Oxelösunds logga

Oxelö förskola

Rektorn har ordet

Byggnaden för Oxelö förskola

Välkommen till Oxelö förskola!

Glädje och trygghet genomsyrar Oxelö förskola. Hos oss ska alla barn få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov, i en stimulerande och rolig utbildning som utmanar deras nyfikenhet och vilja att lära.

Våra pedagogiska lärmiljöer inbjuder till nyfikenhet och lusten att utforska och lära. Miljöerna ska vara tillåtande och föränderliga utifrån de barn som är på förskolan.

Barnen erbjuds aktiviteter och lekar både inomhus och utomhus, som innehåller sång, rörelse, sagoläsning, skapande och mycket mer.

Oxelö förskola har sin verksamhet i Oxelöskolan.

Här kan du se en film om Oxelöskolan.

Här kan du läsa om skolutvecklingen (ny förskole- och skolorganisation) i Oxelösund.

Varmt välkommen till Oxelö förskola!

Vi arbetar medvetet med teckenstöd (TAKK) för att stödja och uppmuntra barnens språkutveckling. Detta för att komplettera barns tal och kommunikation. Även högläsning, bokpromenader och sagolådor med konkret material som utvecklar barnens språk.

Oxelö förskola har ett hallbibliotek, där våra barn enkelt kan låna hem böcker för läsning hemma. Vi vill främja barnens läslust mer än bara på förskolan.

Förskolans läroplan slår inte bara fast att lek ska ha en central plats i barns utbildning. Läroplanen lyfter också fram att leken har betydelse för barns hälsa och välbefinnande och att det är leken i sig som är viktig för barnen. På Oxelö förskola strävar vi efter att vara härvarande pedagoger som är aktiva i barnens lek för att på så sätt kunna stötta och utmana barnen i både leken men även i deras språkliga utveckling.

Oxelö förskola består av två avdelningar:

  • Indigo - barn i yngre åldrar
  • Magenta - barn i äldre åldrar

På varje avdelning arbetar två förskollärare och en barnskötare tillsammans för att skapa de bästa förutsättningar för lärande och utveckling.

Närvaro

Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i Självservice Länk till annan webbplats. och skriver in lämnings- och hämtningstider (schema) för ditt barn. Kontrollera att dina andra uppgifter är uppdaterade.

Frånvaro

När ditt barn är frånvarande behöver du meddela förskolan att ditt barn inte kommer. Ring eller skicka sms till ditt barns avdelning. Det är vktigt att du skriver ditt barns namn och ditt eget om du skickar sms. Meddela oss helst dagen innan ditt barn kommer tillbaks till förskolan igen.

Har ditt barn specialkost måste du ringa till Oxelöskolans kök 0155-385 31 och avbeställa maten senast klockan 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande.

Har ditt barn inte specialkost räcker det att du hör av dig till förskolan.

Förskolans personal har planering och kompetensutveckling (studiedagar) följande datum.

Förskolan har stängt hela dagen:

Läsåret 2021-2022

Måndag 16 augusti 2021
Måndag 1 november 2021
Måndag 10 januari 2022
Tisdag 19 april 2022
Måndag 13 juni 2022

Läsåret 2022-2023

Måndag 5 septemer 2022
Måndag 7 november 2022
Måndag 9 januari 2023
Måndag 17 april 2023
Måndag 12 juni 2023

Har du frågor ta kontakt med rektor.

När du blivit erbjuden en plats och tackat ja tar förskolans pedagoger kontakt med dig. Du kommer att få hem ett välkomstbrev med den information du behöver inför ditt barns introduktion på förskolan.

Vi på Oxelö förskola har valt att tillämpa så kallad föräldraaktiv introduktion, där vårt mål är att barn och vårdnadshavare tillsammans blir trygga och trivs på förskolan. Samtidigt får ni kännedom om vår verksamhet, dess rutiner och miljö, och möjlighet att lära känna alla pedagoger, andra vårdnadshavare och barn.

Det innebär att du som vårdnadshavare aktivt deltar i förskolans dagliga verksamhet de första dagarna tillsammans med ditt barn. Ni visar ert barn vägen in i förskolans värld och ni visar oss hur just ert barn är van att bli bemött i olika situationer. Under den här tiden lägger vi grunden för vårt vidare samarbete.

Istället för att sakta vänja barnet vid att bli lämnad, som vid traditionell inskolning, så finns du hela tiden vid ditt barns sida. Genom din delaktighet känner barnet en trygghet och vågar sig längre och längre ifrån dig för att i sin egen takt utforska förskolans miljöer, lära känna andra barn och oss pedagoger.

Du som vårdnadshavare får en god insyn i förskolans värld och lär känna personalen, och genom dig lär vi känna ditt barn.

Introduktionen kommer att pågå under cirka två veckor. Tiden kommer vi överens om i samråd med dig beroende på hur ditt barns schema kommer att se ut.

På Oxelö förskola har vi en egen kock.

Matsedel

Du ka se aktuell matsedel på Schoolsoft under kalender. Länk till annan webbplats.

Måltidsordning och energifördelning över dagen

Energifördelningen av det totala dagliga intaget bör fördelas på tre huvudmål, frukost, lunch och middag, och ett till tre mellanmål. Frukosten bör ge 20-25 % av dagens energiintag. Lunch och kvällsmat 25-35 % vardera och resterande del från mellanmål. För att barnen ska få i sig tillräckligt med näring är det viktigt att mellanmålen är näringstäta.

Barn/ elever som äter frukost, lunch och ett mellanmål i förskola/skola får i sig cirka 70 % av dagens totala energibehov. Resterande 30% ska barnen äta hemma.

Specialkost inom förskola och skola

I Oxelösunds kommun kan du få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl.

Här kan du läsa mer om specialkost och hur du gör för att ansöka om specialkost.

Läsåret 2020/2021 fokuserar vi på följande områden för att arbeta för en likvärdig förskola.

Interkulturellt perspektiv

Vi skapar förutsättningar för barnen att förstå värdet av kulturell mångfald, att interagera med varandra för ett berikande samspel och att utveckla förmågan att ta hänsyn, visa respekt och förståelse för alla människors lika värde.

Normkreativitet

Vi skapar förutsättningar för barnen att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar och inspirerar barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val.
Vi stärker barnens självkänsla genom att ge uttryck för att de duger som de är.

Språkstödjande arbetssätt

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen.

Här kan du läsa vår likabehandlingsplan (plan mot diskriminering och kränkande behandling). Pdf, 621 kB.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer