Undersökning och ranking

Här hittar du olika rankningar inom näringslivsområdet där Oxelösund finns med.

Svenskt näringsliv – Företagsklimat

Enkätsvar 2024: Oxelösunds företagsklimat på ny rekordnivå. När Oxelösunds företag får säga sitt om det lokala företagsklimatet i Svenskt näringslivs senaste enkätundersökning Länk till annan webbplats. är det sammanfattande omdömet högre än någonsin tidigare, 4,14. Det sammanfattande omdömet, dialog med kommunens beslutsfattare samt kommunens service och bemötande är de områden som ökar mest.

Ett gott företagsklimat handlar om att skapa och vidmakthålla goda relationer, att vara tillgängliga och intresserade av att företagen ska må bra och gå bra. Ett näringsliv som mår bra och går bra skapar tillväxt* och fler arbetstillfällen vilket ger skatteintäkter och utgör grunden för en bra välfärd.

Fakta: Svenskt Näringslivs undersökning av kommunernas företagsklimat innehåller ett sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat samt företagens uppfattning om till exempel tjänstemäns och politikers attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens upphandling, kommunens service till företag samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens.

Läs mer om enkätresultaten och delområdena på foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

* Det lokala företagsklimatet och företagens tillväxt – Anställer företagen fler när kommunen förbättrar sitt företagsklimat? (svensktnaringsliv.se) Länk till annan webbplats.


Ranking 2023:
I Svenskt näringslivs ranking av Företagsklimatet 2023 klättrade Oxelösund ytterligare 53 placeringar till plats 69 av landets 290 kommuner och är därmed Årets klättrare i Sörmland och den kommun i Sörmland som förbättrat sig mest de senaste 5 åren. Det visar att det långsiktiga arbetet som företagare, tjänstemän och politiker i Oxelösund tillsammans gör för företagens bästa ger tydligt resultat. 2022 var Oxelösund Årets klättrare i hela Sverige.

2024 års ranking av företagsklimatet presenteras 25 september.

SKR – Företagsservice (NKI)

Resultat 2023: (NKI) mäter servicen inom områden (bygglov, mark, miljö, livsmedel, servering) som är viktiga för företag som verkar i Oxelösund. Det är företag som varit i kontakt med Oxelösunds kommun under 2023 som har fått svara på frågor i samband med sitt ärende. Det genomsnittliga NKI-resultatet för samtliga kommuner som deltar i undersökningen är 76 av 100. Oxelösund ligger 2023 kvar på rekordnivån 79 från 2022. Placeringsmässigt innebär detta plats 47 bland Sveriges kommuner även om placering inte är avgörande i den här mätningen. Bygglovsärenden och livsmedelsärenden är de områden som sticker ut extra positivt med höga betyg 2023.

Läs mer på skr.se Länk till annan webbplats.

Upphandlingsindex (NUI)

Oxelösund utnämns till Sveriges bästa upphandlingskommun Länk till annan webbplats. 2023 i SKR:s årliga undersökning Länk till annan webbplats.. Utmärkelsen bygger på enkätsvar från företag som lämnat in anbud för att leverera produkter och tjänster till Oxelösunds kommun under året.

SYNA – Bästa tillväxt 2023

Oxelösunds företag visar fortsatt styrka och Oxelösunds kommun placerar 2023 sig på en tredjeplats i kreditupplysningsföretaget Synas årliga ranking Bästa tillväxt i Sörmland.

Det är 20 företag i Oxelösund som uppfyller alla kriterier i Bästa tillväxt 2023:

 • 786 taxi AB
 • Aktiebolaget Larsson & Kjellberg
 • Bagges Bil AB
 • Bergsprängarn Forsberg Aktiebolag
 • Borox International Aktiebolag
 • Bygg och Markelit i Sörmland AB
 • CQs Flytt & städ AB
 • Femöre Marina AB
 • Gotlandsvåfflan AB
 • J Lidell Entreprenad AB
 • KE Rörinstallation i Nyköping AB
 • Keep Up Agency AB
 • Lars-Erik Fredborg AB
 • Oxelösunds Måleritjänst AB
 • Proplate Oxelösund AB
 • Raasakka Bygg AB
 • S & Säker Bygg AB
 • Vad ni vill bygg AB
 • Wahlströms Måleri & Bygg i Stockholm AB
 • Äventyrshuset BBorg AB

I 2022 års upplaga av Bästa tillväxt behåller Oxelösund förstaplatsen i Sörmland. Det var 26 företag i Oxelösund som uppfyllde alla kriterier i Bästa tillväxt 2022.

I 2021 års upplaga av Bästa tillväxt behåller Oxelösund förstaplatsen i Sörmland. Det var 13 företag i Oxelösund som uppfyllde alla kriterier i Bästa tillväxt 2021.

I 2020 års upplaga av Bästa tillväxt klättrade Oxelösund upp till en förstaplacering från sjätte plats 2019 i Sörmland.

Småföretagarnas Riksförbund – förbättrade förutsättningar för småföretagare i Oxelösund

Förutsättningarna för små företag i Oxelösund har jämfört med förra året blivit bättre visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund.

Syftet med denna undersökning och ranking är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Oxelösunds kommun är rankad som nummer 204 av 290 kommuner vilket är 80 placeringar bättre än förra året. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är med andra ord sämre än i många andra kommuner men har kraftigt förbättrats.

Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb, bidrar till den lokala näringslivsutvecklingen och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster såväl lokalt som på andra marknader.

Om Småföretagarindex

 • Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt på förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma.
 • De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor.
 • Dimensionerna är: lokal marknad, företagsamma per capita (antal företagare/personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd per capita), överlevnadsgrad, trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.

Läs hela rapporten hos Småföretagarna Länk till annan webbplats.

Ladda ner fördjupad rapport för Oxelösunds kommun Länk till annan webbplats.


Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer