människor och aktiviteter. När, hur och var ni träffas bestämmer ni tillsammans.

Avlösarservice i hemmet innebär att du som närstående till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning ska kunna få avlastning. Syftet med avlösarservice är att du ska kunna återhämta dig och få tid till egna aktiviteter på fritiden. En avlösare kommer hem till er ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Korttidsvistelse innebär att en vuxen eller barn med funktionsnedsättning får möjlighet till miljöombyte och avkoppling samtidigt som anhöriga får avlastning. Korttidsvistelse i Oxelösund kan du få på kommunens eget "korttids", i stödfamilj eller på ett läger.

Från höstterminen det år du fyller 13 kan du få korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under studiedagar och lov. Tillsynen är som ett fritids för dig över 12 år. Korttidstillsyn är till för dig som har svårt att klara dig själv när dina föräldrar arbetar eller studerar.

Denna insats är till för barn och ungdomar med svår funktionsnedsättning som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar hos föräldrarna. Barnet kan då bo hos en annan familj, så kallat familjehem, eller i en bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Ett eget boende i gruppbostad eller servicebostad anpassat efter ditt behov av stöd. Oxelösunds kommun har två boendeformer som är anpassade för personer med funktionsnedsättning; gruppbostad och servicebostad. 

Du som lever med en funktionsnedsättning och tillhör någon av personkretsarna inom LSS som gör det svårt att inneha en anställning kan ansöka om daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska vara så likt ett vanligt arbete som möjligt. Att besöka den daglig verksamheten ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt.

I Oxelösunds kommun finns olika grupper du kan delta inom:

  • Campus Café
  • Finlirarma
  • Kommunikationsgruppen
  • Loppisen Trädgårn
  • Återbruket på Sjögatan 30
  • Utefixarna
  • Stjärnholm

 

Individuell plan

Om du har insatser genom LSS har du även rätt att ansöka om att få en individuell plan. Planens syfte är att bestämma vem som ska göra vad och av de personer som är med och hjälper dig. Du kan kontakta din LSS-handläggare som hjälper dig att göra en sådan plan.

Så ansöker du

Du måste själv ansöka om stöd och service enligt LSS. Personer under 15 år eller som saknar förmåga att ansöka om stöd på egen hand kan ta hjälp av vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare. Läs mer om hur du ansöker under Ansökan och avgifter

 

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer