Främja skolnärvaro

Sedan hösten 2021 finns tre familj- och skolpedagoger anställda på kommunen med uppgift är att främja skolnärvaro. Pedagogerna har erfarenhet både från arbete inom socialtjänsten och från skolans värld, för att utifrån ett helhetsperspektiv på bästa sätt kunna stötta elever för ökad skolnärvaro.

Skolverket menar att omfattande skolfrånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Ju längre tid elever är frånvarande, desto mer riskerar de att komma efter i skolarbetet och hamna utanför den sociala gemenskapen. På lång sikt löper elever med oavslutad gymnasieutbildning en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och arbetslöshet. Och det är precis det som satsningen vill förebygga.

Pedagogerna har sitt kontor på Familjecentralen, men befinner sig även hos familjerna och ute på skolorna. Hjälpen och stödet riktar sig till grundskolans befintliga elever, planen är att på sikt även kunna arbeta förebyggande innan skolfrånvaro uppstår.

Familj- och skolpedagogerna kan hjälpa till att öka skolnärvaron genom:

  • Att ge trygghet och skapa tillit
  • Individuellt stöd
  • Att samverka mellan verksamheter i elevens närhet
  • Motivera till skolgång
  • Stötta och vägleda i skolarbete
  • Att arbeta förebyggande

Vill du anmäla ett ärende till familj- och skolpedagogerna? Ta kontakt med ditt barns/ungdoms skola eller kontakta familj- skolpedagogerna via Kommuncenter, 0155-380 000

Alla ärenden tas emot och prioriteras av pedagogerna i samråd med chefer som är ansvariga för teamet.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer