Stenviks förskola

Rektorn har ordet

Välkommen till Stenviks förskola!

Varje barn är unikt. På Stenviks förskola är vi redo att se, lyssna på och bekräfta just ditt barn. I alla aktiviteter uppmuntrar vi barnens nyfikenhet och lust att lära, för på Stenviks förskola tror vi på det livslånga lärandet.

Alla barn har olika behov och därför vill vi ge barnen möjlighet att leka och utforska i sin egen takt, ofta i en mindre grupp. Pedagogerna är medforskande och stöttar och utmanar barnen i deras lärande.

Stenviks förskola ligger i en fin skogsglänta med närhet till både Femöre och Jogersö där barnen kan upptäcka och utforska djur och natur. Förskolans egen gård är stor och varierande med skogen precis utanför grinden. Med våra lådcyklar kan vi enkelt ta barnen med på utflykt till såväl havet som till stadens kulturella utbud.

Stenviks förskola består av fem avdelningar med förskolebarn i åldrarna 1–5 år varav två avdelningar för de yngre barnen och tre för de lite äldre barnen. Vi äter alla våra måltider i vår matsal och i anslutning till huvudbyggnaden har vi vår uteavdelning Naturen och en alldeles egen gymnastiksal.

Vårt arbete tar avstamp i skollagen, förskolans läroplan (Lpfö18) och barnkonventionen.

Sammanslagning under sommaren 2024

Ramdalens förskola och Dalgångens förskola är på Stenviks förskola under veckorna 27-30.

Naturen, en utomhusavdelning

På Stenviks förskola erbjuder vi en avdelning med utomhuspedagogik. På Naturen, som avdelningen heter, bedrivs undervisningen till största del utomhus, men de har även en avdelning att gå in på. Naturen har plats för cirka 18 barn i åldern 3–5 år. Här kan du läsa mer om avdelningen Naturen.

Junibacken - Kesäkumpu med finsktalande språkstöd

På Stenviks förskola erbjuder vi en avdelning med finsktalande språkstöd. På Junibacken, erbjuds finska till väsentlig del. Här möter barnen finsktalande språkstöd flera gånger i veckan.

Här kan du läsa mer om avdelningen Junibacken - Kesäkumpu

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Vi är den enda förskolan i Oxelösund som kan erbjuda omsorg till alla barn mellan 1 och 13 år på kvällar, nätter och helger. Omsorgen delar lokaler med förskolan. Här kan du läsa mer om Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger.

Varmt välkommen till Stenviks förskola!

Under plusmenyerna nedan hittar du mer information om förskolan och sådant som kan vara viktigt för dig att veta om ditt barn har en plats på Stenviks förskola.

Stenviks förskola består av fem avdelningar med två till tre pedagoger per grupp. Avdelningarna Villekulla och Katthult är för våra 1-2-åringar och Junibacken, Hoppetossa och Naturen är för våra 3-5-åringar. Fyra av våra avdelningar finns i huvudbyggnaden, medan Naturen har sin avdelning i en närliggande byggnad.

Närvaro

Inlämning av schema för barnets vistelsetid sker i TYRA via appen. Schema för barnets vistelsetid ska lämnas minst fem dagar i förväg, därefter låses möjligheten att lägga in tider. Timanställda vårdnadshavare som inte har fasta arbetstider ska lämna schema så långt i förväg som möjligt, dock minst två dagar innan för att beviljas vistelsetid. Önskemål om ändringar av schema under pågående vecka ska göras direkt till verksamheten och beviljas om verksamhetens planering tillåter det.

Även tider för lov och klämdagar ska läggas in i TYRA i god tid för att verksamheten ska kunna planeras på bästa sätt utifrån antal barn

Så här loggar du in i appen Tyra. Pdf, 121.6 kB.

Frånvaro

När ditt barn är frånvarande behöver du meddela förskolan att ditt barn inte kommer. Ring eller skicka sms till ditt barns avdelning. Det är viktigt att du skriver ditt barns namn och ditt eget om du skickar sms.

Har ditt barn specialkost måste du ringa till Björntorps kök 0155-387 10 och avbeställa maten senast klockan 8.00 varje dag som ditt barn är frånvarande.

Har ditt barn inte specialkost räcker det att du hör av dig till förskolan.

Om ditt barn blir sjukt på förskolan

Om ditt barn blir sjukt på förskolan så ringer vi till dig. Därför är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter med aktuella telefonnummer. Är ditt barn så sjukt att det inte orkar med förskolans aktiviteter ska ditt barn vara hemma.

Meddela när ditt barn kommer tillbaka

Meddela oss, dagen innan, att ditt barn kommer tillbaka till förskolan igen. Det är viktigt att ditt barn orkar vara med i förskolans verksamhet efter att ha varit sjuk. Kom ihåg att det är barnets allmänna tillstånd som avgör när barnet orkar delta i förskolans verksamhet igen. För smittorisken är det av stor vikt att ditt barn är helt friskt innan det träffar sina kompisar på avdelningen. Det är viktigt att du följer sjukvårdens råd och rekommendationer vid smitta.

Om du blir försenad

Ring och meddela förskolan om du blir försenad vid hämtning för att inte ditt barn eller pedagogerna ska bli oroliga.

Fem dagar per läsår är förskolan stängd för utvärdering, planering och kompetensutveckling. Vid behov av omsorg under dessa dagar kontakta oss minst två veckor i förväg. Då erbjuder vi ditt barn en ersättningsplats.

Läsåret 2024 - 2025

Förskolan har stängt hela dagen:

 • Fredag 16 augusti
 • Måndag 4 november
 • Tisdag 7 januari
 • Måndag 16 juni
 • Tisdag 17 juni

Har du frågor kontakta rektor Therése Jakobsson.

När du blivit erbjuden en plats och tackat ja tar förskolans pedagoger kontakt med dig. Du kommer att få hem ett välkomstbrev med den information du behöver inför ditt barns introduktion på förskolan.
Under de första tre dagarna är det du som vårdnadshavare som har huvudansvaret för ditt barn. Detta för att skapa trygghet och ge stöd för ditt barn, men också för att du ska lära känna verksamheten, pedagoger och våra rutiner.

Under introduktionen lägger vi tillsammans grunden för dig och ditt barn. Ni kommer få en god insyn i förskolans värld och den utbildning vi erbjuder. Vi vill att ditt barn ska få en bra start i sitt livslånga lärande i en trygg och stimulerande miljö.

Introduktionen brukar kunna ta mellan fem och tio dagar.

På Stenviks förskola har vi ett mottagningskök och måltiderna levereras från Björntorps kök. Här kan du läsa mer om måltider på förskola och skola.

Matsedel

Här kan du se vår matsedel. Länk till annan webbplats.

Måltidsordning och energifördelning över dagen

Energifördelningen av det totala dagliga intaget bör fördelas på tre huvudmål, frukost, lunch och middag, och ett till tre mellanmål. Frukosten bör ge 20–25 % av dagens energiintag. Lunch och kvällsmat 25–35 % vardera och resterande del från mellanmål. För att barnen ska få i sig tillräckligt med näring är det viktigt att mellanmålen är näringstäta.

Barn/ elever som äter frukost, lunch och ett mellanmål i förskola/skola får i sig cirka 70 % av dagens totala energibehov. Resterande 30% ska barnen äta hemma.

Specialkost inom förskola och skola

I Oxelösunds kommun kan du få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl. Här kan du läsa mer om specialkost och hur du ansöker om specialkost.

Om ditt barn har behov av egenvård i förskolan måste du som vårdnadshavare ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska ha bedömt att förskolans personal där barnet vistas kan få utföra sjukvårdsinsatsen. Du som vårdnadshavare måste också informera personalen om barnets behov.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsinsats som till exempel testa blodsocker, injicera insulin, administrera läkemedel och sondmatning.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska ha bedömt om sjukvårdsinsatsen är egenvård eller inte. De ska också bedöma om sjukvårdsinsatsen kan utföras av personal på förskolan om barnet vistas i förskolan.

Rektor kan bedöma att personalen i förskolan inte kan hjälpa barnet med egenvård på ett säkert sätt och då måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan komma överens om hur man ska lösa situationen

Intyg från läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskolan måste vårdnadshavarna begära ett skriftligt beslutat intyg (egenvårdsplan) från behandlande läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I egenvårdsplanen till förskola ska det stå:

 • Exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård.
 • Om personalen får utföra åtgärden.
 • Hur personalen ska informeras och instrueras i frågan.
 • Vilka åtgärder som ska vidtas.
 • Vem som ska kontaktas i olika situationer.

Intyget ska lämnas till rektor och ligger då till grund för hur egenvården ska få utföras på skolan.

Förskolans rutin för egenvård

Rektor ansvarar för att förskolan har en handlingsplan för egenvård.

Som underlag kan förskolan använda denna blankett. Länk till annan webbplats.

För mer information läs gärna på Region Sörmlands webbplats Samverkanswebben. Länk till annan webbplats.

Under utbildningsåret 23/24 kommer Oxelösunds förskolor fokusera på Språkutveckling och Pedagogiska relationer.

Stenviks förskola ska också fokusera på våra värdeord. Vi utgår från läroplanen för förskolan (2018).

Språkutveckling

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen.

Pedagogiska relationer

Vårt förhållningssätt i undervisning och i möten med barnen skapar trygghet samt möjligheter för alla barn att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. I detta arbete ska pedagogerna ges fördjupad kunskap och förståelse kring grundläggande specialpedagogiska perspektiv och förhållningssätt. Pedagogernas förhållningssätt i undervisningen och i möten med barnen är en viktig faktor för att skapa trygghet och möjligheter för alla barn att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar och behov.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” (Skollagen 1 kap 4 paragrafen)

Våra värdeord

 • Engagemang
 • Samarbete
 • Trygghet
 • Lärande
 • Bemötande

Kontaktinformation

Stenvik förskola
613 35 Oxelösund

Besöksadress
Segelvägen 4

Telefon
Avdelning 1-3 år 0155-384 38, 070-567 28 43
Avdelning 4-5 år 0155-385 55, 070-567 28 45

E-post stenviksforskola@oxelosund.se

Rektor Therése Jakobsson


 

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer