Komvux - svenska för invandrare (SFI)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska också ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att få sådana färdigheter.

Swedish for Immigrants (SFI) seeks to provide basic knowledge of the Swedish language. The education must also provide adult immigrants who are missing basic reading and writing skills the opportunity to be given such skills.

Hur du ansöker

Du gör anmälan till SFI här i e-tjänsten Länk till annan webbplats..

Har du frågor? Kontakta sficampus@oxelosund.se

How to apply

You apply to SFI here in the e-service Länk till annan webbplats..

Do you have questions? Contact sficampus@oxelosund.se

För att ha rätt att studera SFI på Campus Oxelösund ska du uppfylla dessa krav:

 • Du har fyllt 16 år och ansöker eller börjar studera efter 1 juli
 • Du har inte kunskaper i svenska
 • Du är folkbokförd i Oxelösunds kommun
 • Du har fått ett personnummer
 • Medborgare i EU/EES eller Schweiz och har ett samordningsnummer
 • Medborgare i EU/EES eller Schweiz utan personnummer eller samordningsnummer.

This is what you need to fulfill to be entitled to study SFI in Oxelösund municipality:

 • You are at least 16 years old.
 • You have not studied Swedish before.
 • You have an address in Oxelösund municipality.
 • You have received your personal ID number.

Exception for SFI studies:

 • You are an EU/EES or Swiss citizen and have a co-ordination number.
 • You are an EU/EES or Swiss citizen without personal identity number or co-ordination number.

SFI-undervisningen ges på flera olika nivåer och är indelade i fyra kurser (A, B, C, D). Vilken nivå du hamnar på beror på din utbildningsbakgrund och dina språkkunskaper. Kurserna är anpassade för dig enligt följande mall:

 • A-D (Studieväg 1) för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland
 • B-D (Studieväg 2) för dig med 7-12 års skolgång
 • C-D (Studieväg 3) för dig som är studievan och har mer än 12 års skolgång.

SFI is divided into different kinds of levels and four courses, (A, B, C, D). You will be placed in the right level based on your educational background. You will also be placed depending on your Swedish language skills. The courses are adapted for you according to the following:

 • A-D (course of level 1) for you who have no or short academic bakground from your home country.
 • B-D (course of level 2) for you with 7-12 years of education from your home country.
 • C-D (course of level 3) for you who are a routinised learner and have at least12 years of academic bakground from your home country.

För studier på SFI kan du inte söka studiemedel från CSN.

At SFI level you cannot apply for student aid.

Enligt regeringsbeslut är varje kommun ansvarig att erbjuda 100 timmar samhällsorientering för nyanlända flyktingar.

Samhällsorientering är en kurs som kan göra det lättare för dig som är nyanländ flykting att bli en del av det svenska samhället. Andra fördelar med kursen är:

 • Att kursen är gratis och kan kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta vardagen.
 • Oxelösunds kommun har samverkan med andra myndigheter för att underlätta nyanländas deltagande i kursen.
 • Att SO erbjuds i första hand på modersmål. Dessutom kan kursen även erbjudas på andra språk som deltagaren kan eller på lätt svenska.
 • Deltagarna får intyg för delaktighet i kursen

Samhällsorienteringen riktar sig till dig som är:

Mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare och folkbokförd i Oxelösund kommun.

Ämnet samhällsorientering delas upp i åtta områden:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

  Undervisningen ska byggas i demokratisk anda, på dialog, diskussion och reflektion. SO ska underlätta deltagarnas förståelse för vår kommun och hela svenska samhället. I Oxelösunds kommun fokuserar vi på dessa aktiviteter i samband med kursen:
 • Studiebesök lokalt och på Riksdag
 • Gästföreläsningar från kommunen och myndigheter

Vid anmälan eller mer information kontakta oss på campus@oxelosund.se

Det kan hända att du behöver vänta innan du får plats på utbildningen i SFI. Men du kan själv börja lära sig svenska medan du väntar. Försök prata lite med svenskar, lyssna på svensk radio, titta på svensk TV.

You may have to wait before you get to start studying SFI. But you can start learning Swedish by yourself while you wait. Try talking to Swedish people, listening to Swedish radio, watching Swedish TV.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer