Våld i nära relation

Om du utsätts för våld av någon som står dig nära eller någon som tidigare stått dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten. Om du har barn får de också hjälp. Även du som använder våld kan få stöd att ändra ditt beteende.

Akut hjälp

Om du behöver akut social hjälp på vardagar kan du vända dig till våra socialsekreterare inom vuxenenheten0155-380 00, vi erbjuder stöd och hjälp till dig som är utsatt för våld. Du kan ringa måndag-fredag kl. 9-16. Om du behöver akut hjälp utanför kontorstid kan du vända dig till socialjouren genom 112. Säg att du vill prata med socialjouren, berätta varför du ringer och säg ditt telefonnummer så ringer en socialsekreterare upp dig så fort som möjligt.

Vid akut fara, ring alltid 112

Vad är våld i nära relationer?

Våld i en relation kan vara både psykiskt, fysiskt, ekonomiskt och sexuellt, och kan förekomma i alla slags relationer. Ibland är det en partner som utsätter och ibland är det andra släktingar.

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Det kan handla om att någon:

  • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig
  • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
  • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du inte vill
  • Tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil
  • Tvingar dig till något sexuellt
  • Tar kontrollen över din ekonomi
  • Är våldsam mot ditt husdjur

Är du utsatt för våld?

Det är viktigt att prata med någon om hur det är eller har varit. Du är inte ensam och du kan få stöd och hjälp! Kontakta våra socialsekreterare inom vuxenheten som erbjuder stöd och hjälp till dig som är utsatt för våld.

Behandlingscenter

Oxelösunds kommun har ett behandlingscenter på Thorsgatan 7. Rådgivningsbyrån erbjuder behandlingsinsatser för vuxna, och familjer med barn och ungdomar. Hit kan du vända dig om du utsätts för våld eller om du använder våld.

Kvinnojouren Mira

Kvinnojouren Mira Länk till annan webbplats. i Nyköping tar emot våldsutsatta kvinnor som vill ha råd, stöd eller skydd.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats. är nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50

Hedersrelaterat våld

Känner du dig kontrollerad av din familj och av din släkt? Får du inte själv bestämma vilka du ska umgås med eller bli kär i? Tvingas du hålla koll på dina syskon på ett sätt som inte känns bra? Är du rädd för att giftas bort mot din vilja? Blir du kränkt, slagen hotad eller dödshotad om du inte gör det som förväntas av dig?

Det här är några exempel på hedersrelaterat förtryck. Kontakta oss på socialtjänsten om du behöver prata med någon om hur du har det eller om du utsätts för hedersrelaterat våld
Läs mer om hedersrelaterat våld på UMO.se Länk till annan webbplats.

Är du orolig för en anhörig eller ett barn som far illa?

Misstänker du att ett barn blir utsatt för hot och våld ska du anmäla detta till socialtjänsten. Barn som lever i familjer där våld förekommer är också brottsoffer som behöver särskilt stöd och skydd. 

Om du misstänker att någon i din närhet blir utsatt för våld av sin partner är det viktigt att du vågar ställa frågan och att inte släppa taget om den våldsutsatta. I rutan Mer information finns flera kontakter till dig som är orolig för någon i din närhet. Du kan också kontakta kommunens anhörigstödjare.

Utsätter du någon för hot och våld?

Om du använder våld mot din partner eller ditt barn, eller är rädd för att du kommer att göra det kan du få hjälp att ändra ditt beteende genom stöd och behandling. Du kan vända dig till:

Under sidan Stöd till vuxen kan du hitta fler sätt att få stöd och hjälp från kommunen. Här finns råd och stöd vid exempelvis psykisk ohälsa eller missbruk.

Är du orolig för en granne?

Våld i nära relation sker oftast i hemmet och det är ovanligt att det fysiska våldet utförs när andra ser. Det är även väldigt ovanligt att förövaren går till angrepp på grannar som lägger sig i.

I Oxelösund arbetar Kustbostäder Länk till annan webbplats. med Huskurage Länk till annan webbplats. och informerar sina kunder om hur de som boende ska agera vid misstanke om våld:

Hör du att det pågår våld hos en granne

  • 1. Ring 112
  • 2. Kasta en sko på dörren eller knacka på. Ditt ingripande kan vara livsavgörande.

Läs mer om Huskurage Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer