Eldning i Oxelösunds kommun

Eldning är tillåtet så länge inte eldningsförbud råder.

Om det råder eldningsförbud informerar vi om det på startsidan på oxelosund.se. Se även Sörmlandskustens räddningstjänsts webbplats Länk till annan webbplats. för information om eldningsförbud eller eldningsavrådan.

Så länge räddningstjänsten inte utfärdat avrådan från eldning eller eldningsförbud råder nedanstående begränsningar för att elda utomhus i Oxelösunds kommun. Texten är hämtad från de lokala ordningsföreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö Länk till annan webbplats.

7 § Vid eldning i anläggning för fasta bränslen i Oxelösunds kommun gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Som bränsle får endast ved, pellets, briketter och liknande bränslen användas. Plast, spånskivor, målat eller tryckimpregnerat virke, eller annat liknande material samt avfall får inte eldas.

8 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelserär förbjuden under tiden 1 maj - 30 september. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter och endast om det kan ske utan att väsentlig olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.

Kom ihåg att eldning alltid sker på eget ansvar.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer