Faderskap/­föräldraskap

Om du och din partner inte är gifta när ni får barn eller om ni är två kvinnor – gifta eller ogifta – som får barn tillsammans, så måste faderskap/föräldraskap bekräftas.

Så går det till

  • När barnet är fött får vi inom socialtjänsten meddelande från Skatteverket.
  • Vi skickar ett brev till mamman med uppmaning att kontakta familjerätten för att bekräfta faderskap/föräldraskap.
  • Vid ett personligt besök i kommunhuset i Oxelösund skriver ni föräldrar under faderskap/föräldraskapshandlingarna. Vid det tillfället kan ni även anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.
  • Om det finns oklarheter kring faderskapet kan familjerätten göra ett DNA-test.
  • Om ni är ett gift heterosexuellt par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet.
  • Om du är ensamstående kvinna som genomgått assisterad befruktning inom svensk eller annat lands hälso- och sjukvård blir du barnets enda rättsliga förälder. Kommunens familjerätt ska ändå alltid inleda en faderskapsutredning om mamman inte är gift.

Vad säger lagen?

Oxelösunds kommun har enligt lag skyldighet att fastställa föräldraskap/faderskap. Det handlar bland annat om att ta vara på barnets juridiska rättigheter, som rätt till försörjning och arv. Barnet har också rätt till båda sina föräldrar, därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. När faderskapet eller föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Föräldrarna ansvarar för sina barns försörjning tills de har fyllt 18 år, eller som längst till de fyller 21 år om de går i grundskola eller gymnasieskola.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer