Detaljplaner, gällande

I en detaljplan bestäms hur ett visst markområde får användas. Det bestäms även hur marken får bebyggas och hur den får indelas. Här nedan hittar du gällande detaljplaner i Oxelösunds kommun.

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. I plankartan regleras marken och bebyggelsen. För att lättare förstå plankartan finns planbeskrivningen. I den beskrivs bland annat syftet med planen och bakgrunden till dess bestämmelser. Där beskriv även konsekvenser med planen och hur den ska genomföras.

Klicka här för att läsa om och tycka till om kommunens pågående arbete med detaljplaner

Längre ner på sidan finns två kartor över kommunens detaljplaner. Klicka i kartorna för att få fram länkar till detaljplanens dokument i PDF-format för det området du klickat i.

I den övre kartan visas gränserna för samtliga gällande detaljplaner och områdesbestämmelser i Oxelösunds kommun. Planområdena är i flera fall delvis utsläckta av nyare detaljplaner varför gränsen bara visar nu gällande delar av de faktiska plankartorna.

I den nedre kartan ser du tillåten markanvändning och markens byggbarhet i kommunens detaljplaner. Observera att det kartan visar inte är plankartor utan endast är en del av plankartornas information. Det är endast plankartan som är rättsligt bindande och som används vid lovgivning.

Detaljplaner som nyligen fått laga kraft

Detaljplan

Område

Status

Datum

Del av Stjärnholm 5:37 - Tång- & Näsuddsvägen

Danvik

Laga kraft

2023-05-11

Vivesta 1:15 mfl 

Vivesta

Laga kraft

2023-06-13

Del av Stjärnholm 5:37 - Ny förskola

Peterslund

Laga kraft

2023-07-14

Lövkojan 5 och 6

Stålbyn

Laga kraft

2023-11-15

Del av Oxelö 8:20 - Cirkusplatsen

Ramdalen

Laga kraft

2023-11-17


Gällande detaljplaner

Om du klickar på en blå yta i kartan ovan öppnas en ruta med länkar till detaljplanen i PDF-format.
Klicka på länken här om du vill se detaljplanerna på en Större karta Länk till annan webbplats.

Planmosaik - markanvändning i detaljplan

Om du klicka på en yta i kartan ovan öppnas en ruta med information tillåten markanvändning och länkar till detaljplanen i PDF-format. Klicka på länken här om du vill se Planmosaiken på en Större karta Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer