Bostadsanpassning­

Har du en funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Bidraget, som regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag är till för att underlätta det dagliga livet och ge möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidraget lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner, i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådana som man normalt inte tar med sig om man flyttar.

Du kan få anpassning av din bostad så att du kan:

 • komma in och ut ur din bostad
 • förflytta dig i din bostad
 • klara din hygien
 • laga mat

En förutsättning för att få bidrag till bostadsanpassning är du inte kan klara av dessa punkter på annat sätt, till exempel med hjälpmedel.

 • du som har funktionsnedsättning eller har någon i hushållet med funktionsnedsättning
 • du som är förälder med delad vårdnad av barn med funktionsnedsättning
 • du som har långvarig omvårdnad av en person med funktionsnedsättning

Du kan ansöka om bidrag både om du hyr din bostad eller äger den. Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste fastighetsägaren godkänna att åtgärderna utförs.

 • om du flyttar kan du bara få bidrag till en dyr anpassning om det finns särskilda skäl till att välja just den bostaden
 • du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden
 • bidrag lämnas inte för inköp eller anpassning av lösa inventarier
 • bidrag lämnas inte för anpassning av fritidshus

 • intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen

Vid större anpassningar kan även offert eller eventuella ritningar på anpassningen behövas

 

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer