Från idé till slutbesked

När du ska söka bygglov eller göra en anmälan är det mycket att tänka på. På den här sidan går vi igenom ett typiskt ärende - från idé till slutbesked.

Bygglov eller inte?

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du planerar kräver bygglov eller en anmälan. På vår sida "Behöver jag bygglov?" hittar du information som leder dig genom de vanligaste projekten.

Vad gäller i ditt område?

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via länken längst nedan på sidan kan du ta reda på om det finns en detaljplan för ditt område. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Är din fastighet utpekad att ha speciellt kulturhistoriskt värde eller finns det riktlinjer för byggnation i ditt område? Längst ner på sidan hittar du länkar till Kulturhistorisk områdesbeskrivning, Översiktsplan 2030 och Områdesspecifika riktlinjer kulturmiljö.

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa åtgärder måste du utse en godkänd (certifierad) kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med på möten. Exempel på kontrollplaner finns att se på sidan kontrollplan och ritning

Avtal med din byggare

Några bra länkar:
Samlade goda råd Länk till annan webbplats.
Beställ kostnadsfri broschyr Länk till annan webbplats.
Kostnadsfri avtalsmall Länk till annan webbplats.


För att ansöka om bygglov eller göra en anmälan skickar du in respektive ansökningsblankett tillsammans med de uppgifter, handlingar och ritningar som vi behöver. Du hittar vilka handlingar vi behöver för att ta ett beslut under Behöver jag bygglov?

Ansökan skickas till:

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Vi tar även emot ansökan via mejl, skicka den till bygg@oxelosund.se

Efter att din ansökan kommit in till oss får du ett en bekräftelse att vi mottagit din ansökan och efter ärendet blivit utdelat får du ett brev med information om vilken handläggare du har. Är ärendet inte komplett (det saknas handlingar som krävs för ett ta ett beslut) kommer vi skicka ut en begäran om att du ska komplettera ärendet. Handläggningstiden startar efter vi har fått in alla handlingar som krävs för beslut.

Förutsatt att din ansökan är komplett kommer du att få ett beslut inom tio veckor. Beslutet publiceras på Post- och Inrikes Tidningars webbplats och efter fyra veckor går beslutet inte längre att överklaga.

När du får ditt beslut betyder det inte att du kan börja bygga, du måste först få ett startbesked innan du får börja.

Handläggarna har möte varje vecka där vi tillsammans går igenom inkomna handlingar och på det sättet ser till att alla ansökningar behandlas lika.

Startbeskedet innebär att vi har godkänt dina förslag vad det gäller den tekniska biten av byggnationen. När du har fått startbesked får du sätta igång med byggandet.

Oftast får du startbeskedet först efter att ha haft ett möte med oss (tekniskt samråd), men vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovsbeslutet. När startbesked getts i samband med bygglovet får du inte påbörja bygget innan bygglovet inte går att överklaga längre. Det är fyra veckor efter bygglovet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och förutsatt att lovet inte har överklagats.

Innan du startar din byggnation måste du kontrollera om utstakning krävs innan du börjar bygga. Läs mer om vad utstakning är på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Nu har du kommit igång med ditt bygge. Vi besöker arbetsplatsen minst en gång för att kontrollera så att allting går som det ska, och när bygget börjar bli klart är det ofta dags för slutsamråd.

Innan du får börja använda ditt nya bygge behöver du få ett slutbesked från oss på bygglovenheten. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som angetts i beslutet och i kontrollplanen. Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigställt och godkänt.

När ett beslut om lov eller förhandsbesked har fattats meddelas detta i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Här finns alla beslut som är fattade från och med den 2 maj 2011 och framåt.

Till Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats.

  • Visste du att du själv kan påverka tiden det tar att handlägga ditt ansökan om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går arbetet snabbare.
  • Väntar du på svar från oss och tycker du fått vänta länge? Se först efter som du gjort de kompletteringar som vi begärt in.
  • Funderar du på att stycka av en tomt? I så fall ska du i första hand vända dig till Lantmäteriet.
  • Tänk på att byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
  • Har du pratat med grannarna? Ibland kan det gå snabbare och smidigare om du redan i ett tidigt skede har pratat med alla som berörs av ditt bygge.

Kontaktinformation

Välkommen att boka besök för personlig rådgivning för att få svar på dina frågor om bygglov och anmälan. Boka en tid för telefon, videomöte eller besök via vår självservice Länk till annan webbplats.. Du kan också boka tid via mejl eller telefon. Ange vilken fastighet/adress din fråga gäller.

Telefontider Bygglov
Måndagar: kl. 9-11
Onsdagar kl. 9-11
Torsdagar kl. 9-11
Fredagar kl. 9-11

Vi tar nu emot besök igen. Välkommen att boka en tid med oss!

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00

E-post bygg@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer