Del av Aspa 2:8

Detaljplanen ska utreda och säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling och permanentning av sommarstugeområdet vid Aspa och Aspa gård

Orienteringskarta med planområdet markerat med röd cirkel

En rad faktorer påverkar om detaljplanen går att genomföra. Bland annat närheten till SSAB och att Brannäsvägen delvis ligger lågt och var nära att översvämmas så sent som i februari 2020.

Utredning får visa hur mycket som är möjligt inom planområdet.

Inget planförslag än.

2023-06-22 - Kulturmiljöanalys och Naturvärdesinventering (NVI) är nu klara. Arbete med att fram planhandlingar pågår och samråd väntas genomföras under hösten 2023.

2022-11-21 - Kommunen är i färd med att upphandla en kulturmiljöanalys av Aspa gård och sommarstugeområdet. Vi har även en konsult ute som mäter in bl.a. byggnader, gränser och större träd så att detaljplanens grundkarta ska stämma med verkligen. Det arbetet börjar vid Aspa Gård och fortsätter österut genom sommarstugeområdet.

2022-08-31 - Kommunen har nu låtit påbörja skissandet på ett planförslag. Förhoppningen är att kunna visa förslaget (genomföra ett samråd) för myndigheter, sakägare och allmänhet framåt våren 2023.

2022-06-22 - Kommunen har låtit ta fram en bullerutredning och en naturvärdesinventering för att få en bättre förståelse för naturvärden och bullernivåer inom planområdet.

2020-12-16 - Mark- och miljödomstolen ger i en dom sitt godkännande till SSAB:s nya verksamhetstillstånd. Domen är ett viktigt underlag för detaljplaneprocessen.

2020-03-18 - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat (§ 26) ge positivt planbesked för en detaljplanering av området.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer