Modersmålsundervisning och studiehandledning

Ditt barn kan få modersmålsundervisning i årskurs 1-9 om du talar ett annat språk än svenska. Här kan du läsa om varför det är viktigt med modersmålsundervisning och hur du gör för att ansöka om plats. Oxelösund ingår i finskt förvaltningsområde viket innebär särskilda rättigheter vid modersmålsundervisning.

Talar ni ett annat språk än svenska hemma? Då kan ditt barn få modersmålsundervisning. Undervisning i modersmål erbjuds i årskurs 1–9.

Varför är det viktigt för barn att läsa modersmål?

Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket har modersmålsundervisning stor betydelse för barnets identitet och självkänsla. Att kunna tala, skriva och läsa på sitt modersmål gör att barnet lättare kan lära sig andra språk och ämnen. Syftet med modersmålsundervisningen är att barnet blir tvåspråkigt och utvecklar sin kulturella identitet.

Oxelösund ingår i finskt förvaltningsområde

Oxelösund ingår i finskt förvaltningsområdet vilket innebär att sverigefinnar har lagstadgade rättigheter att få viss service på finska och ska erbjudas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Läs mer om finskt förvaltningsomårde och hur kommunen arbetar för att skydda och främja minoritetsspråk.

Modersmålsundervisning - ett eget ämne

Modersmål är ett frivilligt ämne men om du har anmält ditt barn till modersmålsundervisning är deltagande obligatoriskt. Undervisningen sker på någon av Oxelösunds skolor, oftast i grupper årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Eleverna skrivs in i samband med läsårsstarten i augusti.

Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?

Du som vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning senast 15 april inför kommande läsår. Du ansöker i e-tjänsten Modersmål - anmälan i Självservice. Länk till annan webbplats. Du ansöker vid ett tillfälle och gäller för barnets hela tid i grundskolan.

Är du nyinflyttad till kommunen behöver du ansöka om undervisning i modersmål även om ditt barn studerat modersmål på sin tidigare skola.

Vem kan få undervisning i modersmål?

  • Minst en av vårdnadshavarna har språket som modersmål.
  • Barnet talar språket hemma och har grundläggande kunskaper i språket. Barn som tillhör de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch behöver inte ha grundläggande kunskaper eller prata språket i hemmet.

Förutsättningar för undervisning i modersmål

För att ditt barn ska få modersmålsundervisning krävs det att :

  • det finns minst fem barn som önskar undervisning. Barn som tillhör de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch kan få undervisning även om endast ett barn önskar språket.
  • Det finns en lämplig lärare.

Studiehandledning – stöd på sitt modersmål

Ett barn som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Genom studiehandledningen får barnet möjlighet att utveckla sina kunskaper i olika ämnen, samtidigt som barnet lär sig svenska. Skolans rektor beslutar om det finns behov av studiehandledning. Du som vårdnadshavare behöver inte ansöka om studiehandledning.

Du kan läsa mer om modersmålsundervisning på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Avsluta modersmålsundervisning

Du behöver skriftligen säga upp ditt barns plats på modersmålsundervisning.

Du säger upp ditt barns plats genom att fylla i blankett Modersmål - avanmälan i Självservice och lämna till skolans administratör. Pdf, 223.2 kB.

Kontaktinformation

Marie Chamelian (chef och samordnare för modersmål och studiehandledning)
marie.chamelian@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer