Egenvård i förskola och skola

Om ditt barn har behov av egenvård när hen är i förskola eller skola måste du som vårdnadshavare ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska ha bedömt att förskolans/skolans personal där barnet/eleven går kan få utföra sjukvårdsinsatsen. Du som vårdnadshavare måste också informera personalen om barnets behov.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsinsats som till exempel testa blodsocker, injicera insulin, administrera läkemedel och sondmatning.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska ha bedömt om sjukvårdsinsatsen är egenvård eller inte. De ska också bedöma om sjukvårdsinsatsen kan utföras av personal på förskola eller skola om barnet/eleven vistas i förskola eller skola.

Rektor kan bedöma att personalen i förskolan/skolan inte kan hjälpa barnet/eleven med egenvård på ett säkert sätt och då måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan/skolan komma överens om hur man ska lösa situationen

Intyg från läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskola/skola måste vårdnadshavarna begära ett skriftligt beslutat intyg (egenvårdsplan) från behandlande läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I egenvårdsplanen till förskola/skola ska det stå:

  • Exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård.
  • Om personalen får utföra åtgärden.
  • Hur personalen ska informeras och instrueras i frågan.
  • Vilka åtgärder som ska vidtas.
  • Vem som ska kontaktas i olika situationer.

Intyget ska lämnas till rektor och ligger då till grund för hur egenvården ska få utföras på förskolan/skolan.

Förskolans/skolans rutin för egenvård

Rektor ansvarar för att förskolan/skolan har en handlingsplan för egenvård. Om eleven vistas på fritidshem så ska egenvårdsinsatserna inkludera fritidsverksamhet.

Som underlag kan förskola/skola använda denna blankett. Länk till annan webbplats.

Du kan läsa mer på Region Sörmlands webbplats Samverkanswebben. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer