Oxelö förskola

Rektorn har ordet

Byggnaden för Oxelö förskola

Välkommen till Oxelö förskola!

Glädje och trygghet genomsyrar Oxelö förskola. Hos oss ska alla barn få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov, i en stimulerande och rolig utbildning som utmanar deras nyfikenhet och vilja att lära.

Våra pedagogiska lärmiljöer inbjuder till nyfikenhet och lusten att utforska och lära. Miljöerna ska vara tillåtande och föränderliga utifrån de barn som är på förskolan.

Barnen erbjuds aktiviteter och lekar både inomhus och utomhus, som innehåller sång, rörelse, sagoläsning, skapande och mycket mer.

Oxelö förskola har sin verksamhet i Oxelöskolan.

Här kan du se en film om Oxelöskolan.

Här kan du läsa om skolutvecklingen (ny förskole- och skolorganisation) i Oxelösund.

Varmt välkommen till Oxelö förskola!

Vi arbetar medvetet med teckenstöd (TAKK) för att stödja och uppmuntra barnens språkutveckling. Detta för att komplettera barns tal och kommunikation. Även högläsning, bokpromenader och sagolådor med konkret material som utvecklar barnens språk.

Oxelö förskola har ett hallbibliotek, där våra barn enkelt kan låna hem böcker för läsning hemma. Vi vill främja barnens läslust mer än bara på förskolan.

Förskolans läroplan slår inte bara fast att lek ska ha en central plats i barns utbildning. Läroplanen lyfter också fram att leken har betydelse för barns hälsa och välbefinnande och att det är leken i sig som är viktig för barnen. På Oxelö förskola strävar vi efter att vara härvarande pedagoger som är aktiva i barnens lek för att på så sätt kunna stötta och utmana barnen i både leken men även i deras språkliga utveckling.

På Oxelö har vi två avdelningar; Magenta för du äldre barnen och Indigo för de yngre barnen. De äldre barnen på Magenta delas in i tre olika grupper; Röd, Gul och Blå. De yngre barnen på Indigo delas in i Paletten och Regnbågen. Både Magenta och Indigo har fyra förskollärare och två barnskötare knutna till sig. Vi har mycket hög andel behörighetsgrad vad gäller både förskollärare och barnskötare.

Närvaro

Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i Självservice Länk till annan webbplats. och skriver in lämnings- och hämtningstider (schema) för ditt barn. Kontrollera att dina andra uppgifter är uppdaterade.

Frånvaro

När ditt barn är frånvarande behöver du meddela förskolan att ditt barn inte kommer. Ring eller skicka sms till ditt barns avdelning. Det är vktigt att du skriver ditt barns namn och ditt eget om du skickar sms. Meddela oss helst dagen innan ditt barn kommer tillbaks till förskolan igen.

Har ditt barn specialkost måste du ringa till Oxelöskolans kök 0155-385 31 och avbeställa maten senast klockan 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande.

Har ditt barn inte specialkost räcker det att du hör av dig till förskolan.

Förskolans personal har planering och kompetensutveckling (studiedagar) följande datum.

Förskolan har stängt hela dagen:

Läsåret 2022-2023

Måndag 5 septemer 2022
Måndag 7 november 2022
Måndag 9 januari 2023
Måndag 17 april 2023
Måndag 12 juni 2023

Har du frågor ta kontakt med rektor.

När du blivit erbjuden en plats och tackat ja tar förskolans pedagoger kontakt med dig. Du kommer att få hem ett välkomstbrev med den information du behöver inför ditt barns introduktion på förskolan.

Vi på Oxelö förskola har valt att tillämpa så kallad föräldraaktiv introduktion, där vårt mål är att barn och vårdnadshavare tillsammans blir trygga och trivs på förskolan. Samtidigt får ni kännedom om vår verksamhet, dess rutiner och miljö, och möjlighet att lära känna alla pedagoger, andra vårdnadshavare och barn.

Det innebär att du som vårdnadshavare aktivt deltar i förskolans dagliga verksamhet de första dagarna tillsammans med ditt barn. Ni visar ert barn vägen in i förskolans värld och ni visar oss hur just ert barn är van att bli bemött i olika situationer. Under den här tiden lägger vi grunden för vårt vidare samarbete.

Istället för att sakta vänja barnet vid att bli lämnad, som vid traditionell inskolning, så finns du hela tiden vid ditt barns sida. Genom din delaktighet känner barnet en trygghet och vågar sig längre och längre ifrån dig för att i sin egen takt utforska förskolans miljöer, lära känna andra barn och oss pedagoger.

Du som vårdnadshavare får en god insyn i förskolans värld och lär känna personalen, och genom dig lär vi känna ditt barn.

Introduktionen kommer att pågå under cirka två veckor. Tiden kommer vi överens om i samråd med dig beroende på hur ditt barns schema kommer att se ut.

På Oxelö förskola har vi en egen kock.

Matsedel

Du ka se aktuell matsedel på Schoolsoft under kalender. Länk till annan webbplats.

Måltidsordning och energifördelning över dagen

Energifördelningen av det totala dagliga intaget bör fördelas på tre huvudmål, frukost, lunch och middag, och ett till tre mellanmål. Frukosten bör ge 20-25 % av dagens energiintag. Lunch och kvällsmat 25-35 % vardera och resterande del från mellanmål. För att barnen ska få i sig tillräckligt med näring är det viktigt att mellanmålen är näringstäta.

Barn/ elever som äter frukost, lunch och ett mellanmål i förskola/skola får i sig cirka 70 % av dagens totala energibehov. Resterande 30% ska barnen äta hemma.

Specialkost inom förskola och skola

I Oxelösunds kommun kan du få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl.

Här kan du läsa mer om specialkost och hur du gör för att ansöka om specialkost.

Läsåret 2022/2023 fokuserar vi på följande områden för att arbeta för en likvärdig förskola.

Pedagogiska lärmiljöer

Barnen ska mötas av pedagogiska lärmiljöer som är trygga, varierande, lustfyllda och lärorika. Lärmiljöerna ska inspirera barnens nyfikenhet och ge utrymme för barnens egna initiativ, erfarenheter, fantasi och kreativitet. Barnen ska mötas av närvarande pedagoger som varierar sitt arbetssätt (med utgångspunkt i Lpfö 18) och tillsammans med barnen skapar stimulerande och tillgängliga lärmiljöer för alla.

Språkutveckling

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen.

Kontaktinformation

Oxelö förskola
613 30 Oxelösund

Besöksadress
Folkegatan 1

Telefon
Avdelning Indigo grupp Paletten 0155-384 34, 070-567 08 49
Avdelning Indigo grupp Regnbågen 0155-384 95, 072-503 65 14

Avdelning Magenta grupp Röd 0155-384 30, 070-567 08 39
Avdelning Magenta grupp Gul och Blå 0155-385 32, 073-725 82 50

E-post
oxeloforskola@oxelosund.se

Rektor Frida Broberg frida.broberg@oxelosund.se 


Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer