Inköp och upphandling

Kommunen lyder under Lagen om offentlig upphandling (LoU). Reglerna inom LoU ska bland annat möjliggöra att konkurrensen tillvaratas på bästa sätt samt främja att skattemedlen används kostnadseffektivt.

Oxelösunds kommun med bolag har en decentraliserad organisation med många verksamhetsansvariga som avropar från gemensamma ramavtal, vilka administreras av inköpskontoret. Ramavtal sprids inom kommunkoncernens organisation genom vårt intranät.

Vid upphandlingar är alla företag välkomna att lämna anbud och vi behandlar alla på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt. Alla upphandlingar av ramavtal inom Oxelösunds kommun annonseras via kommunens upphandlingsstöd e-Avrop där du även kan hämta förfrågningsunderlag via länken nedan.

I förfrågningsunderlaget finns all information om respektive upphandling och hur anbuden kommer att utvärderas.

Oxelösunds kommun, Oxelö Energi AB och Kustbostäder i Oxelösund AB annonserar aktuella upphandlingar i e-Avrop där du även kan hämta förfrågningsunderlag.

Länk till e-Avrop Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation


Upphandlingsansvarig
Richard Andersson
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-381 49
E-post richard.andersson@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer