Loggan för Oxelösunds kommun

Stöd vid psykisk funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa eller en psykiatrisk diagnos kan innebära att man har svårt för att få vardagen att fungera.

Psykisk funktionsnedsättning kan till exempel innebära att du har problem med att minnas, få saker gjorda, planera och/eller att du har svårt att hantera stress. Problemen är så stora att du har svårt att utföra viktiga vardagssysslor.

Vad kan jag få för hjälp?

Har du en psykisk funktionsnedsättning kan du få stöd av Oxelösunds kommun i form av olika stödinsatser. Insatserna är frivilliga och du ansöker genom att kontakta en biståndshandläggare.

Läs mer under Ansökan och avgifter

Boendestöd

Tillsammans med boendestödjare som kommer hem till dig får du stöd och hjälp med att planera din vardag och skapa struktur. Det kan vara stöd runt till exempel vardagliga sysslor som städ och tvätt, att uträtta ärenden och betala räkningar eller att skapa en meningsfull vardag och fritid.

Här kan du läsa mer om kommunens boendestödjare

Sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete, kan ansöka om en daglig verksamhet för att få sysselsättning. Verksamheten ska vara så likt ett vanligt arbete som möjligt och ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt.

I Oxelösunds kommun finns det olika grupper du kan vara med i och arbeta med:

 • Campus café
 • Finlirarna
 • Kommunikationsgruppen
 • Loppisen Trädgårn
 • Återbruket på Sjögatan 30
 • Utefixarna

Du kan även ansöka om sysselsättning i dessa grupper inom LSS, då kallas insatsen daglig verksamhet

Ledsagare

Syftet med att ansöka om ledsagare är att göra det möjligt för dig att till exempel delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet, för att besöka vänner eller ta en promenad. En ledsagare kan stötta dig i att kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Du som inte har möjlighet att ta hjälp av närstående kan också bli beviljad ledsagare till exempelvis bokade besök inom sjukvården.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som fungerar som ett stöd för dig, och kan hjälpa dig att skapa en meningsfull fritid. Tillsammans med kontaktpersonen kan du hitta på aktiviteter som till exempel gå på bio, gå på stan eller gå till en förening som intresserar dig. Kontaktpersonen finns som stöd tills du känner dig trygg i att göra saker på egen hand eller tillsammans med någon. Vad ni vill göra och hur ofta ni ska träffas kommer du och din kontaktperson överens om.

Personligt ombud

Stödet från personligt ombud är gratis och frivilligt och kräver inte någon remiss. Personligt ombud är fristående från myndigheter och vårdgivare. Vi arbetar under sekretess, har tystnadsplikt och för ingen dokumentation.

För vem finns personligt ombud?

För dig som:

 • Är över 18 år
 • Har en långvarig psykisk funktionsnedsättning
 • Har omfattande svårigheter i det dagliga livet
 • Har behov av att samordna stöd, vård och service

Vad gör ett personligt ombud?

Tillsammans med dig kan vi:

 • Ta reda på vad du har för behov av stöd, vård och service
 • Arbeta för att du ska få dina lagliga rättigheter till stöd, vård
  och service
 • Vara med vid kontakter med sjukvård och myndigheter som till
  exempel arbetsförmedling, försäkringskassa och socialtjänst
 • Arbeta för att samordna stöd och service, till exempel när det
  gäller boendestöd

Hur får jag ett personligt ombud?

Du eller en anhörig kan kontakta oss via telefon eller e-post för att ansöka om personligt ombud. Du kan vara anonym. Vi planerar in en tid och plats för ett första möte. Tillsammans med dig tar vi fram en plan med dina önskemål. Med stöd av den arbetar vi med det du vill ha hjälp med.
När vi är klara med uppdraget som vi har kommit överens om tillsammans med dig, avslutar vi vår kontakt. Du är naturligtvis välkommen att söka hjälp på nytt om du behöver.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@oxelosund.se