Central barn- och elevhälsa

I den centralt placerade barn- och elevhälsan arbetar samordnare, två specialpedagoger, skolpsykolog och skolläkare i team med chef för den centrala barn- och elevhälsan. Deras uppdrag är att arbeta med övergripande barn- och elevhälsofrågor samt vara ett stöd för förskolans och skolans olika yrkeskategorier.

Stöd som den centrala barn- och elevhälsan kan erbjuda är främst hälsofrämjande och förebyggande i form av utbildning, nätverk, handledning, observationer, konsultation samt råd och stöd till verksamheterna.

Den centrala barn- och elevhälsan har även kommunövergripande arbetsuppgifter såsom handläggning av tilläggsbelopp för fristående och kommunala förskolor och skolor, mottagande i anpassad grundskola, uppföljning i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola, skolskjuts utifrån individuell prövning samt uppföljning av placerade elever i annan kommun.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer