Kommunen som arbetsplats

Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer.

För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar tillvara varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.

Här hittar du våra lediga jobb i Oxelösunds kommun

Semester

Som medarbetare i Oxelösunds kommun har du minst 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar. När du fyller 50 år får du 32 semesterdagar.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du har en sammanhängande anställningstid på minst 180 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet, får du under 180 dagar ett tillägg till föräldrapenningen som motsvarar 10 procent av lönebortfallet.

Föräldraledighet

Som medarbetare i Oxelösunds kommun har du möjlighet att vara helt tjänstledig till dess att barnet fyllt tre år. Du har även möjlighet att vara tjänstledig på del av din tjänst tom slutet av det skolår då barnet fyller 12 år.

Pension

Utöver den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten har du som medarbetare i Oxelösunds kommun även en tjänstepension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas.

Flextid

På vissa arbetsplatser tillämpas flextid, det innebär att du utifrån kommunens flextidsavtal ges möjlighet att påverka dina arbetstider.

Friskvårdsbidrag

Friskvård är en viktig del av kommunens satsning på en friskare arbetsplats.

Som medarbetare i Oxelösunds kommun får du ett friskvårdsbidrag på 1000 kr/år. Förmånen gäller samtliga tillsvidareanställda heltid/deltid och övriga månadsanställda där förmånen gäller under den tid de är anställda under respektive kalenderår.

Fritidsförening

Alla personal blir automatiskt medlem i vår Fritidsförening. Den är till för att kollegor ska kunna göra trevliga saker tillsammans på fritiden och därmed skapa mer trivsel på jobbet. Fritidsföreningen arrangerar ett antal olika aktiviteter och rabatter varje år. Det kan vara shoppingsresor, biokvällar eller rabatter på t.ex. konserter.

Rökfri arbetstid

I Oxelösunds kommun vill vi skapa förutsättningar för en bättre hälsa för våra medarbetare. Vi har därför rökfri arbetstid för kommunens alla medarbetare.

Sjuklön

Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Därefter får du ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Sjukförsäkring

Medarbetare i Oxelösunds kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Företagshälsovården

Som ett stöd och tillägg till kommunens egna resurser inom arbetsmiljöområdet har kommunen ett avtal med Feelgood som leverantör av företagshälsovård.

Förmånscykel

För att främja hälsan hos medarbetare och vara rädda om miljön erbjuder vi som arbetsgivare tillsvidareanställda att få hyra en fin cykel, till ett bra pris. Oxelösunds Kommun och våra kommunala bolag gör detta tillsammans med företaget Ecochange.

Kollektivavtalade förmåner

Som anställd i en kommun har du flertalet kollektivavtalade förmåner. Läs gärna mer om dem hos Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats.

Arbetsmarknadsförtur

Bor du på annan ort och får en tillsvidareanställning hos oss så har du möjlighet att få bostad genom arbetsmarknadsförturen. Läs mer hos Kustbostäder Länk till annan webbplats.

Att vara chef i Oxelösunds kommun

I Oxelösunds kommun är vi 44 chefer som leder arbetet för våra cirka 1000 medarbetare.

Vi jobbar tillsammans med våra medarbetare med att skapa och utveckla våra verksamheter så att de uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet.

Inom Oxelösunds kommun värdesätter vi idérikedom och mod att testa nytt – ett sätt att tänka framåt och möta framtiden på bästa. Här uppmuntras medarbetarnas innovativa och kreativa sidor.

Hos oss ska ledarskapet präglas av mod, tydlighet, ansvar och delaktighet. För att uppnå detta krävs en förmåga att skapa goda relationer, ta tillvara på egna och andras styrkor, olikheter och erfarenheter samt att fokusera på att nå uppsatta mål. För att utveckla förmågan till detta träffas vi regelbundet vid ledarfrukostar där i utbildas, informeras och diskuterar olika ämnen som är aktuella för kommunen och för vårt ledarskap. Årligen har vi också ledardagar då vi fördjupar oss i något ämne som är aktuellt.

Som ny chef deltar du i vårt introduktionsprogram för nya chefer med seminarier ungefär en gång i månaden där vi fokuserar på olika ämnen utifrån vad du behöver kunna som chef i Oxelösunds kommun, till exempel kring våra styrdokument, styrmodell, löneöversynsprocess, verksamhetsutveckling med mera.

Som chef i Oxelösunds kommun har du också tillgång till nättjänsten Iknow med ett brett utbud av filmer kring vitt skilda områden som kan vara relevant för dig i din ledarroll.

Mycket av den övriga ledarutvecklingen fokuserar på arbetsmiljö och en gång per år erbjuds chefer och deras skyddsombud en grundutbildning i arbetsmiljö. Utöver det ges både workshops och inspirationsföreläsningar inom arbetsmiljöområdet utifrån aktuella fokusområden och utmaningar.

Henny Larsson

Vi som är en liten kommun behöver vara snabba och smidiga. Det är viktigt att vi vågar testa nytt och inte vara rädda att göra fel. Vi tror att trygghet ger en bra grund till att våga hitta på nya spännande lösningar. Grundbulten är kommunens vision som handlar om mod och framtidstro.

Henny Larsson, HR-chef

Att jobba i våra kommunala bolag

Oxelö Energi ingår med Kustbostäder i Oxelösunds kommunkoncern. Tillsammans är vi cirka 100 medarbetare som jobbar för samhällsnytta på ett affärsmässigt sätt. Vi arbetar med el, fjärrvärme, stadsnät, renhållning, vatten och avlopp.

På Oxelö Energi arbetar vi med el, fjärrvärme, stadsnät, renhållning, vatten och avlopp. Vårt mål är att skapa största möjliga nytta för våra kunder med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

Lediga jobb och hur det är att arbeta på Oxelö Energi Länk till annan webbplats.

Kustbostäder representerar allmännyttan. Vi är Oxelösunds största fastighetsföretag med cirka 1240 lägenheter och kommersiella lokaler. Vi svarar även för förvaltning och drift av Oxelösunds kommuns fastigheter och sköter kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser.

Lediga jobb och hur det är att arbeta på Kustbostäder Länk till annan webbplats.

Träffa våra medarbetare

Oxelösunds kommun är en liten kommun men med ett stort antal olika yrken och specialister inom en många spännande områden. Här får du träffa några av oss som jobbar här.

Kontaktinformation


HR-chef
Henny Larsson
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-381 34
E-post henny.larsson@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer