Stenviks förskola - Naturen (utomhusavdelning)

Rektorn har ordet

På Stenviks förskola erbjuder vi en avdelning med utomhuspedagogik.

Naturen, som avdelningen heter, är undervisningen till största del utomhus, men det finns även en avdelning att gå in på. Naturen har plats för cirka 18 barn i åldern 3–5 år.

Forskning visar att barn som vistas utomhus mår bättre och har lättare för att utvecklas motoriskt, socialt och emotionellt. Stenviks förskola ligger i en fin skogsglänta med närhet till både Femöre och Jogersö.

Ditt barn måste vara blöjfri och inte i behov av lunchvila för att få en placering.

Du ansöker om plats på Naturen här på webbsida under Självservice. Länk till annan webbplats.

Välkommen till Naturen, en plats för fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus i naturen.

Här kan du läsa mer om Stenviks förskola

Här kan du läsa mer om Stenviks förskola

Här kan du läsa mer om Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger

Här kan du läsa mer om Stenviks avdelning med finsk inriktning, Bullerbyn/Melukylä

Under plusmenyerna nedan hittar du mer information om Stenviks förskola och sådant som kan vara viktigt för dig att veta om ditt barn har en plats på förskolan.

Stenviks förskola består av sex avdelningar med två till tre pedagoger per grupp. Avdelningarna Villekulla och Katthult är för våra 1-2-åringar och Junibacken, Saltkråkan, Hoppetossa och Naturen är för våra 3-5-åringar. Fem av våra avdelningar finns i huvudbyggnaden, medan Naturen har sin avdelning i en närliggande byggnad.

Närvaro

Det är viktigt att du som vårdnadshavare registrerar ditt barns lämnings- och hämtningstider (schema) i appen TYRA. I appen tar du också del av information från förskolan.

Så här loggar du in i appen Tyra. Pdf, 121.6 kB.

Är du timanställd och inte har fasta arbetstider ska du lämna schema så långt i förväg som möjligt, dock minst två dagar i förväg.

Kontrollera också att dina uppgifter är uppdaterade.

Frånvaro

När ditt barn är frånvarande behöver du meddela förskolan att ditt barn inte kommer. Ring eller skicka sms till ditt barns avdelning. Det är viktigt att du skriver ditt barns namn och ditt eget om du skickar sms.
Har ditt barn specialkost måste du ringa till Björntorps kök 0155-387 10 och avbeställa maten senast klockan 8.00 varje dag som ditt barn är frånvarande.

Har ditt barn inte specialkost räcker det att du hör av dig till förskolan.

Om ditt barn blir sjukt på förskolan

Om ditt barn blir sjukt på förskolan så ringer vi till dig. Därför är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter med aktuella telefonnummer. Är ditt barn så sjukt att det inte orkar med förskolans aktiviteter ska ditt barn vara hemma.

Meddela när ditt barn kommer tillbaka

Meddela oss, helst dagen innan, att ditt barn kommer tillbaka till förskolan igen. Ditt barn måste orka delta i förskolans verksamhet och därför är det viktigt att allmäntillståndet är gott innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

För smittorisken är det också av stor vikt att ditt barn är helt friskt innan det träffar sina kompisar på avdelningen. Vid magsjuka ska ditt barn vara hemma 48 timmar efter sista kräkningen/diarrén samt fått tillbaka sin matlust. Kontakta gärna pedagogerna på avdelningen om du har några frågor eller funderingar.

Om du blir försenad

Ring och meddela förskolan om du blir försenad vid hämtning för att inte ditt barn eller pedagogerna ska bli oroliga.

Fem dagar per läsår är förskolan stängd för utvärdering, planering och kompetensutveckling. Vid behov av omsorg under dessa dagar kontaktas verksamheten minst två veckor i förväg. Då erbjuds barnet en ersättningsplats.

Förskolan har stängt hela dagen:

Läsåret 2022-2023

Måndag 5 septemer 2022
Måndag 7 november 2022
Måndag 9 januari 2023
Måndag 17 april 2023
Måndag 12 juni 2023

Läsåret 2023-2024

Fredag 18 augusti
Fredag 27 oktober
Måndag 8 januari
Onsdag 8 maj
Måndag 10 juni

Har du frågor kontakta rektor Linda Kindblad.

När du blivit erbjuden en plats och tackat ja tar förskolans pedagoger kontakt med dig. Du kommer att få hem ett välkomstbrev med den information du behöver inför ditt barns introduktion på förskolan.
Under de första tre dagarna är det du som vårdnadshavare som har huvudansvaret för ditt barn. Detta för att skapa trygghet och ge stöd för ditt barn, men också för att du ska lära känna verksamheten, pedagoger och våra rutiner.

Under introduktionen lägger vi tillsammans grunden för dig och ditt barn. Ni kommer få en god insyn i förskolans värld och den utbildning vi erbjuder. Vi vill att ditt barn ska få en bra start i sitt livslånga lärande i en trygg och stimulerande miljö.

Introduktionen brukar kunna ta mellan fem och tio dagar.

På Stenviks förskola har vi ett mottagningskök och måltiderna levereras från Björntorps kök. Här kan du läsa mer om måltider på förskola och skola.

Matsedel

Här kan du se vår matsedel. Länk till annan webbplats.

Måltidsordning och energifördelning över dagen

Energifördelningen av det totala dagliga intaget bör fördelas på tre huvudmål, frukost, lunch och middag, och ett till tre mellanmål. Frukosten bör ge 20–25 % av dagens energiintag. Lunch och kvällsmat 25–35 % vardera och resterande del från mellanmål. För att barnen ska få i sig tillräckligt med näring är det viktigt att mellanmålen är näringstäta.

Barn/ elever som äter frukost, lunch och ett mellanmål i förskola/skola får i sig cirka 70 % av dagens totala energibehov. Resterande 30% ska barnen äta hemma.

Specialkost inom förskola och skola

I Oxelösunds kommun kan du få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl. Här kan du läsa mer om specialkost och hur du ansöker om specialkost.


Läsåret 2022/2023 fokuserar vi på följande områden för att arbeta för en likvärdig förskola.

Pedagogiska lärmiljöer

Barnen ska mötas av pedagogiska lärmiljöer som är trygga, varierande, lustfyllda och lärorika. Lärmiljöerna ska inspirera barnens nyfikenhet och ge utrymme för barnens egna initiativ, erfarenheter, fantasi och kreativitet. Barnen ska mötas av närvarande pedagoger som varierar sitt arbetssätt (med utgångspunkt i Lpfö 18) och tillsammans med barnen skapar stimulerande och tillgängliga lärmiljöer för alla.

Språkutveckling

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen.

Kontaktinformation

Stenvik förskola
613 35 Oxelösund

Besöksadress
Segelvägen 4

Telefon
Avdelning 1-3 år 0155-384 38, 070-567 28 43
Avdelning 4-5 år 0155-385 55, 070-567 28 45

E-post stenviksforskola@oxelosund.se

Rektor Therése Jakobsson


 

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer