Oxelösunds logga

Samhällsplanering

Här har vi samlat information om kommunens samhällsplanering, från kommunövergripande till enskilda fastigheter.

Här beskriver vi kortfattat de olika processerna som detaljplaneprocess och översiktsplan samt vad markanvisning innebär.

En översiktsplan visar i stora drag hur all mark och vatten i kommunen ska användas i framtiden. Varje kommun i Sverige ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Den är en vision om kommunens utveckling. Översiktsplanen är vägledande för annan samhällsplanering i kommunen, till exempel detaljplaner. Den är inte juridiskt bindande.

En kommun kan också ha en eller flera översiktsplaner som fokuserar på särskilda områden av kommunen, en så kallad fördjupad översiktsplan. Oxelösunds kommun har två fördjupade översiktsplaner, en för skärgården och en för vindkraft. Du kan läsa mer om översiktsplanen och fördjupningarna under Översiktsplan i menyn.

Läs mer om kommunens översiktsplanering här

En detaljplan visar hur mark och vatten får användas inom ett område, exempelvis om det ska vara bostäder, skola, industri eller något annat. En detaljplan kan också reglera saker som storleken på hus, höjden på hus och vilket avstånd husen skall ha till tomtgränsen.

En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar marken och bebyggelsen. För att det ska bli lättare att förstå planförslaget finns planbeskrivningen. Den beskriver bland annat syfte, förutsättningar, eventuella konsekvenser och hur planen ska genomföras.

Arbetar du inom bygg- och fastighetssektorn och ser ett område eller en detaljplan som du är intresserad av? Kontakta Mark- och exploatering, se kontaktuppgifter nedan.

Gällande och pågående detaljplaner hittar du här

Processen att ta fram en detaljplan hittar du här

Områdesbestämmelser kan upprättas inom områden som inte har en detaljplan men där kommunen ändå vill reglera användningen av mark och vatten. Med hjälp av områdesbestämmelser går det till exempel att bestämma hur stor plats på marken en byggnad får ta men inte hur hög den får vara.

I Oxelösunds kommun är områdesbestämmelser ovanliga. I vår karta redovisas de tillsammans med gällande detaljplaner. Du hittar kartan under Detaljplaner i menyn.

Den här informationen riktar sig till intressenter inom bygg- och fastighetssektorn.

En markanvisning ger enligt lag en intressent rätt att, under en begränsad tid och på vissa givna villkor, ensam få förhandla med kommunen om att förvärva kommunal mark för bostadsbebyggelse inom ett visst markområde.

Markanvisningen fullföljs senare, om givna villkor uppfylls, genom marköverlåtelse. I överlåtelseavtalet ställer kommunen krav på att byggnation ska utföras inom en viss tid. Om byggnation inte utförs enligt marköverlåtelseavtalet går köpet tillbaka.

Enligt svensk lag är kommunerna skyldiga att ta fram riktlinjer för kommunala markanvisningar. Om du som intressent vill veta mer om hur Oxelösunds kommun arbetar med markanvisningar kan du läsa det här.PDF Anmäl gärna ditt intresse, så får du information om hur vi går vidare i arbetet med våra markanvisningar.

Nedan kan du anmäla dig till intressentregistret.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla ditt intresse till registret för kommande markanvisningar. Observera att detta register inte är till för privatpersoner som önskar köpa tomt för småhus.
Jag är intresserad av tomter för för
Jag är intresserad av tomter för förObservera att detta register inte är till för privatpersoner som önskar köpa tomt för småhus.

$field.shortDescription

Kontaktinformation

Frågor om områden för exploatering och markanvisning

Oxelösunds kommun
Mark- och exploatering
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post mex@oxelosund.se


Frågor om översikts- och detaljplaner

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.seSidan uppdaterad: 18 september 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer