Oxelösunds logga

Planer och styrdokument

Här finns Oxelösund kommuns planer och styrdokument

Kommunfullmäktige antog 2012-02-15 ny vision för Oxelösunds kommun. I vårt arbete, såväl internt som externt, arbetar vi tillsammans för att uppnå vår vision.

Oxelösund – här börjar världen

I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt.

Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud.

Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service.

Mod, stolthet och öppenhet

I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan.

Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld.

Hav, skärgård och närhet

I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder.

Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärldens utbud av service, tjänster och upplevelser.

Omvärld, tillväxt och utveckling

I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet.

Tillsammans med andra bygger vi goda utbildningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckling för både invånare och samhället som helhet. I Oxelösund kan alla växa.

Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Avgift för registrering att hyra kommunens fritidshusPDF

Avgifter för registrering i tomtköPDF

Avgifter för kopiering av allmänna handlingarPDF

Taxa för tillsyn och tillstånd inom det brandförebyggande områdetPDF

Taxa för brandskyddskontrollPDF

Taxa för sotningPDF

Taxa för båtplatserPDF

Taxa för FiskehamnenPDF

Kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde

Taxa för hyra av fotbollsplaner och löparbanorPDF

Taxa för hyra av sporthallar, gymnastiksalar och simhallPDF

Taxa för hyra av mobil scenPDF

Taxa för övriga tjänster inom kultur och fritidPDF

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet 2021PDF

Taxa för installation av eldstad och rökkanalPDF

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områdePDF

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdetPDF

Taxa inom strålskyddslagens områdePDF

Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsaPDF

Taxa för uppdragsverksamhetPDF

Taxa för markupplåtelse och torghandelPDF

Taxa för långtidsparkeringPDF

FelparkeringsavgifterPDF

Utbildningsnämndens verksamhetsområde

Avgift förlorat busskortPDF

Taxa för förskola och skolbarnomsorgPDF

Taxa för musikskolanPDF

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Taxa för äldreomsorg och funktionsstödPDF

Taxa för hemsjukvårdPDF

Taxa förskrivning av inkontinenshjälpmedelPDF

Taxa för olika hjälpmedelPDF

Taxa för resa med färdtjänstPDF

Taxa för ersättning från dödsboPDF

Taxa för omhändertagande av avlidenPDF

Taxa för mat och logi vid vård och behandling för missbrukPDF

Taxa för ersättning enligt Socialtjänstlagens 8 kapitelPDF

Taxa för förälders ersättning till kommunen vid dygnetsruntplacerade barnPDF

Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, tobaksvaror samt folkölPDF

Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillståndPDF

Barn och unga

Riktlinjer för elevresor på gymnasium, komvux och folkhögskolaPDF

Riktlinjer för ersättning av måltider och läromedelPDF

Riktlinjer för fritidshemPDF

Riktlinjer för förskolaPDF

Riktlinjer för inackorderingsbidragPDF

Riktlinjer för mottagande grundsärskola och gymnasiesärskolaPDF

Riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helgerPDF

Riktlinjer för samverkan mellan utbildnings-, vård- och omsorgs- samt kultur- och fritidsnämndenPDF

Riktlinjer för skolplaceringPDF

Riktlinjer för skolskjuts i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskolaPDF

Ekonomi, betalning och upphandling

Påminnelse och kravrutinPDF

Riktlinjer för investering och leasingPDF

Riktlinjer för upphandlingPDF

Föreningsstöd

Riktlinjer för anläggningsstöd till föreningarPDF

Riktlinjer för bidrag till studieförbundenPDF

Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande gruppenPDF

Riktlinjer för värdegrund för bidrag till föreningarPDF

Förtroendevalda

Riktlinjer om arvoden och ersättning till förtroendevaldaPDF

Bilaga till riktlinjer om arvoden och ersättning till förtroendevaldaPDF

Riktlinjer för partistödPDF

Tillämpningsföreskrifter för omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)PDF

Medborgardialog

Riktlinjer för e-förslagPDF

Riktlinjer för medborgardialogPDF

Stipendier

Riktlinjer för idrottsstipendiumPDF

Riktlinjer för kulturstipendiumPDF

Riktlinjer för miljöstipendiumPDF

Tomt och fastighet

Riktlinjer för kommunal markanvisningPDF

Riktlinjer för tomtkön, försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal markPDF

Vård och omsorg

Plan för vård och omsorg om personer med demenssjukdomPDF

Riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL)PDF

Riktlinjer för boendestödPDF

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd och felaktiga utbetalningarPDF

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänstPDF

Riktlinjer för kommunens hälso- och sjukvårdsansvarPDF

Riktlinjer för kommunkontraktPDF

Riktlinjer för kontaktperson och kontaktfamiljPDF

Riktlinjer för medicintekniska produkterPDF

Riktlinjer för missbruksvårdPDF

Riktlinjer för placering av barn och ungaPDF

Riktlinjer för social förtur till bostadPDF

Riktlinjer för våld i nära relationPDF

Riktlinjer för palliativ vård och vård i livets slutskedePDF

Övrigt

Policy för målstyrning och rollerPDF

Riktlinjer för kommunal namnsättning i Oxelösunds kommunPDF

Riktlinjer för markupplåtelsePDF

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningenPDF


Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer