Undersökning och ranking

Här hittar du olika rankningar inom näringslivsområdet där Oxelösund finns med.

Svenskt näringsliv – Företagsklimat

Ranking 2023: I Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimatet 2023 klättrar Oxelösund ytterligare 53 placeringar till plats 69 av landets 290 kommuner och är därmed Årets klättrare i Sörmland och den kommun i Sörmland förbättrat sig mest de senaste 5 åren. Det visar att det gemensamma långsiktiga arbetet som företagare, tjänstemän och politiker i Oxelösund lägger ner ger tydligt resultat.

Ett gott företagsklimat handlar till syvende och sist om att skapa och vidmakthålla goda relationer, att vara tillgängliga och intresserade av att företagen ska må bra och gå bra. Ett näringsliv som mår bra och går bra skapar fler arbetstillfällen vilket ger skatteintäkter, och det är grunden för en bra välfärd.

Fakta: Svenskt Näringslivs undersökning av kommunernas företagsklimat innehåller ett sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat samt företagens uppfattning om till exempel tjänstemäns och politikers attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens upphandling, kommunens service till företag samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens.

Läs mer om enkätresultaten och delområdena på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Enkätsvar 2023: När Oxelösunds företag får säga sitt om det lokala företagsklimatet i Svenskt näringslivs senaste enkätundersökning Länk till annan webbplats. är det sammanfattande omdömet högre än någonsin tidigare, 3,72. Förbättring har skett inom samtliga områden vilket är en bekräftelse på att kommunens långsiktiga arbete i kontakten med företagare ger resultat.

SKR – Företagsservice (NKI)

Resultat 2022: SKRs (Sveriges kommuner och regioner) nöjd-kund-undersökning Länk till annan webbplats.(NKI) mäter servicen inom områden (bygglov, mark, miljö, livsmedel, servering) som är viktiga för företag som verkar i Oxelösund. Det är företag som varit i kontakt med Oxelösunds kommun under 2022 som har fått svara på frågor i samband med sitt ärende.

Det genomsnittliga NKI-resultatet för samtliga kommuner som deltar i undersökningen är 75 av 100. Oxelösund hamnar 2022 på ny rekordnivå 79. Placeringsmässigt innebär detta plats 39 bland Sveriges kommuner, en klättring med hela 130 placeringar från 2021.

Bygglov har tidigare varit ett område med låg nöjdhet men där ett förbättringsarbete resultat i en fortsatt förbättring till ett NKI 2022 på hela 80. Även inom livsmedelsärenden ökar nöjdheten rejält 2022.

SYNA – Bästa tillväxt

I 2022 års upplaga av Bästa tillväxt Länk till annan webbplats.behåller Oxelösund förstaplatsen i Sörmland för tredje året i rad.

Det är hela 26 företag i Oxelösund som uppfyller alla kriterier i Bästa tillväxt 2022:

 • 786 taxi AB
 • Borox International AB
 • Broms Renhållning AB
 • Bygg och Markelit i Sörmland AB
 • CLEAN by Qvarfordt AB
 • Dalgången AB
 • DK Bygg i Oxelösund AB
 • Femöre segel och riggservice AB
 • Firma Exass i Oxelösund AB
 • Gotlandsvåfflan AB
 • Jogersö Golv AB
 • Johansson Lejonbakk Fönster & Fasad AB
 • KE Rörinstallation i Nyköping AB
 • Keep Up Agency AB
 • Lars-Erik Fredborg AB
 • Mikael Jansson Rail AB
 • Oxelö Energi AB
 • Proplate Oxelösund AB
 • S & Säker Bygg AB
 • Sprinkler Service Oxelösund AB
 • SSAB EMEA AB
 • Stonefactory Scandinavia AB
 • Söderströms Plåtslageri AB
 • V&V Pumpteknik AB
 • Wahlströms Måleri & Bygg i Stockholm AB
 • Öhrn’s Rör AB

I 2021 års upplaga av Bästa tillväxt behåller Oxelösund förstaplatsen i Sörmland. Det var 13 företag i Oxelösund som uppfyllde alla kriterier i Bästa tillväxt 2021.

I 2020 års upplaga av Bästa tillväxt klättrade Oxelösund upp till en förstaplacering från sjätte plats 2019 i Sörmland.

Småföretagarnas Riksförbund – förbättrade förutsättningar för småföretagare i Oxelösund

Förutsättningarna för små företag i Oxelösund har jämfört med förra året blivit bättre visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund.

Syftet med denna undersökning och ranking är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Oxelösunds kommun är rankad som nummer 204 av 290 kommuner vilket är 80 placeringar bättre än förra året. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är med andra ord sämre än i många andra kommuner men har kraftigt förbättrats.

Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb, bidrar till den lokala näringslivsutvecklingen och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster såväl lokalt som på andra marknader.

Om Småföretagarindex

 • Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt på förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma.
 1. De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor.
 1. Dimensionerna är: lokal marknad, företagsamma per capita (antal företagare/personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd per capita), överlevnadsgrad, trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.

Läs hela rapporten hos Småföretagarna Länk till annan webbplats.

Ladda ner fördjupad rapport för Oxelösunds kommun Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer