Finskt förvaltningsområde

Oxelösund ingår i det finska förvaltningsområdet. Här kan du läsa om hur vi arbetar med det. Du kan också läsa om nationella minoriteter.

Att Oxelösund ingår i det finska förvaltningsområdet innebär att sverigefinnar har vissa rättigheter i kommunen. Läs mer om det och kommunens skyldighet att skydda och främja de nationella minoriteternas kultur och språk nedan.

Du vet väl om att du kan kontakta Kommuncenter på finska? På fredagar mellan 12:30-14:30 har vi finsktalande personal på plats. Med reservation för ledighet och sjukdom.

Oxelösund kuuluu suomenkielen hallintoalueeseen. Täältä voit lukea kuinka toiminta toteutetaan. Voit lukea myös kansallisista vähemmistöistä.

Se, että Oxelösund on osa suomen kielen hallintoaluetta, tarkoittaa, että ruotsinsuomalaisilla on tiettyjä oikeuksia kunnassa. Lue lisää siitä ja kunnan velvollisuudesta suojella ja edistää kansallisten vähemmistöjen kulttuuria ja kieltä (tässä alla).

Tiedäthän, että voit ottaa yhteyttä Kommuncenteriin suomeksi. Perjantaisin klo 12.30-14.30 meillä on paikalla suomenkielinen henkilö. Loma- ja sairausvarauksin.

Finskt förvaltningsområde innebär att sverigefinländare har följande rättigheter i kommunen:

 • Rätten att använda finska vid sina skriftliga och muntliga kontakter med kommunen
 • Rätten till att hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska på förskolan
 • Rätten till att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds
  inom ramen för äldreomsorgen på finska
 • Rätten att främja, utveckla och bevara sin kultur
 • Rätten till samråd med kommunen utifrån finskspråkigas behov

Cirka 12% av invånarna i Oxelösund beräknas ha finsk bakgrund. Det innebär att drygt 1400 kommuninvånare är antingen födda i Finland eller har en förälder eller en av mor- eller farföräldrarna som är födda i Finland.

Oxelösunds kommun ingår från den 1 februari 2015 i förvaltningsområdet för finska. Det innebär att kommuninvånare har lagstadgade rättigheter att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen samt att få viss service, som förskola och äldreomsorg, på finska. Kommunen ska dessutom främja sverigefinländarnas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Suomenkielenen hallintoalue antaa ruotsinsuomalaisille seuraavat oikeudet kunnassa:

 • Oikeus asioida kunnassa suomen kielellä, joko suullisesti tai kirjallisesti
 • Oikeus suomenkieliseen esikoulutoimintaan
 • Oikeus suomenkieliseen vanhustenhoitoon
 • Oikeus edistää, kehittää ja säilyttää kulttuuriaan
 • Oikeus suomenkieliseen neuvonpitoon heitä koskevissa asioisssa

Oxelösundin kunnan asukkaista n. 12% arvioidaan olevan suomalaistaustaisia. Se tarkoittaa että yli 1400 kuntalaista on joko syntynyt Suomessa tai heidän vanhemmistaan tai isovanhemmistaan ainakin yksi on syntynyt Suomessa.

Oxelösundin kunta kuuluu 1. helmikuuta 2015 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. Se tarkoittaa, että kuntalaisilla on laissa määritelty oikeus käyttää suomea suullisissa ja kirjallisissa yhteyksissä kunnan kanssa. Kuntalaisilla on myös oikeus tiettyihin palveluihin, kuten päiväkotiin ja vanhainkotiin, suomen kielellä. Oikeuksiin sisältyy myös kulttuurin edistäminen, kehittäminen ja säilyttäminen. Lasten kultttuuri-identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti.

Kulttuuri - Kultur

Oxelösundin kunta tarjoaa monipuolista kaksikielistä kulttuuria retkistä teemapäiviin ja elokuvista konsertteihin. VisitOxelösundista Länk till annan webbplats..

Hoiva ja apu - Vård och omsorg

Elämän matkallamme voi tapahtua kaikenlaista. Joskus saatamme tarvita ylimääräistä apua ja tukea, joko tilapäisesti tai pidemmäksi ajaksi, hyvän elämänlaadun säilyttämiseksi. Hoito ja hoiva (vård och omsorg) tarjoaa laajan palvelukirjon vanhusten ja liikuntarajoitteisten hoivaan sekä tukea ja neuvonantoa aikuisille. Voit kääntyä puoleemme myös jos epäilet jonkun kärsivän tai tarvitsevan apua. Apu on tarkoitettu myös taloudelliseen ahdinkoon joutuneille. Kunnalla on mahdollisuus monenlaiseen apuun, joten älä epäröi ottaa yhteyttä meihin.

Träffpunkten på Bojen - språkstöd på finska

Lapset ja koulutus - Barn och utbildning

Koulutuslautakunta (utbildningsnämnden) vastaa lasten ja nuorten koulutuksesta ja hoidosta sekä aikuisopetuksesta ja kunnallisesta musiikkikoulusta. Oxelösundissa on päiväkoti, avoin päiväkoti, perhepäivähoitoa, vuoropäiväkoti (jossa järjestetään hoitoa myös öisin ja viikonloppuisin ympäri vuoden), esikoulu, vapaa-ajankoti, peruskoulu, aikuisopetusta (komvux), ruotsia maahanmuuttajille (sfi) ja tilauskoulutusta. Lukio-opetus tarjotaan yhteistyössä Nyköpingin kunnan kanssa.

Koulutuslautakunnan tavoitteet ovat, että:

 • Kaikki oppilaat saavat peruskoulun päättyessä vähintään hyväksytyn arvosanan kaikista aineista
 • Kaikki lapset ja oppilaat tuntevat olensa turvalliseksi päiväkodeissa ja kouluissa
 • Oxelösundin päiväkodit ja koulut kuuluvat Ruotsin parhaimpiin
 • Kaikki lapset ja oppilaat kehittyvät optimaalisesti taitojensa ja kiinnostustensa mukaan/edellytyksellä
 • Oxelösundissa kaikki lapset voivat kasvaa!

Förskola till väsentlig del på finska

Förskolan ska stödja barn som tillhör de nationella minoriteterna i språkutvecklingen av deras nationella minoritetsspråk. Dessutom ska utvecklingen av barnens kulturella identitet främjas. I förskolan gäller detta oavsett om det är ett levande språk i hemmet eller inte.

I Oxelösund har vi löst det genom att erbjuda finska till väsentlig del på Stenviks förskola och avdelningen Junibacken. Här möter barnen finsktalande språkstöd flera gånger i veckan.Läs mer och ansök här

Modersmål/studiehandledning på finska i grundskolan

Här kan du läsa om minoriteters rättigheter samt kommunens skyldighet att skydda och främja de nationella minoriteternas kultur och språk.

De nationella minoriteterna är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Nationella minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib samt jiddisch.

Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd åt de nationella minoriteterna och stödja de historiska minoritetsspråken så att de kan hållas levande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att främja, utveckla och bevara din kultur samt rätt till samråd med kommunen utifrån minoriteternas behov.

Nedan finner du information om våra fem nationella minoriteter:

Flaggdagar

Kommunstyrelsen i Oxelösund har beslutat att uppmärksamma minoriteternas nationaldagar genom flaggning utanför kommunhuset. De aktuella dagarna är:

 • 6 februari Samernas nationaldag
 • 24 februari Sverigefinnarnas dag
 • 8 april Romernas internationella dag
 • 15 juli Tornedalingarnas dag

Kommunfullmäktige fattade den 15 maj 20254 beslut om att godkänna reglementet för Rådet för nationella minoriteter.

Under hösten 2024 kommer rådet att ha sitt första sammanträde. Här kommer du att hitta kallelser samt protokoll från råden.

På Kommunstyrelsen den 24 april 2024 utsågs de politiker som kommer att sitta i Rådet för nationella minoriteter under innevarande mandatperiod.

Dagmara Mandrela (SD), ordförande

Britta Bergström (S), vice ordförande

Katarina Berg, (M), ersättare

Inge Ståhlgren (S), ersättare

Nedan kommer föreningars represetanter att redovisas i augusti, 2024. Texten kommer i höst även finnas på finska

Reglemente - Rådet för nationella minoriteteter - på svenska Pdf, 758.5 kB.

Säännöstö, Kansallisten vähemmistöjen neuvosto Pdf, 784.5 kB.

Oxelösunds kommun bjuder in till öppet samråd för de nationella minoriteterna fem gånger under 2024.

Dag: 31 januari 2024
Klockan: 17.00-19.00

Minnesanteckningar från öppet samråd 20240131 Svenska Pdf, 116.1 kB.

Presentation från samråd 20240131 Pdf, 782.3 kB.

Päivä: 31. tammikuu 2024
Kello: 17.00-19.00

Minnesanteckningar 20240131 finska Pdf, 117.9 kB.

Dag: 6 mars 2024
Klockan: 17.00-19.00
Plats: Hävringe i Kommunhuset, Höjdgatan 26

Minnesanteckningar från öppet samråd 20240306 Svenska Pdf, 65.7 kB.

Presentation från samråd 20240307 Pdf, 498.6 kB.

Päivä: 6. maaliskuuta 2024
Kello: 17.00-19.00
Paikka: Oxelösundin kunnantalo (Hävringe) tai Teamsin kautta – Huomautus: Paikka on muuttunut!

Minnesanteckningar 20240306 finska Pdf, 117.7 kB.

Dag: 22 maj 2024
Klockan: 17.00-19.00
Plats: Hävringe i Kommunhuset, Höjdgatan 26 OBS! Observera att lokalen är inte den vanliga!

Nytt för det här samrådet är att det finns möjlighet att delta via Teams. För att delta via Teams behöver du föranmäla dig. Det gör du genom att senast fredagen den 17 maj skicka e-post till maria.lakkala@oxelosund.se och meddela att du vill delta via Teams. Länk skickas ut till dig dagen innan mötet

Minnesanteckningar från öppet samråd 20240522 Svenska Pdf, 116 kB.

Ekonomisk redovisning för 2023 Pdf, 147.5 kB.

Presentation från samråd 20240522 Pdf, 716.8 kB.

Päivä: 22. toukokuuta 2024
Kello: 17.00-19.00
Paikka: Oxelösundin kunnantalo (Hävringe) tai Teamsin kautta – Huomautus: Paikka on muuttunut!

Uutta tässä neuvonpitokokouksessa on se, että siihen voi osallistua Teamsin kautta. Tämä edellyttää ilmoittautumista kokoukseen etukäteen. Voit tehdä sen lähettämällä sähköpostia viimeistään perjantaina 17. saattaa maria.lakkala@oxelosund.se ja ilmoittamalla, että haluat osallistua Teamsin kautta. Linkki lähetetään sinulle päivää ennen kokousta.

Pöytäkirja avoimesta neuvonpitokokouksesta 20240522 Pdf, 136.3 kB.

Fullmäktige fattade den 14 juni 2023 beslut om att godkänna "Plan för genomförande och uppföljning av inom finskt förvaltningsområde". Planen definierar ramar och inriktning för arbetet inom finskt förvaltningsområde.

Respektive verksamhetsnämnd ansvarar för att det i ordinarie verksamhetsplan finns mål som kan brytas ned i förvaltningarnas aktiviteter. Dessa ska samlat leda mot det övergripande målet med denna plan att revitalisera potentiella språkbärare i Oxelösunds Kommun och att de ges möjlighet att använda och utveckla sitt minoritetsspråk samt stärka utvecklingen av en egen kulturell identitet.

Här kan du läsa dokumentet "Plan för genomförande och uppföljning av inom finskt förvaltningsområde" Pdf, 193.1 kB.

Här kan du läsa dokumentet på finska "Suunnitelma toteutuksesta ja seurannasta suomen kielen hallintoalueella" Pdf, 196.4 kB.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer