Öppna data

Här hittar du vår öppna data – digital information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av.

Öppna data är digital information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av. Vi delar data för att bli mer transparenta, skapa insyn och delaktighet. Andra aktörer kan utveckla och vidareförädla datan och på så sätt skapa nytta för fler. Vi gör den offentliga information vi producerar tillgänglig för att skapa ett mervärde för alla i Oxelösunds kommun.

Läs mer på Internetstiftelsens webbplats om vad öppna data innebär Länk till annan webbplats.

Regeringens webbplats kan du läsa mer om öppna data-direktivet Länk till annan webbplats. som syftar på att göra redan offentlig information mer tillgänglig.

Våra datamängder

Kommunala lekplatser

Utgivare: Oxelösunds kommun

Tema: Utbildning, kultur och sport. Hälsa.

Nyckelord: Lekplats, Playground, Barn, Lek, Children, Play

Dataresurser: Kommunala lekplatser (.csv) Ladda ned Länk till annan webbplats.

Ytterligare information

Titel: Kommunala badplatser

Beskrivning: Data över kommunala badplatser inom Oxelösunds kommun. Information om geografisk placering och utrustning.

Utgivningsdatum: 2024-04-10

Språk: Svenska

Uppfyller dataspecifikation: Specifikation lekplatser Länk till annan webbplats.

Uppdateringsfrekvens: Årlig

Kontakt: kommun@oxelosund.se

Åtkomsträttigheter: Publik

Läs mer om våra lekplatser Länk till annan webbplats.

Geografiskt område:

Kommunala badplatser

Utgivare: Oxelösunds kommun

Tema: Utbildning, kultur och sport

Nyckelord: Badplatser, bad, strand, stränder, simma, swim, beach, swimming areas, bathing places

Dataresurser: Kommunala badplatser (.csv) Ladda ned Länk till annan webbplats.

Ytterligare information

Titel: Kommunala badplatser

Beskrivning: Data över kommunala badplatser inom Oxelösunds kommun. Information om geografisk placering och utrustning.

Utgivningsdatum: 2024-02-22

Språk: Svenska

Uppfyller dataspecifikation: Specifikation badplatser Länk till annan webbplats.

Uppdateringsfrekvens: Årlig

Kontakt: kommun@oxelosund.se

Åtkomsträttigheter: Publik

Läs mer om våra badplatser Länk till annan webbplats.

Geografiskt område:


Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nyckeltalssamarbete där 170 kommuner kan jämföra sina resultat för att lära och utveckla kommunal verksamhet och service för kommuninvånare.

KKiK ger en bra lägesbild av Oxelösunds viktigaste förbättringsområden och utgör grunden för politisk styrning och prioriteringar i budget- och planeringsarbetet. Det är också förvaltningsledningen underlag i kvalitetsarbetet för att förbättra sina resultat och service åt oxelösundarna.

Oxelösunds kommuns nyckeltal ur databasen Kolada Länk till annan webbplats.

I tabellen visas Oxelösunds resultat från 2019 till 2023 där färgerna rött, gult och grönt visar hur Oxelösunds resultat ligger till jämfört med andra. De bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg. Tänk på att färgsättningen inte anger om resultatet är bra eller dåligt utan anger bara hur våra resultat står sig i jämförelse med andra.

Jämförelser och data från andra aktörer

Du hittar jämförelser och analyser av data inom kommunal sektor i databasen Kolada Länk till annan webbplats.. Offentliga aktörer ska i största möjliga mån göra data öppen och tillgänglig för alla, läs mer om de lagar och direktiv som styr tillgängliggörandet av data på Integritetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan ta del av öppna data på nationell nivå i Sveriges dataportal Länk till annan webbplats.. Vill du ta del av datamängder på en internationell nivå kan du besöka Europeiska dataportalen. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer