Stöd vid psykisk funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa eller en psykiatrisk diagnos kan innebära att man har svårt för att få vardagen att fungera.

Psykisk funktionsnedsättning kan till exempel innebära att du har problem med att minnas, få saker gjorda, planera och/eller att du har svårt att hantera stress. Problemen är så stora att du har svårt att utföra viktiga vardagssysslor.

Vad kan jag få för hjälp?

Har du en psykisk funktionsnedsättning kan du få stöd av Oxelösunds kommun i form av olika stödinsatser. Insatserna är frivilliga och du ansöker genom att kontakta en biståndshandläggare.

Läs mer under Ansökan och avgifter

Boendestöd

Tillsammans med boendestödjare som kommer hem till dig får du stöd och hjälp med att planera din vardag och skapa struktur. Det kan vara stöd runt till exempel vardagliga sysslor som städ och tvätt, att uträtta ärenden och betala räkningar eller att skapa en meningsfull vardag och fritid.

Här kan du läsa mer om kommunens boendestödjare

Sysselsättning

Du som lever med en psykisk funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa eller psykiatrisk diagnos, som gör det svårt att inneha en anställning, kan ansöka om sysselsättning. Det innebär att du deltar i en verksamhet som så långt som möjligt liknar ett vanligt arbete, som ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt.

I Oxelösunds kommun finns olika grupper du kan vara med och arbeta inom:

 • Kustarbetarna
 • Campus café
 • Finlirarna
 • Kommunikationsgruppen
 • Loppisen Trädgårn
 • Återbruket på Sjögatan 30
 • Utefixarna

Fontänhuset Nyköping

Fontänhuset är en social och arbetsinriktad rehabilitering. Medlemmar och personal arbetar sida vid sida. Uppgifterna är varierade. Du kan till exempel laga mat i köket, arbeta med administrativa uppgifter så som att sitta i reception, jobba med ekonomi eller upprätta dokument. Det finns också en hel del praktiska uppgifter för den som vill vara med i Fontänhusets servicegrupp.

Medlemskapet innebär att du kommer till Fontänhuset för att strukturera din dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, umgås och stärka din självkänsla. Du får inte betalt för ditt arbete. Målsättningen är att människor som lever med psykisk ohälsa ska kunna komma tillbaka till att leva ett gott liv - att bryta isolering, utveckla en social gemenskap och en fungerande arbetssituation. Medlemskapet är frivilligt och kostnadsfritt. Oxelösunds kommun har ett samarbete med Fontänhuset Nyköping och du som invånare är välkommen dit.

För mer information se Fontänhuset Nyköping | Psykisk ohälsa syns inte (fontan.se) Länk till annan webbplats.

Ledsagare

Syftet med att ansöka om ledsagare är att göra det möjligt för dig att till exempel delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet, för att besöka vänner eller ta en promenad. En ledsagare kan stötta dig i att kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Du som inte har möjlighet att ta hjälp av närstående kan också bli beviljad ledsagare till exempelvis bokade besök inom sjukvården.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som fungerar som ett stöd för dig, och kan hjälpa dig att skapa en meningsfull fritid. Tillsammans med kontaktpersonen kan du hitta på aktiviteter som till exempel gå på bio, gå på stan eller gå till en förening som intresserar dig. Kontaktpersonen finns som stöd tills du känner dig trygg i att göra saker på egen hand eller tillsammans med någon. Vad ni vill göra och hur ofta ni ska träffas kommer du och din kontaktperson överens om.

Personligt ombud

Stödet från personligt ombud är gratis och frivilligt och kräver inte någon remiss. Personligt ombud är fristående från myndigheter och vårdgivare. Vi arbetar under sekretess, har tystnadsplikt och för ingen dokumentation.

För vem finns personligt ombud?

För dig som:

 • Är över 18 år
 • Har en långvarig psykisk funktionsnedsättning
 • Har omfattande svårigheter i det dagliga livet
 • Har behov av att samordna stöd, vård och service

Vad gör ett personligt ombud?

Tillsammans med dig kan vi:

 • Ta reda på vad du har för behov av stöd, vård och service
 • Arbeta för att du ska få dina lagliga rättigheter till stöd, vård
  och service
 • Vara med vid kontakter med sjukvård och myndigheter som till
  exempel arbetsförmedling, försäkringskassa och socialtjänst
 • Arbeta för att samordna stöd och service, till exempel när det
  gäller boendestöd

Hur får jag ett personligt ombud?

Du eller en anhörig kan kontakta oss via telefon eller e-post för att ansöka om personligt ombud. Du kan vara anonym. Vi planerar in en tid och plats för ett första möte. Tillsammans med dig tar vi fram en plan med dina önskemål. Med stöd av den arbetar vi med det du vill ha hjälp med.
När vi är klara med uppdraget som vi har kommit överens om tillsammans med dig, avslutar vi vår kontakt. Du är naturligtvis välkommen att söka hjälp på nytt om du behöver.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-380 00
kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer