Konsument­vägledning

Vi hjälper dig som konsument med råd och information i situationer där du behöver veta mer. Du får bland annat råd före köp, råd vid reklamationer och upplysningar om dina rättigheter som konsument. Rådgivningen är kostnadsfri för kommunens invånare.

Konsumentvägledningen har semesterstängt 6/7 till 27/7. Under denna tid kan du vända dig till Hallå konsument eller någon konsumentbyrå.
Se under rubriken Konsumentbyråer nedan.

Dina rättigheter som konsument

  • Vad gör jag om nya bilen går sönder på en gång?
  • Kan jag klaga på en skönhetsbehandling?
  • Kan jag göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden?
  • Vad gör jag om jag är missnöjd med hantverkaren?

Låna en energiväska på biblioteket!

Nu finns Energiväskan från Energi- och klimatrådgivningen i Östra Sörmland att låna på Oxelösunds bibliotek. Väskan innehåller hygrometer, värmekamera, elmätare, rökpenna och rökstav. Du kan låna väskan i två veckor med ditt lånekort.

Köpa begagnad bil?

Konsumentverket har tagit fram en bra guide om du planerar att köpa en begagnad bil eller redan köpt en bil av en bilhandlare. Läs mer på Fel och problem med bil köpt av bilhandlare | Konsumentverket (hallakonsument.se) Länk till annan webbplats.

Ska du anlita hantverkare?

Hallå konsuments webbplats Länk till annan webbplats. finns bra information och tips till dig som ska anlita hantverkare. I konsumenthyllan på Koordinaten kan du hämta broschyren "Tips till dig som ska anlita bygghantverkare". Länk till annan webbplats. Det är viktigt att ha ett skriftligt avtal. Använd gärna Hantverkarformuläret. Länk till annan webbplats.

Skicka pengar utomlands?

I Konsumentverkets prisjämförelsetjänst Money from Sweden Länk till annan webbplats. kan du lätt söka på olika länder och se vilket företag som har det lägsta priset.

Var rädd om ditt bankid

Just nu förekommer bedrägerier där personer blivit uppringda av en bedragare. Bedragaren säger att någon tagit ett lån eller tecknat ett mobilabonnemang i personens namn. Bedragaren vill sedan hjälpa personen att komma ur detta. Personen uppmanas att logga in med sitt mobila bankid och bedragaren får på så sätt tillgång till personens bankkonton.
Logga ALDRIG in med ditt bank-id på uppmaning av någon du inte känner.
Säkerhetskollen Länk till annan webbplats. är stöldskyddsföreningens nya webbplats om säkerhet på internet. Där finns mycket tips om hur du undviker att bli lurad och du kan också läsa om aktuella brott som polisen varnar för.

Varning för dyra bilvärderingstjänster

Tänk på att noga läsa igenom avtalsvillkoren på de sidor som erbjuder bilvärdering på internet. Ibland kostar tjänsten mycket pengar. Det kan räcka att du skriver in ditt registreringsnummer och klickar i en ruta att du godkänner villkoren för att du ska få en faktura. Företagen är dock skyldiga att tydligt informera om priset. Om du fått en faktura och inte anser att informationen om pris varit tillräcklig, bestrid denna. Konsumentvägledningen hjälper dig gärna med detta.

Det finns några viktiga lagar inom konsumentområdet. Nedanstående fyra lagar gäller om du köper varor eller tjänster av ett företag. Dessa lagar är tvingande och går inte att avtala bort.

Konsumentköplagen Länk till annan webbplats.
Lagen gäller när du som privatperson köper en vara av ett företag. Lagen uppdaterades 1 maj 2022. Om varan du vill reklamera är inköpt före 1 maj 2022 gäller gamla konsumentköplagen. Kontaka gärna Konsumentvägledaren om du vill veta vad som gäller.

Konsumenttjänstlagen Länk till annan webbplats.
Lagen gäller vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring som du köper av ett företag.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Länk till annan webbplats.
Gäller till exempel vid telefonförsäljning, internetköp, hemförsäljning, postorder och vid köp av så kallade canvasförsäljare utanför butik. Här står också om den ångerrätt som du oftast har vid köp på distans.

E-handelslagen Länk till annan webbplats.
Lagen skyddar dig när du handlar på internet. Lagen bestämmer vad en säljare måste informera dig om vid köp på internet och vilka tekniska hjälpmedel som säljaren måste erbjuda vid köp på internet.

Har du handlat av en annan privatperson gäller Köplagen Länk till annan webbplats.. Den går dock, till skillnad från Konsumentköplagen, att avtala bort. Det är alltså tryggare att köpa till exempel en bil av en bilhandlare än av en privatperson.

Rådgivningsbyråerna ger dig som konsument opartisk vägledning före och efter köp. Byråerna hjälper dig om du har problem med ett företag. Du kan också jämföra produkter och tjänster på deras webbsidor.

Hallå konsument
Konsumentverkets upplysningstjänst ger oberoende vägledning i konsumentfrågor. Telefon: 0771-52 55 25.
Hallå konsument Länk till annan webbplats.

Konsumenternas bank- och finansbyrå
Bank- och finansbyrån ger konsumenter gratis råd och vägledning i bank- och finansfrågor. Telefon: 0200-25 58 00.
Konsumenternas bank- och finansbyrå Länk till annan webbplats.

Konsumenternas försäkringsbyrå
Hos försäkringsbyrån kan du få gratis råd och vägledning när det gäller tolkning av försäkringsvillkor och jämförande av försäkringar. Du kan också få råd om hur du överklagar ett försäkringsbeslut. Telefon: 0200-25 58 00.
Konsumenternas försäkringsbyrå Länk till annan webbplats.

Energimarknadsbyrån
Ger privatpersoner gratis råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Telefon: 08-522 789 50.
Energimarknadsbyrån Länk till annan webbplats.

Telekområdgivarna
Ger privatpersoner gratis råd och vägledning i frågor som rör tele-, TV- och internetabonnemang. De hjälper även till vid problem med betalteletjänster som till exempel en SMS-prenumeration, WAP-tjänster i mobilen med mera. Telefon: 08-522 767 00.
Telekområdgivarna Länk till annan webbplats.

På de här sidorna hittar du mycket bra information för dig som konsument.

Allt om linser.se Länk till annan webbplats.
En webbplats med information om kontaktlinser och prisjämförelser av kontaktlinser på internet.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats.
har flera bra publikationer för nedladdning med tips och råd om det till exempel skulle bli längre avbrott i el- och värmeförsörjningen.

Hallå konsument Länk till annan webbplats.
är Konsumentverkets oberoende vägledning inom Konsumentområdet.

Konsumentguiden.se Länk till annan webbplats.
Webbplatsen innehåller tester och jämförelser av olika produkter. Det finns också konsumentguider inom bland annat områdena elpriser, försäkringar, lån, bredband, mobilabonnemang och resor.

Konsumentverket Länk till annan webbplats.
Här kan du anmäla till Konsumentverket om till exempel en farlig vara, en farlig tjänst, otillåten marknadsföring, felaktig prisinformation med mera.

Mobilabonnemang.nu Länk till annan webbplats.
är en jämförelsetjänst för mobilabonnemang. Här kan du jämföra olika mobilabonnemang och också få tips och råd inför att du ska teckna ett nytt abonnemang.

Mobilabonnemang.se Länk till annan webbplats.
är yttterligare en jämförelsetjänst för mobilabonnemang. Här kan du jämföra olika mobilabonnemang och också få tips och råd inför att du ska teckna ett nytt abonnemang.

Ska du anlita hantverkare? Läs gärna i hantverksbroschyren Tips till dig som ska anlita bygghantverkare Länk till annan webbplats.. Den finns även att hämta i tryckt form på Konsumenthyllan i Koordinaten.

Råd & Rön Länk till annan webbplats.
Råd & Rön är en konsumenttidning med tester och konsumentnyheter. På deras webb publiceras också Svarta listan över företag som valt att inte följa Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tidningen finns att låna på Oxelösunds bibliotek.


Allt om spara Länk till annan webbplats.
En oberoende webbplats om privatekonomi

Lånelabbet Länk till annan webbplats.
En funktion på Konsumenternas bank- och försäkringsbyrås webbplats där du enkelt kan se hur till exempel ränteändringar och amorteringar påverkar dina lån.

Energi- och klimatrådgivning - Oxelösund Länk till annan webbplats.
är ett samarbete mellan Gnesta, Nyköpings, Trosa och Oxelösunds kommuner och finansieras av Energimyndigheten.

Oxelösunds budget- och skuldrådgivning ger gratis råd om budget och skuldsanering
Oxelösunds budget- och skuldrådgivning

Här har vi samlat länkar till information som rör unga och ekonomi. Om du är lärare eller bara en nyfiken ung konsument, kolla gärna in sidorna. Det är bra att känna till sina rättigheter.

Konsumentverkets sidor för lärare Länk till annan webbplats.
Årskurs F-9 och gymnasiet

Pengalabbet – spela och lär om ekonomi! Länk till annan webbplats.
Från åk 4 och uppåt

Lektionsbanken Länk till annan webbplats.
I Lektionsbanken kan du söka fram lektioner och elevuppgifter utifrån ämne, lektionstid, antal elever och årskurs.

MIK Sveriges kunskapsbank Länk till annan webbplats.
För alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. Här finns kompletta lektionspaket med lärarhandledningar.

Ung privatekonomi Länk till annan webbplats.
Gymnasiet

Consumer Classroom Länk till annan webbplats.
Högstadiet och gymnasiet

Sfi ekonomi Länk till annan webbplats.
Sfi

Koll på pengarna Länk till annan webbplats.
Konsumentverkets tidning om ekonomi och budget. Den finns även att ladda hem på olika språk och i en lättläst version som är bra för SFI.

Bra sidor om miljö och hållbar utveckling för lärare

Naturskyddsföreningen skola Länk till annan webbplats.
Mycket skolmaterial om natur, klimat och miljö.
Årskurs F-9

WWF lärarrum Länk till annan webbplats.
Grundskolan och gymnasiet

All produktion av varor och tjänster påverkar vår miljö. Som konsument kan du genom de val du gör påverka miljön i en positiv riktning.

Hållbar konsumtion omfattar tre delar: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Nedan hittar du länkar till webbplatser om hållbar konsumtion.

Sveriges konsumenter – hållbar konsumtion Länk till annan webbplats.
Bra utbildningsmaterial om hållbar konsumtion och hållbart mode.

Miljömärkningar Länk till annan webbplats.
Att en produkt har en miljömärkning innebär att den uppfyller vissa krav som ställs för den aktuella märkningen. Eftersom det också finns en del symboler som inte är "äkta" miljömärken är det bra att känna till de vanligaste miljömärkena.

Fairtrade Länk till annan webbplats.
Genom att välja en fairtrademärkt vara bidrar du till att odlare och anställda får bättre ekonomiska villkor och till att barn får gå i skola i stället för att arbeta. Du bidrar också till att minska miljöpåverkan då fairtradeproducenter också arbetar för att utveckla den ekologiska odlingen.

Matens påverkan på miljön
Både på Livsmedelsverkets Länk till annan webbplats. och Konsumentverkets Länk till annan webbplats. webbplatser finns mycket information om hur du som enskild individ kan påverka miljön i positiv riktning vid valet av mat.

Återvinning och källsortering
www.sopor.nu Länk till annan webbplats. finns mycket bra information om hur du sorterar ditt avfall.

Lokal information om återvinning i Oxelösund hittar du på Oxelö Energis webbplats Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation

Konsumentvägledningen
Monica Pettersson
Konsumentvägledare
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Koordinaten
Järntorget 7 - 9

Telefon 0155-383 75
konsument@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer