Gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Här kan du läsa om hur du kan få hjälp inför ditt gymnasieval, hur du får ett busskort (skolkort) eller ansöker om rese- eller inackorderingsbidrag. Har kan du också läsa om vilket stöd du kan få om du avbrutit dina gymnasiestudier eller saknar betyg för en gymnasieexamen.

Samverkansavtal

Oxelösund har ingen egen gymnasieskola men samverkar kring gymnasieutbildning med Nyköping, Norrköping, Katrineholm, Vingåker och Finspångs kommun, Region Sörmland och Region Östergötland. Det innebär att du som elev söker på lika villkor till alla gymnasieprogram på alla skolor inom dessa områden.

När det gäller nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) har Oxelösund avtal med Åtvidabergs kommun (samtliga idrotter som kommunen erbjuder) och Linköpings kommun (ishockey).

Söker du till en friskola i Sverige behandlas alla på samma sätt vid antagning.

På anpassad gymnasieskola kan du välja mellan nationellt eller individuellt program. Båda programmen är fyraåriga. På nationellt program läser du ämnen medan individuellt program har ämnesområden.

Anpassad gymnasiskola ska ge elever med intellektuell funiktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan.

Kommunen samverkar med Nyköpings kommun, Region Sörmland och Region Östergötland.

Gymnasievalet 2023

Den 1 februari öppnar gymnasiewebben för ansökan till gymnasiet. Länk till annan webbplats.

Läs mer om gymnasievalet på antagningskansliets webbsida Mitt gymnasieval. Länk till annan webbplats.

Tidplan (viktiga datum)

Januari (vecka 4)
Inloggningsuppgifter skickas hem

1-15 februari
Gymnasiewebben öppen för ansökan

17 februari
Sista dagen att lämna kvittensen till studie- och yrkesvägledare (SYV)

12 april
Preliminärt besked (efter lunch)

13 april - 1 maj
Gymnasiewebben öppen för omval

30 juni
Slutgiltigt besked (efter lunch)

30 juli
Sista dag att tacka ja/nej

Augusti - skolstart
Reservantagning

Studie- och yrkesvägledare

Har du frågor om ditt gymasieval kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola:

Ramdalsskolan
Sofia Axelsson (studie- och yrkesvägledare)
sofia.axelsson@oxelosund.se
0155-385 77

Oxelöskolan
Päivi Persson (studie- och yrkesvägledare)
paivi.persson@oxelosund.se
0155-386 24

Antagningskansliet i Nyköping

Ansvariga för gymnasieantagningen är Antagningskansliet i Nyköping.

antagningskansliet@nykoping.se
0155-24 81 80

nykoping.se/Mitt-gymnasieval Länk till annan webbplats.

Du har rätt till ett busskort (skolkort) om du:

 • studerar på gymnasienivå på gymnasieskola, folkhögskola eller komvux inom Södermanlands län
 • är folkbokförd i Oxelösund
 • har längre än 6 km till skolan
 • inte samtidigt får rese- eller inackorderingsbidrag
 • fyller 20 år till och med slutet på det första kalenderhalvåret.

Du hämtar skolkortet på Kommuncenter, som finns på biblioteket Koordinaten på Järntorget. Du kan tidigast hämta ut skolkortet efter den 1 augusti mellan klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00 måndag till och med fredag.

Du som hämtar ett skolkort behöver legitimera dig. För att skolkortet ska vara giltigt måste eleven skriva sitt namn på baksidan av kortet.

Kom ihåg att spara skolkortet eftersom du ska använda det under hela din gymnasietid. . Skolkortet återaktiveras varje år vid skolstart.

 • Skolkortet är laddat med tre resor per dag (måndag – fredag) men inte under jul- och sommarlov.
 • Du kan resa med skolkortet till och från Nyköping samt inom Oxelösund och Nyköping.
 • Det går att ladda skolkortet med en egen reskassa hos ett ombud eller via Mina sidor på sormlandbiljett.se

Vad gör jag om jag tappar bort mitt skolkort?

Om du tappar bort ditt skolkort kan du hämta ett nytt på Kommuncenter. Det kostar 100 kronor. Om skolkortet slutar att fungera får du ett nytt skolkort utan kostnad, mot att du kan visa upp det trasiga skolkortet.

Ska du studera på gymnasieskola utanför Södermanland?

Om du ska studera på gymnasieskola utanför Södermanlands län ansöker du om rese- eller inackorderingsbidrag i sjalvservice. Länk till annan webbplats.

Du ansöker om inackorderingsbidrag för studier på en fristående gymnasieskola hos CSN.

Läs mer resebidrag och inackorderingsbidrag på denna sida.

Studerar du och reser till skola utanför Södermanlands län kan du ansöka om resebidrag. Du ansöker här via Självservice. Länk till annan webbplats. Beslut om resebidrag skickas hem till dej.

Du ansöker inför varje nytt läsår. Resebidrag betalas ut till vårdnadshavare eller myndig elev.

Du kan få resebidrag om du:

 • är folkbokförd i Oxelösund
 • reser till skola utanför Södermanlands län
 • studerar heltid på gymnasienivå på kommunal gymnasieskola, folkhögskola eller komvux
 • studerar utanför Södermanlands län
 • fyller 20 år till och med slutet på det första kalenderhalvåret
 • inte samtidigt får busskort eller inackorderingsbidrag.

Resebidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet. Aktuellt prisbasbelopp kan du läsa om på SCB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Du får det totala resebidraget för höstterminen (september-december) utbetalt till angivet kontonummer i slutet av september. Motsvarande belopp för vårterminen (januari-maj) betalas ut i december.

Kom ihåg att anmäla ändringar som påverkar resebidraget, till exempel om du flyttar till annan kommun och byter folkbokföringsadress.

Här kan du läsa Utbildningsnämndens riktlinjer om elevresor. Pdf, 135.5 kB.

När du bor och studerar på annan ort kan du ansöka om inackorderingsbidrag. Du ansöker här via Självservice. Länk till annan webbplats.

Beslut om inackorderingsbidrag skickas hem till dej.

Du ansöker inför varje nytt läsår. Inackorderingsbidrag betalas ut till vårdnadshavare eller myndig elev.

Du kan få inackorderingsbidrag om du:

 • är folkbokförd i Oxelösund
 • studerar heltid på gymnasienivå på kommunal gymnasieskola, folkhögskola eller komvux
 • studerar utanför Södermanlands län
 • fyller 20 år till och med slutet på det första kalenderhalvåret
 • inte samtidigt får resebidrag eller busskort.

Ska du studera på folkhögskola eller fristående skola söker du inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Inackorderingsbidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet. Aktuellt prisbasbelopp kan du läsa om på SCB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Det totala inackorderingsbidraget för höstterminen (september-december) betalas ut till angivet kontonummer i slutet av september. Motsvarande belopp för vårterminen (januari-maj) betalas ut i slutet av december.

Kom ihåg att anmäla ändringar som påverkar inackorderingsbidraget, till exempel om du flyttar till annan kommun och byter folkbokföringsadress.

Här kan du läsa Utbildningsnämnden riktlinjer för inackorderingsbidrag. Pdf, 78.9 kB.

Går du i årskurs nio och behöver studie- och yreksvägledning inför ditt gymnasieval kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola.

Studerar du på gymnasieskola kan skolans studie- och yrkesvägledare hjälpa dig.

Studerar du inte på gymnasiet eller saknar du gymnasieexamen är du välkommen att ta kontakt med kommunens studie- och yrkesvägledare på Campus Oxelösund.

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Kom du inte in på gymnasiet? Har du hoppat av gymnasiet? Aktivitetsansvaret för ungdomar är en frivillig verksamhet som vänder sig till dig som är 16-20 år, är folkbokförd i Oxelösunds kommun och inte går på gymnasiet eller saknar betyg för att få din gymnasieexamen.

Här kan du läsa mer om kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Kom du inte in på gymnasiet? Har du hoppat av gymnasiet? Aktivitetsansvaret för ungdomar är en frivillig verksamhet som vänder sig till dig som är 16-20 år, är folkbokförd i Oxelösunds kommun och inte går på gymnasiet eller saknar betyg för att få din gymnasieexamen.

Här kan du också läsa mer om kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Campus Oxelösund erbjuder studier på gymnasienivå för dig som är vuxen. Läs mer om Campus Oxelösund här.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer