Etablera – mark och lokaler

Oxelösund är mitt uppe i en spännande och hållbar tillväxtresa med SSAB:s klimatomställning, Oxelösunds hamns tillväxt inom klimatsmart sjöfartslogistik och utveckling av besöksnäringen. Gröna, smarta, vackra Oxelösund. Oavsett om du vill expandera din befintliga verksamhet eller vill etablera dig i Oxelösund finns det många intressanta möjligheter.

Etablera och expandera i Oxelösund

  • Har ditt företag en plats i SSABs nya hållbara värdekedja?
  • Söker ditt företag en mer klimatsmart logistiklösning?
  • Vill du vara med och skapa nya upplevelser i Oxelösund?

Gröna, smarta, vackra Oxelösund

Oxelösund vid havet, med det nya gröna stålet, den klimatsmarta hamnen och den vackra skärgården. En modern industri- och skärgårdskommun – en stolt plats med nya hållbara möjligheter.

Företag som mår bra går bra

Oxelösunds företagsklimat utvecklas positivt och vi klättrar i ranking av företagsklimat och nöjdhet med myndighetsutövning och upphandling. Våra företag ökar generellt i omsättning, rekryterar och visar god lönsamhet. Läs mer på sidan Näringslivet i Oxelösund

Många små, några mitt emellan, ett jättestort

I Oxelösund finns ungefär 600 registrerade företag. Oxelösunds största arbetsgivare är SSAB med drygt 2000 anställda i Oxelösund. I grannkommunen Nyköping finns ca 5000 företag.

Hållbar tillväxt

Växande sektorer är förstås främst kopplade till SSABs stora klimatomställning där SSAB investerar 6-7 miljarder kronor i Oxelösund åren 2023-2027. Det kommer att finnas många möjligheter för underleverantörer och andra aktörer som etablerar sig i närheten av och verkar i symbios med de större aktörerna inom hållbar logistik och hantering av nya varuflöden kopplat till de nya processerna samt inom automation, industrielektronik och andra delar kopplat till modern hållbar industriproduktion.

Besöksmålet Oxelösund

En annan växande sektor är besöksnäringen som gynnas av det fantastiska läget med 85 % av kommungränsen som utgörs av vatten. Skärgårdsliv, havsbad, camping, gästhamn, god mat, utflyktsmål och möjligheter till aktiv semester lockar allt fler till Oxelösund.

Närhet

I Oxelösund är det nära till allt. Vi ligger vid Östersjöns kust en timme söder om Stockholm på en halvö rakt ut i havet med cykelavstånd till det mesta. Här finns fantastiska boendemiljöer och möjligheter till havsbad, segling, kajakpaddling, skärgårdsnatur och skog runt knuten.

Tillsammans 70 000 invånare

Oxelösund och Nyköping med en gemensam befolkning på ca 70 000 invånare har en gemensam företags- och arbetsmarknad eftersom det är så nära och vi har ett tätt samarbete även i näringslivs- och etableringsfrågor. Det som är bra för Oxelösund är bra för Nyköping, och tvärtom.

Expansiv bostadsmarknad

Bostadsmarknaden i Oxelösund har utvecklats positivt de senaste åren med ett antal stora avslutade projekt. Det finns startade och planerade projekt med ca 4-500 nya bostäder. Oxelösunds attraktiva läge vid havet har också gjort att efterfrågan på hus, fritidshus och tomter vid eller nära havet har ökat kraftigt de senaste åren.

Nya skolor och förskolor

Under de senaste åren har Oxelösunds samtliga skolor och förskolor byggts ut och om i stor omfattning.

Centrumutveckling

I Oxelösunds centrum, området kring Järntorget främst, kommer i samband med Kustbostäders uppförande av Nya Prisman, att drivas ett stort parallellt utvecklingsprojekt av främst Järntorget och Torggatan.

I Oxelösund är det nära till allt

I Oxelösund är det nära till allt. Vi ligger vid Östersjöns kust en timme söder om Stockholm på en halvö rakt ut i havet med cykelavstånd till det mesta. I Oxelösund bor det idag ca 12 100 personer. Oxelösund och Nyköping med en gemensam befolkning på ca 70 000 invånare har en gemensam företags- och arbetsmarknad. Det som är bra för Oxelösund är bra för Nyköping, och tvärtom.

Bygget av Ostlänken, Arlandastad/Skavstas utveckling, E4:an med närheten till Norrköping/Linköping, Södertälje/Stockholm och hela Mälardalen är andra faktorer som ger förstärkt anledning att se positivt på Oxelösunds utveckling.

Lediga företags- och industritomter i Oxelösund

Sundsör industriområde

Sundsör med närhet till SSAB och väg 53 mot Nyköping är ett blandat industriområde med både tyngre verkstadsindustri, logistikaktörer och hantverksföretag.På en annan fastighet i området byggs under 2024 ett industriradhus/egen lokal samlokaliserat med ett hemtjänstkontor.

  • Byggmästaren 8: Totalt 34 000 kvm varav 26 000 kvm plansprängd industrimark. Detaljplan medger byggnadshöjd 8 meter.
  • Förmannen 1: 9 122 kvm industrimark. Detaljplan medger byggnadshöjd 6 meter.
  • Förmannen 4: 3 120 kvm i princip färdig yta. Detaljplan medger byggnadshöjd 6 meter.

På karta.oxelosund.se hittar du karta över området. Länk till annan webbplats.

Stålbyn, centrala Oxelösund

Stålbyn är ett centralt område i Oxelösund med en blandning av mindre verkstäder, hantverkare och handel/tjänster. Kvarteret Båtmanskroken med 3 st lediga fastigheter ligger i omedelbar närhet till Oxelösunds hamn. På en annan fastighet i området uppförs under 2024 en helt ny verkstad för tyngre fordon.

  • Oxelö 7:94: 1 091 kvm. Detaljplan medger byggnadshöjd 8 meter.
  • Oxelö 7:95: 1 491 kvm. Detaljplan medger byggnadshöjd 8 meter.
  • Oxelö 7:97: 1 585 kvm. Detaljplan medger byggnadshöjd 8 meter.

På karta.oxelosund.se hittar du en karta över området Länk till annan webbplats.

Lokaler

Oxelösunds kommun äger få lokaler för företag, undantag är några fastigheter för restaurang/servering i några av våra besöksnäringsområden. Många företag i Oxelösund äger sina egna lokaler, andra hyr av olika fastighetsägare. De med flest lokaler och företagshyresgäster är:

Vinterklasen Länk till annan webbplats. (Centrum, Stålbyn)

Kungshem Länk till annan webbplats. (Centrum, Stålbyn)

Triggen Länk till annan webbplats. (Bara)

Stagefastigheter Länk till annan webbplats. (Stationshuset)

Kustbostäder Länk till annan webbplats. (Centrum, Frösäng)

Etablera upplevelser i besöksnäringen

Femörehuvud

Oxelösunds vackra skärgård erbjuder upplevelser för både boende och besökare.

Skärgårdsliv, havsbad, camping, gästhamn, god mat, utflyktsmål och möjligheter till aktiv semester lockar allt fler till Oxelösund. Företagare driver idag säsongsverksamheter som camping, gästhamnar, restauranger, glasscaféer, sjömack, båtuthyrning, kajakuthyrning, äventyrsbana. Men också segelmakeri, båtvarv, båtförvaring och andra maritima verksamheter. Föreningar driver museer och ordnar andra säsongsupplevelser.

I en nyligen genomförd analys pekar ett oberoende analysföretag ut Oxelösund som en mycket lämplig plats för två typer av hotelletableringar, ett lägenhetshotell och ett destinationshotell.

Vill du vara med och skapa nya upplevelser i Oxelösund?

Det finns möjlighet både att arrendera mark, hyra anläggningar, sätta/ställa upp tillfälliga lösningar och komma med egna förslag. Hör av dig till turism@oxelosund.se eller till näringslivsansvarig.

Kontaktinformation


Näringslivsansvarig
Johan Scherlin
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-381 04 
E-post johan.scherlin@oxelosund.se

Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer