Nyängens förskola

Rektorn har ordet

Färgglada och lysande leksaker och plastdjur inne på Peterslunds förskola i Oxelösund.

Välkommen till Nyängens förskola!

På vår förskola arbetar engagerade och inspirerande pedagoger som är goda förebilder för barnen. Vi har roligt, utforskar, är fysiskt aktiva och leker tillsammans.

Vi har en gemensam pedagogisk idé i vårt förskoleområde. För att kunna vara nyfikna, utvecklas och vilja lära oss nya saker behöver vi må bra och trivas. Därför arbetar vi gemensamt utifrån den här tanken:
”Vi vill ge barnen goda förutsättningar att bli fysiskt, mentalt & socialt välmående individer. Vi vill stärka hela barnet och ge barnen drivkraft att vara medskapande till en hållbar värld.”

Vårt mål är att ha rörelseglada och lärande barn som också hittar sitt sätt att återhämta sig. Yoga och yogasagor är en del av vår undervisning. Det ger barnen en god balans mellan aktivitet och vila.

Vi har fina skogsområden och härliga gräsytor som inbjuder till rörelseaktiviteter. Sommar och vår kan vi cykla till närbelägna stränder och på vintern åker vi pulka så fort snön kommer.

Varmt välkommen till Nyängens förskola!

På vår förskola vill vi att alla barn ska känna sig viktiga och delaktiga. Vi utgår från att alla är olika och har olika förutsättningar. Därför lyssnar vi på och uppmärksammar varje barn som de unika individer de är. Vi stöttar och utmanar barnen på deras nivå.

Vi utgår från barnens behov och intressen men det finns också en plan för vad barnen kommer att mötas av varje dag på förskolan:

 • Rörelseundervisning
 • Pulshöjande aktiviteter
 • Vila - Återhämtning
 • Fri lek
 • Språkundervisning
 • Social färdighetsträning
 • Inslag som stärker barnets självkänsla

Nyängens förskola har fyra arbetslag. På Havet och Hoppet går de yngre barnen och de äldre barnen går på Klippan och Glädjen.

Varje arbetslag består av fyra behöriga förskollärare och två utbildade barnskötare och dessutom har vi husvikarier och resurser som också är utbildade barnskötare. Varje arbetslag har två avdelningar och barnen delas på olika vis in i mindre grupper:

 • Havet består av avdelningarna Droppen och Stranden.
 • Hoppet består av avdelningarna Piruetten och Kullerbyttan.
 • Klippan består av avdelningarna Klippan - blå, Klippan - röd och Klippan - lila.
 • Glädjen består av avdelningarna Glädjen - blå, Glädjen - röd, Glädjen - lila.

Närvaro

Det är viktigt att du som vårdnadshavare registrerar ditt barns lämnings- och hämtningstider (schema) i appen TYRA. I appen tar du också del av information från förskolan.

Så här loggar du in i appen Tyra. Pdf, 121.6 kB.

Frånvaro

När ditt barn är frånvarande behöver du meddela förskolan att ditt barn inte kommer. Ring eller skicka sms till barnets avdelning före klockan 6.45. Det är viktigt att du skriver ditt barns namn och ditt eget om du skickar sms. Meddela oss helst dagen innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan igen.
Har ditt barn specialkost måste du ringa till Björntorps kök 0155-387 10 och avbeställa maten senast klockan 08.00 varje dag som ditt barn är frånvarande.

Har ditt barn inte specialkost räcker det att du hör av dig till förskolan.

Det här gäller om ditt barn är sjukt:

 • Feberfri minst en dag efter sjukdom.
 • Efter diarré ska barnet ha fast avföring och kunna äta ordentligt innan det kommer tillbaka till förskolan.
 • Vid magsjuka gäller 48-timmarsregeln, det vill säga barnen får komma tillbaka till förskolan efter två dygn sedan de blivit friska och äter som vanligt.
 • Svinkoppor (Impetigo) ska vara torra och utläkta.
 • Ögoninfektioner smittar lätt och därför bör barnen stanna hemma.
 • Trötta och hängiga barn behöver en vilodag

Ditt barn måste orka delta i förskolans utbildning och därför är det viktigt att ditt barn mår bra när ni kommer tillbaka till förskolan. För smittorisken är det också viktigt att ditt barn är helt friskt innan det träffar sina kompisar.

Förskolans personal har planering och kompetensutveckling följande datum.

Läsåret 2024-2025

Förskolan har stängt hela dagen:

 • Fredag 16 augusti
 • Måndag 4 november
 • Tisdag 7 januari
 • Måndag 16 juni
 • Tisdag 17 juni

Meddela rektor Johanna Krautmeyer minst två veckor i förväg, om du har behov av omsorg vid dessa tillfällen. Då kommer ni att erbjudas ersättningsplats.

När du blivit erbjuden en plats och tackat ja kommer förskolans personal att skicka hem ett brev till er med information om introduktionen.

Första introduktionsdagen går vi tillsammans igenom rutiner och annan praktisk information.

Under introduktionen är det du som vårdnadshavare som har huvudansvaret för barnet. Du deltar aktivt i förskolans dagliga verksamhet de första dagarna. På så sätt kommer du att få en god insyn i förskolans värld och den utbildning vi erbjuder. Vi anpassar introduktionens längd efter barnets behov men räknar vanligtvis med cirka två veckor.

Tider bestämmer vi tillsammans beroende på hur ert barns schema kommer att se ut.

Kostenheten tillagar och serverar måltider till Nyängens förskola. Vår ambition är att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Samtliga matsedlar och måltider planeras enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och skollagen.

Här kan du läsa mer om förskolans måltider.

Specialkost

Specialkost levereras och serveras efter särskild beställning.

Du ansöker om specialkost i Självservice.

Här kan du läsa mer om specialkost.

Matsedel

Här kan du se förskolans matsedel. Länk till annan webbplats.

Om ditt barn har behov av egenvård i förskolan måste du som vårdnadshavare ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska ha bedömt att förskolans personal där barnet vistas kan få utföra sjukvårdsinsatsen. Du som vårdnadshavare måste också informera personalen om barnets behov.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsinsats som till exempel testa blodsocker, injicera insulin, administrera läkemedel och sondmatning.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska ha bedömt om sjukvårdsinsatsen är egenvård eller inte. De ska också bedöma om sjukvårdsinsatsen kan utföras av personal på förskolan om barnet vistas i förskolan.

Rektor kan bedöma att personalen i förskolan inte kan hjälpa barnet med egenvård på ett säkert sätt och då måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan komma överens om hur man ska lösa situationen

Intyg från läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskolan måste vårdnadshavarna begära ett skriftligt beslutat intyg (egenvårdsplan) från behandlande läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I egenvårdsplanen till förskola ska det stå:

 • Exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård.
 • Om personalen får utföra åtgärden.
 • Hur personalen ska informeras och instrueras i frågan.
 • Vilka åtgärder som ska vidtas.
 • Vem som ska kontaktas i olika situationer.

Intyget ska lämnas till rektor och ligger då till grund för hur egenvården ska få utföras på skolan.

Förskolans rutin för egenvård

Rektor ansvarar för att förskolan har en handlingsplan för egenvård.

Som underlag kan förskolan använda denna blankett. Länk till annan webbplats.

För mer information läs gärna på Region Sörmlands webbplats Samverkanswebben. Länk till annan webbplats.

Under utbildningsåret 2022-2023 arbetar vi extra mycket med våra fokusområden Språkutveckling och Pedagogiska lärmiljöer kopplat till specialpedagogik för lärande och digitalisering. Vi utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18.

Språkutveckling

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen.

Pedagogiska lärmiljöer

På våra förskolor ska barnen mötas av pedagogiska lärmiljöer som är trygga, varierande, lustfyllda och lärorika. Lärmiljöerna ska inspirera barnens nyfikenhet och ge utrymme för barnens egna initiativ, erfarenheter, fantasi och kreativitet. Barnen ska mötas av närvarande pedagoger som varierar sina arbetssätt med (utgångspunkt i Lpfö 18) och tillsammans med barnen skapar stimulerande och tillgängliga lärmiljöer för alla.

Vi utvecklar och arbetar dagligen utifrån vårt förskoleområdes identitet

Vår pedagogiska idé

”Vi vill ge barnen goda förutsättningar att bli fysiskt, mentalt & socialt välmående individer. Vi vill stärka hela barnet och ge barnen drivkraft att vara medskapande till en hållbar värld.”

Utvecklingsgrupper

Vi driver mycket av vårt utvecklingsarbete i arbetslagen genom vår Lagledargrupp men vi har också olika utvecklingsgrupper. Här är några av grupperna:

Vi har en Barnhälsogrupp där vi delar och utvecklar våra kunskaper om hur vi ska kunna stötta varje enskilt barn utifrån barnets förutsättningar. Deltagarna i den här gruppen går i år en utbildning i Specialpedagogik för lärande. Där utvecklar de djupare kunskaper i hur vi kan möta alla barns behov och att anpassa undervisningen. Vårt förhållningssätt i mötet med barnen har stor betydelse för barnens trygghet och utveckling.

I vår Likabehandlingsgrupp arbetar vi för att alla barn och all personal ska känna sig trygga och trivas i förskolan. Att vår utbildning ska vara fri från alla former av kränkande behandling och diskriminering. Se vår likabehandlingsplan.

I våra Reflektionsgrupper har vi dialoger kring lärande, förhållningssätt, pedagogiska dilemman och andra aktuella frågor som är viktiga för att utveckla kvalitén i utbildningen.

Kontaktinformation

Nyängens förskola
613 37 Oxelösund

Besöksadress
Lingonvägen 1

Rektor Johanna Krautmeyer johanna.krautmeyer@oxelosund.se

Arbetslag Havet
Droppen
073-074 68 51
Stranden
073-074 65 83

Arbetslag Hoppet
Kullerbyttan
072-451 57 29
Piruetten
079-065 52 04

Arbetslag Klippan
Klippan - blå 0155-384 48
Klippan - röd 072-451 57 26
Klippan - lila 072-575 49 20

Arbetslag Glädjen
Glädjen - blå 0155-384 49
Glädjen - röd 073-093 16 18
Glädjen - lila 073-565 86 07

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer