Vatten och avlopp

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som har eller vill ha kommunalt vatten och avlopp eller vad du ska tänka på om du har enskilt avlopp.

Det kommunala dricksvattnet i Oxelösund kommer från vattentäkten Högåsen som ligger i Nyköpings kommun.

Det är Oxelö Energi AB som sköter dricksvattenanläggningen i Oxelösunds kommun. Mer detaljerad information om vattenkvalitet och aktuella provtagningsprotokoll finns på Oxelö Energis webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dricksvatten räknas som ett livsmedel. Det är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösund som är kontrollmyndighet.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd
Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben. Länk till SGU inrapporteringsformulär Länk till annan webbplats..

Enskilda avlopp kan vara bra lösningar om de anläggs på rätt sätt och sköts väl. Det kan annars orsaka förorening av till exempel dricksvattenbrunnar eller sjöar. Enskilda avlopp är ofta komplexa och alla situationer är olika. Önskar du mer information om just ditt fall kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att höra vad som är lämpligt och möjligt för din fastighet.

För att få anlägga eller ändra ett enskilt avlopp behöver du tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta gäller både för bad-, disk- och tvättvatten samt toalettavlopp

Blankett - Ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanläggning Pdf, 205.1 kB.

Innan du planerar att anlägga ett enskilt avlopp kan det vara en idé att undersöka om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp eller gå ihop med grannfastigheter för att anlägga gemensamt avlopp.

För prövning av ansökan och anmälan tas en avgift ut enligt kommunens taxa enligt miljöbalken Pdf, 355.9 kB..

Att installera en avloppsanläggning utan tillstånd innebär att man kan få betala en miljösanktionsavgift.

En del grundläggande tips om avloppsanläggningar finns på avloppsguiden Länk till annan webbplats. och hos Havs- och vattenmyndigheten. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Du kan ringa oss under våra telefontider. Om du vill boka en telefontid eller videomöte vid ett annat tillfälle, mejlar du till miljo@oxelosund.se och berätta vad ditt ärende gäller och att du vill boka en tid.

Telefontider Miljö
Tisdagar kl. 9-11
Onsdagar 13-15
Fredagar kl. 9-11

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post miljo@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer